Denne artikkelen er produsert og finansiert av Statens vegvesen - les mer.

Fra PC eller mobil kan du fly eller kjøre båt og utforske området over Bjørnafjorden. En flytebru kan bli en del av E39 og knytte Bergen og Stavanger tettere sammen.
Fra PC eller mobil kan du fly eller kjøre båt og utforske området over Bjørnafjorden. En flytebru kan bli en del av E39 og knytte Bergen og Stavanger tettere sammen.

Nå kan du ta deg en virtuell tur over verdens lengste planlagte flytebru

Vegvesenet tar i bruk spillteknologi for å vise publikum den planlagte bruen over Bjørnafjorden.

Statens vegvesen har lenge arbeidet med planer om flytebru over Bjørnafjorden, som kan redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger fra fire og en halv time til ned mot to timer. Hvordan vil brua se ut? Mellom hvilke to punkter skal den bygges?

Allerede nå kan alle besøke planprosjektet interaktivt, oppleve omgivelsene og lære litt om historien til nærområdet.

I samarbeid med selskapet Sopra Steria har Vegvesenet tatt i bruk spillteknologi for å utvikle en informasjonsportal. Den gjør det mulig å ta en virtuell tur over fjorden lenge før brua er bygget.

– Denne interaktive portalen gir deg en guidet tur i fjorden. Enten med båt eller fly. Det er tekst, bilder og lyd og du blir tatt med inn i en digital verden som du selv navigerer rundt i, sier prosjektleder Elin Dalen-Rasmussen i Statens vegvesen.

Gigantbrua mellom Bergen og Stavanger er planlagt som en viktig del av E39, landets dyreste vegprosjekt noensinne. Når hele strekningen er ferdig, blir E39 en ferjefri kystvei fra Kristiansand til Trøndelag.

Lurer du på hva som skjer om et skip kolliderer med brua? Det får du svar på i portalen.
Lurer du på hva som skjer om et skip kolliderer med brua? Det får du svar på i portalen.

Lær om brua

I spillet kan publikum oppsøke informasjon om brua, lære om forskningen som foregår og om hvilken nytte en slik bru kan ha for samfunnet.

Spillet har også informasjon om teknikk og byggemetode , men også om konsekvenser for klima, natur og miljø.

Den som er interessert i historie, kan oppsøke fakta om kulturminner, krigsminner og mer. I området ligger Tysnes kommune med sine 171 store og små øyer. Portalen har informasjon om stedets betydning under andre verdenskrig og om arkeologi og arkeologiske funn.

Gir kunnskap om prosessen

– Slik portalen fremstår i dag favner den målgrupper fra naboer og trafikanter til politikere. Men potensialet til portalen stopper ikke her. I dag viser portalen konseptet for brua, ikke detaljene. Dette er som regel nok for de aller fleste, sier Elin Dalen-Rasmussen.

Hun forklarer at portalen er en del av Bjørnafjorden Open Live Center, forkortet til BOLC.

Dette er et verktøy som bidrar til at alle som er inne i planprosjektet får vite nøyaktig hvor i prosessen de til enhver tid er. Dette er et styringsverktøy, digital logistikk som holder orden og der alle som er med i planleggingen kan bidra og dele sin bit.

Målet og videreutvikling

Planleggingslederen forteller at målet med portalen er å videreutvikle den og berike den med informasjon til å utvikle en såkalt digital tvilling.

En digital tvilling er en interaktiv 3D-modell av den faktiske konstruksjonen med alle tall, data, beregninger, materialer og dimensjoner. All informasjon er strukturert etter standardiserte, åpne datakilder.

– Portalen vil også kunne bygges opp med ulike nivåer av rettigheter. En nabo eller grunneier trenger ikke samme mengde informasjon som en entreprenør som skal gi tilbud. Da vil vi kunne skille mellom mengden datainnhold mot ulike behov og målgrupper, sier Dalen-Rasmussen.

Dagens gamer – morgendagens ingeniør

De som har utviklet portalen har bakgrunn som spillutviklere.

– Vi ser en helt klar sammenheng mellom gaming og utvikling av slike interaktive løsninger. Vi bruker samme teknologi som spillutviklerne og mange av prosessene er de samme.

Dalen-Rasmussen forklarer at løsningen er basert på åpen kildekode, i dette tilfellet Unity som spillplattform.

– Det betyr at alle kan se hvordan løsningen er programmert, og legger til rette for fremtidig integrasjon mot ingeniørenes prosjekteringsverktøy, sier hun.

Blir nok flere 3D-spill

Det er første gang Statens vegvesen lager et 3D-spill hvor planleggere interaktivt skal dele prosjektinformasjon.

– Det er nok ikke siste gangen vi gjør dette. Vi ser helt klare fordeler med å dele prosjekterte data på denne måten fremover. Det er mer økonomisk, det er mye lettere for alle parter å se løsninger, avdekke konflikter og mangler, sier Elin Dalen-Rasmussen.

Hun mener at løsningen også bidrar til innovasjon og verdiskapning ved at data blir langt mer synlige for alle som skal delta i planene.

Og, både spillet og de andre støtteverktøyene i BOLC kan gjøre at Statens vegvesen som byggherre kan styre etter byggherreforskriften på en mer rasjonell måte. Byggherreforskriften til Arbeidstilsynet beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Om portalen og BIM

Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Sopra Steria. Konsulentselskapene Aas-Jakobsen, Multiconsult og Cowi har bidratt med Bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

BIM er digitale informasjonsmodeller av et byggverk og tilhørende data. Slike modeller er viktige for samarbeidet mellom bidragsytere, som byggherre, entreprenør, elektriker og offentlige myndigheter. Informasjonen kan brukes både under selve byggeprosessen og gjennom hele konstruksjonens levetid.

Bjørnafjorden Open Live Center, BOLC

Bjørnafjorden Open Live Center, BOLC, er Statens vegvesens pilotprosjekt for utvikling av et digitalt styrings- og støtteverktøy for byggherren i. I BOLC ligger den interaktive spillplattformen og alle BIM-modellene, i tillegg til all annen informasjon om faser, fremdrift, prosjektering, planer, tegninger med mer om prosjektet.

Powered by Labrador CMS