Ungdommen bruker mer marihuana i stater som har tillatt medisinsk cannabis. Men bruken var den samme både før og etter loven ble innført. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Marihuana som medisin førte ikke til mer ungdomsbruk

Unges bruk av marihuana har ikke gått opp i de amerikanske statene som har tillatt stoffet til medisinsk bruk. Men unge i disse statene har brukt mer hele tida.

I 1996 vedtok den amerikanske staten California en lov som gjør det tillatt å bruke cannabis i medisinsk behandling av pasienter. Innen 2014 hadde hele 22 andre stater fulgt etter.

Ikke uventet har diskusjonen gått høyt i åra imellom: Kan et slikt aksept gjøre det narkotiske stoffet mer tilgjengelig og ufarlig for de unge, slik at flere begynner å bruke det for gøy?

Det kan i så fall være uheldig, mener Deborah S. Hasin og kollegaene hennes. De peker på forskning som viser at tidlig bruk av cannabis henger sammen med flere problemer, som svekkede mentale evner og arbeidsledighet.

I de siste åra har flere forsket på lovenes innvirkning på de unges marihuanavaner. Men nå kommer altså Hasin og co med en undersøkelse som setter de fleste andre i skyggen.

En million elever

Amerikanske og canadiske forskere har sammenlignet svar fra spørreundersøkelser gjort blant over en million skoleungdommer fra 48 stater i åra fra 1991 til 2014. Konklusjonen er klar:

Det er ingenting som tyder på at flere ungdommer begynner å bruke marihuana i årene etter at det er blitt lov til å bruke stoffet til medisin.

Undersøkelsen har riktignok enkelte svakheter, som at tallene for bruk blant ungdom er basert på selvrapportering og at forskerne ikke har tatt hensyn til at statene som tillater medisinsk cannabis har ulike regler for hva som er lov.

Men forskerne er likevel så sikre på resultatene sine at de mener vi kan avblåse videre debatt, en gang for alle.

Nå må vi slutte å diskutere om disse lovene påvirker ungdommens bruk av stoffet, og heller konsentrere innsatsen om å finne ut hva som faktisk har en innvirkning, skriver de i artikkelen i The Lancet.

Høyere bruk i medisinstatene

For undersøkelsen peker også mot at det finnes viktige samfunnsmessige faktorer som er med på å bestemme hvor mange unge som prøver stoffet.

Det viste seg nemlig at alle statene som på ett eller annet tidspunkt vedtok en lov som tillater medisinsk marihuana, hele tida har hatt et høyere forbruk blant unge enn de andre statene.

Er det noe i disse statene som gjør det mer sannsynlig både at unge bruker stoffet til rus og at det blir tillatt i medisinsk bruk?

Det er dette vi må forske mer på, konkluderer Hasin og co.

Referanse:

Deborah S Hasin m.fl, Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: results from annual, repeated cross-sectional surveys, The Lancet Psychiatry, 2015.

Powered by Labrador CMS