Sosiale medier bra for eldre hjerner

Etter bare to måneder gir bruk av Facebook en hjerne-boost hos folk som nærmer seg 70 år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Få gamle på Facebook

Sju av ti norske eldre i alderen 67-79 år brukte pc hjemme en gjenomsnittsdag i 2011.

I satt de 72 minutter foran skjermen viser undersøkelsen norsk mediebarometer.

Den tiden brukte svært få av dem til å besøke nettsamfunn, som er kategorien barometeret opererer med.

Bare én av ti norske 67-79 åringer brukte internett på denne måten.

Kilde: Medienorge, fakta om norske medier
 

Å lære nye ting kan bidra til å holde aldrende hjerner i form.

Blant tingene som ser ut til å trekke i positiv retning, er å gi seg i kast med et sosialt medium.

I en ny studie har doktorgradsstudent Janelle Wohltmann ved University of Arizona undersøkt det kognitive utbyttet eldre i alderen 68-91 har av å bruke Facebook.

Studien er nylig lagt fram på International Neuropsychological Society Annual Meeting på Hawaii.

Etter å ha brukt det sosiale mediet over åtte uker, presterte de 25 prosent bedre på kognitive tester. Snittalderen på forsøkspersonene var 79 år.

Flinkere til å håndtere ny informasjon

Disse testene hadde til hensikt å måle hvor godt arbeidsminnet til testpersonene fungerte.

De Facebook-kyndige var flinkere til å holde fokus på relevante opplysninger, mens de stadig måtte forholde seg til ny informasjon.

- Vi vet lite om eldres bruk av sosiale medier. De er en stadig voksende brukergruppe på Facebook, så det er viktig å drive forskning på dem, sier Wohltmann i en pressemelding.

I USA bruker nå én av tre eldre sosiale medier som Facebook, ifølge Pew Internet & American Life Project.

- Ikke for alle eldre

Wohltmann tror ikke Facebook er et alternativ for alle eldre.

- Det finnes utvilsomt også andre måter å holde hjernen i trim på. Det er viktig å forstå og kjenne til de aspektene ved Facebook som folk er bekymret for, som hvordan man sikrer profilen sin.

- Så jeg ville ikke foreslå at bestemor rekrutteres umiddelbart, med mindre noen kan gi henne en skikkelig innføring og støtte i sikker bruk, sier hun.

Midt i alt teknologipratet trekker hun også fram at det også kan hjelpe eldre mennesker å holde kontakten med barnebarn, annen familie og venner.

To innfallsvinkler

Det gjenstår å se hvorvidt bruken av det sosiale mediet også kan få de eldre til å føle sterkere sosial tilknytning og mindre grad av ensomhet.

Studien er en del av Wohltmanns doktoravhandling, som ikke er avsluttet. De nye funnene er foreløpig ikke blitt publisert i noe internasjoalt tidsskrift.

- Ideen til studien sprang ut fra to innfallsvinkler, den ene fra resultater som antyder at det å lære seg noe nytt, og ikke bare bli en sofapotet når man går av med pensjon, fører til bedre kognitive prestasjoner.

- Den andre har utgangspunkt i den spore mengden dokumentasjon på at folk som er sosialt aktive og mindre ensomme, har bedre hjernehelse ved høy alder, sier Wohltmann.

Facebook vs. dagbok

I alt 42 personer deltok i studien. 14 personer som aldri før hadde brukt det sosiale mediet, eller som kun hadde prøvd det sporadisk, ble instruert til å bli Facebook-venner med hverandre og poste nytt innhold minst én gang daglig.

Eldre i en annen gruppe, som også var ukjente med Facebook, ble lært opp i en nettbasert dagbok. Her ble det også postet innlegg, men de var private, og det var ingen deling av informasjon.

Forsøkspersonene i denne gruppa fikk beskjed om å skrive noe minst en gang om dagen, men ikke mer enn tre til fem setninger, for å etterligne innleggene til Facebook-brukere.

Ytterligere en gruppe ble fortalt at de sto på venteliste for opplæring i sosial medier.  Forskernes hensikt var imidlertid å holde dem i ventemodus hele forsøksperioden.

Powered by Labrador CMS