- Brukermedvirkning har vært i vinden en stund, men personer med demens har ikke blitt inkludert i samme grad som andre grupper. Man har altså ikke i tilstrekkelig grad snakket med dem det gjelder om behovene deres, sier forsker. (Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse)

Skal finne ut av brukernes behov ved demens

Forskere ved Aldring og helse er nå i gang med å undersøke et område for brukermedvirkning det finnes lite systematisk kunnskap om.

– Det har vært for lite forskning på medvirkning fra personer med demens i Norge til nå. Det sier Anne Marie Rokstad fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold. Hun er prosjektkoordinator for prosjektet Brukerbehov demens, der første artikkel nå er publisert.

– Brukermedvirkning har vært i vinden en stund, men personer med demens har ikke blitt inkludert i samme grad som andre grupper. Man har altså ikke i tilstrekkelig grad snakket med dem det gjelder om behovene deres. Det kan være fordi de har blitt sett på som lite kapable til å fortelle om egne behov. Vi ønsker nå å få med deres stemmer.

Tradisjonelt har det vært representanter for brukerorganisasjonene som har meldt inn behovene til personer med demens ved utformingen av tjenester for denne gruppen.

– Brukerorganisasjonene gjør en god jobb som talsmenn for brukergrupper, men vi trenger flere stemmer. Vi ønsker å nyansere bildet, og å få et bredere grunnlag for å forstå både de generelle og individuelle behovene til personer med demens.

– Basert på det vi vet i dag, så trenger personer med demens skreddersøm. Tjenesteforløpene må være tilpasset behovene deres. Målet er at vi skal komme fram til en metodikk eller verktøy, for å fasilitere god brukermedvirkning for personer med demens, slik at de kan få gode, fleksible og individuelt tilpassede tjenestetilbud, sier Rokstad.

Powered by Labrador CMS