Utbredt bakrus i arbeidslivet

Seks prosent av deltakerne i ny studie hadde vært borte fra jobb det siste året på grunn av alkoholbruk. 24 prosent hadde vært sløve på jobb grunnet bakrus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: SIRUS/Nye bilder)

Folkehelseinstituttet (FHI) og SIRUS gjennomførte en pilotstudie av rusmiddelbruk i arbeidslivet i 2008-2009.

Studien avdekket også bruk av sløvende legemidler blant cirka 5 prosent av deltagerne, og narkotikabruk blant 1,7 prosent.

– Studien tyder på at bakrus er det vanligste rusproblemet i arbeidslivet, sier Hallvard Gjerde ved FHI.

Han og medarbeidere ved FHI står sammen med Inger Synnøve Moan ved SIRUS bak pilotstudien.

Totalt ble 526 deltagere inkludert i studien, som omfattet fire bedrifter og en del yrkessjåfører. Deltagelsen var frivillig og anonym.

Deltagerne fylte ut et kort spørreskjema, og det ble tatt en spyttprøve for å undersøke om deltageren nylig hadde brukt alkohol, narkotika eller sløvende legemidler.

Bakrus det vanligste rusproblemet

– Vi fant ikke alkohol i noen av spyttprøvene, men en stor andel rapporterte alkoholinntak dagen før. Svært få av disse rapporterte et høyt alkoholinntak, sier Gjerde.

Rundt 6 prosent rapporterte at de hadde vært borte fra jobb på grunn av alkoholbruk en eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene, og cirka 24 prosent hadde vært sløve på jobb som følge av bakrus.

Sløvende legemidler

– Vi fant bruk av sløvende legemidler blant 5,1 prosent av deltagerne. Analysefunnene av legemidler var stort sett i samsvar med det som ble rapportert gjennom spørreskjemaene, sier Gjerde.

I alle tilfellene der kun legemidler ble påvist, var konsentrasjonene i spyttprøven i samsvar med vanlig terapeutisk bruk.

I to tilfeller ble kombinasjon av legemidler og narkotika funnet.

Underrapportering av narkotikabruk

Hallvard Gjerde.

Når det gjaldt narkotikabruk, var det derimot betydelig underrapportering, ifølge Gjerde.

– Totalt ble narkotikabruk avdekket ved spørreskjema eller spyttprøve blant 1,7 prosent av deltagerne, mens bare 0,4 prosent innrømmet dette på spørreskjemaet, sier han.

– Vi kan ikke trekke sikre konklusjoner om påvirkning basert på spyttprøve-analyser, men vi kan si om påvirkning er sannsynlig. Det er sannsynlig at 3–5 personer var påvirket av narkotika på tidspunktet for prøvetaking, altså mens de var på jobb.

– Dette utgjør mellom 0,5 og 1 prosent av deltagerne, fortsetter han.

– Vi planlegger nå en større undersøkelse som skal følge opp denne pilotstudien. Det vil gi oss sikrere resultater om bruken av rusmidler i norsk arbeidsliv, sier Gjerde.

Referanse:

Gjerde, Christophersen, Moan, Yttredal, Walsh, Normann, Mørland: Use of alcohol and drugs by Norwegian employees: a pilot study using questionnaires and analysis of oral fluid, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2010, 5:13, doi:10.1186/1745-6673-5-13.

Powered by Labrador CMS