Svenske forskere har fulgt 855 menn fra Göteborg i 50 år. Ti av dem har opplevd å fylle 100. Nå er studien avsluttet, og forskerne er litt nærmere enn forklaring på hva som er viktig for at noen blir skikkelig gamle. (Foto: Colourbox)

Litt nærmere oppskriften på å bli 100 år

Noen tips: hold deg unna tobakk. Drikk maks fire kopper kaffe om dagen. Hold kolesterolet lavt og sørg for å ha god kondis som 50-åring.

Dette kan du selv gjøre om du drømmer om å feire 100-årsdagen din.

En annen og ikke fullt så viktig faktor for å bli steingammel, er å ha en mor som lever lenge. Dette er det ikke så enkelt å ha kontroll på selv. Heller ikke det å tilhøre en høy sosialgruppe, som også betyr noe for livslengden. 

Samme forsker fulgte samme menn i 50 år

I 50 år har svenske forskere fulgt helsen til 855 menn født i 1913 i Göteborg. Nå har ti av mennene fylt hundre år og studien avsluttes.

Opplegget for studien har gjort det mulig å finne ut hvilke faktorer som har stor betydning for å overleve mellom 50 og 100 års alder, mener Lars Wilhelmsen. Han er professor emeritus ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 82-åringen har selv vært med på langtidsstudien i alle disse 50 årene.

I disse fem tiårene har han og kollegene hans regelmessig studert mennene, som det naturligvis har blitt færre av underveis.

27 prosent ble over 80 år

27 prosent av dem opplevde 80-årsdagen, og 13 prosent nådde 90 år. Bare 1,1 prosent ble over 100 år.

Av de ti som nådde hundreårsdagen, har forskerne studert sju personer. To av de ti var demente, og den tiende ønsket ikke å delta. 

Av de sju hundreåringene bodde to fortsatt hjemme. Ingen røkte, og alle var godt orientert om tid og rom. De brukte alle høreapparat og kunne lese bøker og se på TV. Alle var slanke og hadde god holdning, men alle brukte rullator.

Var opptatt av hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt var en vanlig sykdom for 50 år siden. Det opprinnelige utgangspunktet for denne studien var å se på hvordan man kan forhindre infarktet.

Forskergruppen var tidlig ute med å advare om røyking. 

Les også: Derfor vil ikke bestefar ha smarttelefon

Når studien i dag er avsluttet, viser det seg at blant dem som døde etter fylte 80 år, var det 42 prosent som døde av hjertesykdom. 20 prosent døde av infeksjonssykdommer. 8 prosent av slag, 8 prosent av kreft og 6 prosent døde av lungebetennelse. De resterende gikk bort av andre årsaker.

I 2008 beregnet amerikanske forskere at en 70 år gammel mann som ikke røyker, har normalt blodtrykk og vekt, ikke har diabetes og trener to til fire ganger i uka, har 54 prosent sjanse for å bli 90 år gammel.

Stadig flere feirer 100-årdag

I Norge er det stadig flere som feirer 100-årsdagen sin. For første gang er det i år første gangen 1000 personer her i landet som er over hundre år. I 2100 vil det være 12 500 hundreåringer her i landet. Det er 17 ganger så mange som i dag.

Tallene går fram av «Helse hos eldre i Norge», et tilleggskapittel til Folkehelserapporten fra 2014.

Levealderen vil stige både for menn og kvinner, men mest for menn. I løpet av de neste tiårene vil menns forventede levealder nesten ta igjen kvinnene.

Færre dør av hjerte- og karsykdommer

Den sterke økningen i levealder vi har sett de siste tiårene, skyldes særlig at færre dør av hjerte- og karsykdom på grunn avmedisinske og teknologiske fremskritt på dette området. Samtidig har folk fått bedre helse, og det er knyttet til risikofaktorer som røyking, blodtrykk og kolesterol.

– Man ser det er stor variasjon mellom personer i gruppen over 80. Det å forebygge sykdom og funksjonssvikt er mulig, sa seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet da rapporten ble lagt fram.

Referanse:

Lars Wilhelmsen, m.fl: Men born in 1913 followed to age 100 years, Scandinavian Cardiovascular Journal, februar 2015, doi:10.3109/14017431.2015.1009940. Sammendrag.


 

Powered by Labrador CMS