Et mikroskopbilde av opphopninger av amyloid-beta protein i hjernen. Denne opphopingen finner man ofte igjen hos pasienter med Alzheimers. (Foto: Nephron/Wikimedia Commons.)

Alzheimers kan være smittsomt

Nye resultater viser at Alzheimers kan smitte ved transplantasjon av en type hjernehinne.

Creutzfeldt–Jacob

Creutzfeldt–Jacobs sykdom er en prionsykdom som spesielt rammer middelaldrende mennesker.

Sykdommen sitter i hjernen og spres ved at proteiner får en ugunstig form og deretter påvirker andre proteiner.

15 prosent av pasientene har arvet sykdommen.

For vel ti år siden oppdaget man i England en ny form for Creutzfeldt–Jacobs sykdom som var koblet til inntak av kjøtt fra kveg med kugalskap.

Symptomene er nedsatt hukommelse, nevrologiske forstyrrelser i form av bevegelsesproblemer, muskelrykninger og sterk trang til søvn.

Symptomene blir raskt forverret til en tilstand hvor pasienten blir nesten ubevegelig og stum.

Prioner kan overføres ved direkte kontakt med sykt vev, urent utstyr eller ved transplantasjon.

(Kilde: Sundhed.dk)

Nei, det er nok ingen sjanse for å få Alzheimers etter at du har vært på besøk hos bestemor på sykehjemmet. Det finnes ingen bevis for at sykdommen smitter via vanlig kontakt mellom mennesker.

Men en ny studie viser nå at pasienter som mottok donor-transplantasjon av en spesiell type hjernehinne, senere utviklet og døde av en sjelden form for demens kalt Creutzfeldt-Jacobs sykdom.

Det som i tillegg vekket bekymring hos forskerne, var at fem av de sju tilfellene som ble kartlagt – også viste tegn på Alzheimers, skriver nature.com. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Swiss Medical Weekly.

Uvanlig unge pasienter

Et typisk kjennetegn på Alzheimers er opphoping av et spesielt protein kalt amyloid-beta i hjernen. Selv om forskere fortsatt ikke vet hvordan Alzheimers oppstår, er dette proteinet hovedmistenkt som en av de viktigste årsakene bak diagnosen.

Denne opphopingen fant de hos fem av tilfellene med Creutzfeldt-Jacobs. Forskerne forklarer at dette er uvanlig når pasientene er såpass unge.

Disse pasientene hadde fått en hinnetransplantasjon noen tiår tidligere for å hjelpe hjernen å gro sammen etter et kirurgisk inngrep.

For å kontrollere funnene undersøkte derfor forskerne 21 andre mennesker som også hadde dødd av den samme sykdommen, men som ikke hadde fått en transplantasjon. De hadde ikke utviklet det samme kjennetegnet.

Forskerne tror nå at transplantasjonen hadde med seg både proteinet som forårsaker Creutzfeldt-Jacobs og a-beta proteinet som muligens forårsaker Alzheimers.

Funnet for andre gang

Det er ikke første gang forskere har funnet tegn på Alzheimers hos mennesker som har blitt smittet av Creutzfeldt-Jacbos sykdom.

I 2015 skrev videnskap.dk om åtte pasienter som ble smittet av sykdommen gjennom innsprøyting av et veksthormon fra andre mennesker. Også de hadde vist det samme tegnet på Alzheimers.

Da påpekte professor Poul Henning Jensen at det kan være helt andre årsaker til at pasientene hadde utviklet disse tegnene. Kanskje kan Creutzfeldt-Jacobs ha ført til skader på andre proteiner.

Tidligere i år fikk norske forskere tildelt midler for å undersøke om sykdommen faktisk kan være smittsom. Professor Jens Pahnke, leder for prosjektet var foreløpig ikke overbevist om smittefaren, ifølge en artikkel fra Norges forskningsråd

– Men prosjektet kan selvsagt også føre til at vi beviser det motsatte. Det er uansett slik at vi må komme til bunns i denne problemstillingen. Hvis det skulle være slik at sykdommen kan overføres mellom mennesker, kan jo det utløse et behov for nye rutiner i eldreomsorgen, sa Pahnke i artikkelen. 

Fortsatt usikkert

Også denne gangen er forskere skeptisk til observasjonene i den nye studien.

Eksperten Pierluigi Nicotera påpekte overfor nature.com at forskerne burde vurdere om tegnene på Alzheimers kom fra den underliggende årsaken som førte til den opprinnelige transplantasjonen.

John Collinge, én av forfatterne bak studien, mener derimot at funnet deres gir grunn for bekymring.

– At denne studien viser den samme utviklingen etter en helt ulik medisinsk prosedyre, gjør oss enda mer bekymret, sa forskeren i samme artikkel.   

Foreløpig er det liten grunn til smittefrykt. Det er ikke lenger vanlig å bruke hverken veksthormoner eller hinnetransplantasjoner fra donorer. Og forskerne presiserer at hverken denne, eller den forrige studien gir noe bevis for at Alzheimers kan smitte gjennom vanlig kontakt mellom mennesker. 

Referanse:

Frontzek, K. (et al.) Amyloid-β pathology and cerebral amyloid angiopathy are frequent in iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease after dural grafting. Swiss Medical Weekly (2016)

Powered by Labrador CMS