Et flertall av de over 60 er til stede på sosiale medier. Men det er fortsatt mange eldre som er skeptiske. (Foto: Mike Schröder/Samfoto/NTB scanpix)

Eldre synes sosiale medier er overfladiske

Noen eldre velger bort sosiale medier fordi de synes omgangsformen er kald og selvsentrert. Andre ser bilder av barnebarna og chatter med venner på Facebook.

«Jeg har ikke lyst til å ha Facebook jeg. Der går grensen for meg. (…) Jeg synes det er så mye tull de sitter og skriver og sånn», sier en 80 år gammel kvinne i et intervju med to norske forskere.

Marika Lüders og Petter Bae Brandtzæg har spurt eldre om hvorfor de ikke er på sosiale medier.

Det er lett å tenke at pensjonister ikke har peiling på internett og dermed faller utenfor en viktig sosial arena i dagens digitale samfunn.

Men undersøkelsen fra Sintef tyder på at de fleste eldre tar et aktivt valg. De ønsker rett og slett ikke å være med på dette.

Egokultur

Det handler mye om generasjonskløften.

Yngre generasjoner, «digitalt innfødte», tenker ikke på teknologi som et valg, men heller som en del av livet, skriver forskerne i artikkelen i Norsk medietidsskrift.

Mens «de digitale innvandrerne» er vant med at kommunikasjon foregår ansikt til ansikt, eller i det minste til en definert mottaker.

Å rope ut til 500 «venner» er de ikke særlig interesserte i.

De oppfatter Facebook som en overfladisk sladrekanal. «De ser ikke en positiv delekultur, men heller en egokultur, hvor individene kringkaster innhold om seg selv», skriver forskerne.

«Et kaldt medium»

Studien, som ikke nødvendigvis kan si noe om eldre flest, omfatter også en del middelaldrende mennesker. Nærmere 900 personer over 53 år svarte i 2010-11 på en undersøkelse på nett.

En av tre var ikke på sosiale medier. De 290 forklarte hvorfor de ikke bruker disse kommunikasjonskanalene.

Flest sier at de mangler interesse og behov for denne måten å kommunisere på. De synes sosiale medier er preget av selvsentrering, tull og uinteressante oppdateringer.

De foretrekker kommunikasjon ansikt til ansikt og anser sosiale medier for å være bortkastet tid.

«Har ikke behov for å melde eller lese om «løst og fast» til/fra mine «venner», skriver en 70 år gammel mann i spørreundersøkelsen.

Forskerne intervjuet også 39 pensjonister i gruppe og 24 personer hver for seg. Gjennomsnittsalderen var rundt 75 år i alle de tre utvalgene.

«Jeg kan ikke tenke meg et kaldere medium. Jeg mener, å være sosial er å være en del av reelle sosiale interaksjoner», sier en som er intervjuet.

Stoler ikke på personvernet

De over 75 år bruker i mindre grad sosiale medier. Rundt en tredjedel av ikke-brukerne sier årsaken er at de ikke kan bruke disse mediene. De trenger hjelp til å komme i gang. Noen er nybegynnere på internett.

En del er også bekymret for personvernet og informasjonssikkerheten på sosiale medier. De mangler tillit til kommersielle aktører som Facebook, som krever innsyn i langt inn i privatsfæren.

Noen mener de greier seg med e-post, telefon og andre kommunikasjonsmidler.

Men andre vil gjerne bruke sosiale medier, og har tenkt å begynne snart.

Frykter sosial ødeleggelse

I tillegg til å være litt eldre enn brukerne har ikke-brukerne ofte færre venner og en liten familie. Slik er det i hvert fall for de 18 personene som er intervjuet og melder at de står utenfor sosiale medier. Forskerne kan ikke ut fra disse intervjuene si om dette gjelder generelt.

Det er nettopp nære og sterke bånd de søker. Det synes de ikke at de får gjennom Facebook.

«Mitt sosiale nettverk er slekta og naboene våre, og vi besøker hverandre (fysisk) og det rekker. Har intet behov for den «virtuelle verden» hva medmenneskelig kontakt angår. Jeg opplever det som «fake», skriver en mann i spørreundersøkelsen.

De ser på unge med nesa i mobilen og frykter at sosiale medier ødelegger kommunikasjonen mellom mennesker.

«De kommuniserer via sine telefoner, men de kommuniserer jo ikke med hverandre. Jeg synes det er skremmende», sier en i intervju.

Spennende med Facebook

Stadig flere eldre er likevel på sosiale medier. Det er stort sett Facebook som gjelder.

3,2 millioner nordmenn bruker dette sosiale mediet, ifølge tall fra markedsanalysebyrået Ipsos. 66 prosent av dem over 60 år har en profil, mot 80 prosent blant alle over 18 år.

Hva gjør de eldre på Facebook?

Flere benytter sjansen til å henge med i livene til barnebarn og yngre slektninger.

«Jeg får bilder av henne lille oldebarnet mitt, det er jo morsomt da!», sier en i Sintef-undersøkelsen.

Andre chatter med venner:

«Jeg synes [Facebook] er kjempespennende jeg. Nei, altså, da har jeg litt peiling på vennene mine (…) Jeg chatter. Ja, for da ser jeg at den og den er inne på chatter’n som jeg sier. Og så kan vi konversere litt»

De sosiale blir mer sosiale

Rundt to av ti som er intervjuet, 14 av 63 deltakere, bruker Facebook. De fleste av dem har allerede et stort nettverk før de logger seg på.

De mest sosiale blir enda mer sosiale på nett.

Hjernen deres kan dessuten dra nytte av å bli utfordret med nye kommunikasjonsmåter. For det å lære noe nytt, også sosiale medier, kan være bra for hjernen, tyder en amerikansk studie på.

Brukerne har folk rundt seg som kan hjelpe dem om de skulle stå fast teknisk eller med å bruke de sosiale mediene.

Ikke en nyhetskanal

Og de er nok ikke så overfladiske som de skeptiske ikke-brukerne mistenker. Også disse er nemlig opptatt av nære forhold til venner og familie, og bruker Facebook først og fremst for å holde kontakten med mennesker som allerede er viktige for dem.

Noe også ungdom setter pris på, i hvert fall i Facebooks barndom, ifølge doktorgraden til Marika Lüders fra 2007. Den tydet på at ungdom liker å møtes, men at sosiale medier styrker vennskapene og utvider nettverket.

Samtidig liker de eldre å kunne følge med på oppdateringer på en mer uforpliktende måte enn om de hadde møtt noen utenfor nettet. De trenger ikke å dele så mye selv.

At sosiale medier kan være noe mer enn å pleie kontakt med venner og familie, er det få som har oppdaget. De eldre er samfunnsengasjerte, men bare én deltaker sier at han bruker Facebook til å diskutere og følge med på nyheter og debatt.

 

Referanse:

Marika Lüders og Petter Bae Brandtzæg: Når alt sosialt blir flyktig - En kvalitativ studie av hvordan eldre opplever sosiale medier. Norsk medietidsskrift nr. 2, 2016, vol. 22. DOI: 10.18261/issn.0805-9535-2016-02-04

Powered by Labrador CMS