Stygge brudd i skulderen kan medføre plagsomme komplikasjoner. Slike brudd kan behandles med operasjon på ulike måter, men så langt mangler forskerne grunnlag for å vite hvilken som er best. (Foto: Ahus)

Skal finne den beste behandlingen av kompliserte skulderbrudd

Brudd i øvre overarm er den tredje vanligste brudd blant eldre, og forekomsten øker. I 1986 ble det rapportert inn komplikasjoner hos så mange som 55 prosent med komplekse brudd i øvre overarm.

Etter dette har behandlingen av slike brudd blitt betydelig forbedret ved introduksjon av nye vinkelstabile implantater. Disse sørger for bedre stabilitet ved beinskjørhet og reduserer komplikasjonene.

Nye metoder har imidlertid ført til nye utfordringer: Enten at skruen trenger seg igjennom brusken og irriterer leddet, eller at implantatet svikter.

En forskningsgruppe ved Ahus skal derfor se nærmere på slike komplikasjoner i en ny klinisk studie av behandling av skulderbrudd med flere bruddfragmenter.

Forskerne skal se på hvordan komplikasjoner kan unngås ved kirurgisk behandling av slike kompliserte brudd i skulderen.

– Vi ønsker å sammenlikne to operasjonsmetoder for å undersøke hvilken behandling som er best, sier prosjektleder Anette Wikerøy i Ortopedisk forskningsgruppe ved Ahus.

Powered by Labrador CMS