Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Polarinstitutt - les mer.

I Dronning Maud Land kom forsker Øyvind Sunde og andre geologer over bergarter som er nært beslektet med larvikitt.

Forbløffede forskere fant larvikittens slektning på den andre siden av kloden

– Det er første gang vi finner disse bergartene her, sier Antarktis-geolog, Øyvind Sunde.

Larvikitt, som er kåret til Norges nasjonalbergart, er en sjelden stein med blått fargespill. Bergarten ble dannet for 270 millioner år siden under kraftig vulkansk aktivitet i Oslofjorden. Larvikitt er oppkalt etter byen Larvik og finnes i Vestfold og Telemark.

I januar og februar 2022 var geolog Øyvind Sunde del av en gruppe forskere på ekspedisjon i Dronning Maud Land i Antarktis. I området nær forskningsstasjonen Tor kom forskerne over bergarter som er nært beslektet med larvikitt.

– Dette er som å være i Larvik! Ved å bytte ut kvarts med nefelin, så er bergarten klin lik. Dette var min første tanke da jeg så disse bergartene ute i felt, forteller Sunde.

Han sier at funnet er overraskende og spesielt fordi denne bergarten er typisk for helt andre geologiske miljøer enn områdene i Dronning Maud Land.

Nær Tor forskningsstasjon ble geologer overrasket over å finne en slektning av den velkjente larvikitten.

Dannet i motsatte prosesser

Larvikitt er typisk for Larvik i Vestfold, som ligger i en gammel kontinentalrift som kalles Oslo-riften. Kontinentalriften ble dannet fordi jordskorpa ble strukket utover som en strikk, og til slutt ble skorpa revet opp.

I denne riften ble det dannet bergartsmateriale som kalles smelter eller magma, som dannet bergartene vi finner på overflaten i dag.

Dronning Maud Land derimot ble til dypt nede i en gammel fjellkjede. Her ble bergartene dannet ved kompresjon i jordskorpa der to kontinentalplater ble presset sammen.

– Strekking førte til en fortynning av skorpen i Oslo-riften, mens i Dronning Maud Land førte kompresjonen til en fortykkelse av jordskorpa.

Altså er bergartene rundt Larvik og bergartene som ble undersøkt i Antarktis, dannet i to motsatte prosesser: oppriving og kompresjon, men det er mange likhetstrekk mellom bergartene likevel.

– Disse observasjonene er veldig spennende, og vi gleder oss til å analysere prøvene nærmere. Vi ønsker å forstå dannelsen av disse bergartene i Dronning Maud Land, forteller Sunde.

Bildet viser en nær antarktisk slektning av bergarten larvikitt.

Blått fargespill

Larvikitt er kjent for et kraftig fargespill i blåaktige nyanser. Bergarten larvikitt dannes under høyt trykk dypt nede i jordskorpa, som fører til en spesiell sammensetning av mineralet feltspat.

Det blå fargespillet skyldes mikroskopiske lameller som dannes når atomene organiserer seg i en spesiell struktur i feltspaten. Størrelsen på lamellene er årsaken til fargespillet. Når de er 450–490 nanometer brytes lyset i et blått fargespill.

– Siden dette mineralet utgjør hovedvolumet av bergarten, så er det klart det blir en fantastisk bergart rent visuelt, sier Sunde.

Larvikitt er mye brukt som bygningsstein og i for eksempel kjøkkenbenker. Her fra Grønnegata 78 i Tromsø sentrum.

Populært i bygg

Det kraftigste fargespillet kommer fram når bergarten kuttes eller sees fra en bestemt vinkel. I felt opptrer fargen mer diskret enn slik mange kjenner den fra bygninger og interiør.

Larvikitt har blitt brukt som bygningsstein siden middelalderen. I dag skiller vi mellom to typer larvikitt som brukes i bygninger: lys larvikitt og mørk larvikitt.

– Den mørke larvikitten er populær og finnes øst i Larvik. Mest kjent er Klåstad-varianten, og den finner vi for eksempel i Universitetsbiblioteket på Universitetet i Oslo, og i Tromsø sentrum finner vi den blant annet i Grønnegata 78 hvor Barneverntjenesten og Flyktningetjenesten i Tromsø kommune holder til.

I januar 2023 er en del av forsyningsskipet lastet med steinprøvene fra geologenes feltarbeid i 2022.

Et halvt tonn stein skal til Norge

Til neste vår vil et forsyningsskip bli lastet med 500 kilo steinprøver fra iskanten i Antarktis for å levere de til Norsk Polarinstitutt i Tromsø .

Da starter de vitenskapelige undersøkelsene av blant annet Antarktis-larvikitten.

– Dette er en liten brikke i et større puslespill for å forstå prosessene som har danna berggrunnen i Dronning Maud Land. At vi fortsatt oppdager helt nye ting på feltarbeid, understreker hvor viktig det er å kartlegge naturgrunnlaget i kravområdet vårt, sier Sunde.

Sikkerhetsansvarlig Audun Tholfsen og geologene Ane K. Engvik, Øyvind Sunde og Synnøve Elvevold var på feltarbeid i januar og februar 2022 da de oppdaget larvikitt-slektningen i Dronning Maud Land.

Hvorfor undersøke geologien i Dronning Maud Land?

  • Polarinstituttets skal forske og levere faglig kunnskap til norske myndigheter.
  • Forskerne er til stede i Antarktis for å innhente kunnskap om naturmiljøet for å kunne forvalte og ivareta området på best mulig måte.
  • Geologene kartlegger geologien og lager geologiske kart over de norske fjellområdene. Kartlegging er en nasjonal oppgave og i Antarktis kartlegger forskerne kravområdet vårt.
  • Geologien i Antarktis er av internasjonal interesse fordi kontinentet er en viktig brikke i jordas utvikling som er svært lite utforsket.

Les mer på npolar.no: Geologi i Antarktis

Powered by Labrador CMS