DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV VID vitenskapelige høgskole - LES MER.

Helsearbeider snakker med eldre kvinne
Helsepersonell trenger mer kunnskap om hvordan de kan gi åndelig omsorg i praksis.

Omsorg på sykehjem: – Stellet er kanskje den eneste arenaen hvor beboerne kjenner varmen fra et annet menneske

Forsker mener pleien og stellet er en gyllen anledning til å vise at man ivaretar omsorgen med kjærlighet.

– Stellet av beboerne på sykehjem inneholder ulike konkrete handlinger som må gjøres. Samtidig er stellet en arena hvor man kan gi åndelig omsorg, sier Marianne Morland. 

Hun jobber ved VID vitenskapelige høgskole og har forsket på åndelig omsorg på sykehjem.

I sin studie har hun intervjuet både helsepersonell og beboere på sykehjem om hva de legger i begrepet åndelig omsorg. 

– Helsepersonell og beboere har ulike beskrivelser av hva åndelighet kan romme. Men begge forstår åndelig omsorg som synonymt med god helhetlig omsorg, forteller hun. 

Portrett forsker
– Åndelig omsorg handler om mer enn religion og livssyn, sier forsker Marianne Morland.

Handler om enn mer enn tro

Ifølge sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer skal de ivareta den enkelte pasients behov for helhetlig omsorg. Åndelig omsorg er en del av dette.

– Åndelig omsorg handler om mer enn religion og livssyn. Det handler om å se hele mennesket, hvem personen er og hvem den har vært – å se bak diagnosen, forteller Morland.

Ifølge hennes forskning er åndelig omsorg nær knyttet til begrepet væren.

– Det handler om det skjøre og mellommenneskelige som skjer i møtet mellom to individer. Når helsepersonell ivaretar dette og gir rom og kjærlighet til beboerne, kan det bidra til at beboerne føler seg sett og at de føler seg hjemme på sykehjemmet, sier hun. 

Morlands forskning viser at ansatte på sykehjem trenger å lære mer om kommunikasjon og hvordan de kan bli en bedre lytter. 

Vil lære opp helsepersonell

Et av målene med forskningen har vært å gi helsepersonell kunnskap om hvordan de kan gi åndelig omsorg i praksis. Morland har laget en undervisningsmodell. Den skal lære helsepersonell hvordan de kan se, forstå og romme beboernes åndelighet.

– For å lære hva åndelig omsorg er, må man begynne med det enkle, nemlig pleien og stellet. Det er den arenaen helsepersonell bruker mest tid på, sier hun. 

Hun mener berøring som åndelig ivaretakelse er et underkommunisert tema.

– Stellet er kanskje den eneste arenaen hvor beboerne kjenner varmen fra et annet menneske. Pleien og stellet er en gyllen mulighet til å vise med hendene og hjertet at en ivaretar omsorgen med kjærlighet, sier hun. 

Morland mener forskningen er viktig fordi den setter søkelys på hvordan ansatte i sykehjem kan lære seg å møte beboerne på en måte som gjør at de ivaretar hele mennesket. 

– Dette er relevant for alle deler av helsevesenet hvor pleier og pasient møtes, påpeker hun. 

Referanser: 

Linda Rykkje mfl.: A qualitative hermeneutical understanding of spiritual care in old age when living in a nursing home: The residents' voices. Journal of Clinical Nursing, 2023. Doi.org/10.1111/jocn.16855

Marianne Morland, Wilfred McSherry og Linda Rykkje: Understanding Spiritual Care—Perspectives from Healthcare Professionals in a Norwegian Nursing Home. Religions, 2022. Doi.org/10.3390/rel13030239

Powered by Labrador CMS