Vi blir stadig eldre her i landet. En gutt som fødes i år, kan regne med å bli nesten 81 år gammel. (Foto: Jan Haas, NTB scanpix)

Menn i Norge nærmer seg kvinners levealder

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

Økningen i forventet levealder ved fødsel fra året før var på 0,11 år for kvinner og 0,30 år for menn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Forventet levealder er antall år en nyfødt forventes å leve slik forholdene er i dag.

Forskjellen mellom kjønnene har minket jevnt og trutt med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor falt til 3,4 år.

Forskjellen i gjenstående levealder mellom kjønnene krymper jo høyere årsklasser en når. Fram til fylte 40 år er forskjellen over tre år, men er falt til to år for 70-åringer og under ett år når 85 år er nådd.

Forventet levealder ved fødsel er bestemt av dødeligheten ved alle aldre, men tidlige dødsfall har størst betydning.

Spedbarnsdødeligheten, altså barn som dør før de har fylt ett år, var lik for gutter og jenter i fjor. Blant de 40 774 personene som døde i fjor, var det 63 jenter og 67 gutter som ikke var fylt ett år.

I 2017 var gjennomsnittsalderen ved død 82,2 år for kvinner og 76,5 år for menn.

Powered by Labrador CMS