Morkaken er avgjørende for fosterets vekst og utvikling. En morkake kan veie mellom 100 og 2500 gram ved fødsel, ifølge forsker Ellen Marie Strøm-Roum. (Foto: Juliet Greig, Shutterstock, NTB scanpix)

Morkaken er viktigere enn du kanskje tror

Morkaken kan veie mellom 100 og 2500 gram. Men hva kan vekten fortelle oss om livet i mors mage?

Korte svangerskap har små morkaker. Utover svangerskapets varighet, vet forskerne lite om hva som bestemmer morkakens vekt.

I sin doktorgradsavhandling har Ellen Marie Strøm-Roum og medarbeidere studert om diabetes hos mor, mors kroppsmasseindeks og fars alder påvirker morkakens vekt.

Det er altså mange faktorer som kan spille inn på vekten på morkaken – dette organet som vi alle har hørt om, men som vi kanskje ikke helt vet hva er og hvorfor den er så viktig.

– Morkaken er avgjørende for fosterets vekst og utvikling. En morkake kan veie mellom 100 og 2500 gram ved fødsel, sier Strøm-Roum.

For stor og for liten

Morkaken er det organet som sørger for fosterets tilgang til næring og oksygen. Derfor spiller morkaken en sentral rolle i fosterutviklingen. Men betydningen av morkakens vekt for fosterets utvikling er lite kjent.

Det som imidlertid er kjent, er at svært små og svært store morkaker er forbundet med uheldig svangerskapsutfall. For eksempel er lav vekt på morkaken knyttet til cerebral parese og dødfødsel.

Høy morkakevekt er knyttet til lav Apgar score, som sier noe om barnets tilstand rett etter fødselen. Jo høyere score, jo bedre tilstand er barnet i. Høy morkakevekt er også knyttet til alvorlige komplikasjoner i nyfødtperioden, økt forekomst av ADHD, og økt risiko for diabetes type-2, hypertensjon og hjerte- og karsykdommer i voksen alder.

Morkake og diabetes

Strøm-Roums studie viste at morkaken i snitt veide 64,5 gram mer i svangerskap hvor mor hadde diabetes enn i svangerskap hvor mor ikke hadde diabetes.

Barnets veier også mer i svangerskap hvor mor har diabetes enn i svangerskap hvor mor ikke har diabetes, men diabetes betydde relativt mer for økning i morkakevekten enn for økning i fødselsvekten.

Morkakevekten økte også i takt med økning i mors kroppsmasseindeks (KMI), som beregnes ut fra en persons høyde og vekt og gir et mål på mengden kroppsfett.

Denne økningen var tydeligst i svangerskap der mor ikke hadde diabetes: 4,2 gram per KMI-økning. Det innebærer at morkaken hos en gravid med en KMI på 35, er cirka ti prosent større (cirka 60 gram) enn morkaken hos en kvinne med 20 KMI. Mors kroppsmasseindeks betydde ingenting for morkakevekten i svangerskap der mor hadde diabetes type-1.

Likevel var gjennomsnittlig morkakevekt høyest i svangerskap med diabetes type-1. Den var hele 100 gram tyngre enn i svangerskap uten diabetes, uavhengig av om mor var slank eller overvektig. Ifølge Strøm-Roum kan dette skyldes at diabetes type-1 ikke er godt nok regulert i svangerskapet.

Fars alder påvirker morkaka

Strøm-Roum og kollegaene fant også ut at desto eldre far var, jo mer veide morkaken. Men forskjellene var ikke store.

Hvis far var over 50 år, veide morkaken 22 gram mer enn hvis far var 20 til 24 år. Hvis forskerne tok hensyn til mors alder, fødselsvekt og barnets kjønn, var forskjellen 14 gram.

Det kan være flere forklaringen på dette. En av dem kan være at hvis faren er gammel, så er det bare svangerskap med optimal morkakefunksjon som når frem til fødsel.

Referanse:

Ellen Marie Strøm-Roum. Factors associated with placental weight, doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS