Denne artikkelen er produsert og finansiert av Statens vegvesen - les mer.

Halgeir Dahle (t.v.) og Ståle Tillerli fra Statens vegvesen utfører digital inspeksjon av bergskjæringer langs E6 på Høybråten i Oslo ved hjelp av en drone.

Lett som en pose potetgull: Liten drone kan redusere både utgifter og kø langs norske veier

Små droner hjelper Vegvesenet med å overvåke berg som er sprengt og kuttet langs veier.

Vegvesenet har funnet en ny metode som gjør inspeksjon av bergskjæringer mer effektivt.

En bergskjæring er et sted der fjellet er sprengt og kuttet for å lage plass til veier og annen infrastruktur. 

Nå tar Vegvesenet i bruk droner i pilotprosjektet Digital inspeksjon av bergskjæringer.  Statens vegvesen er en av Norges største droneetater med sine 130 droner og rundt 190 dronepiloter.

– Vanligvis utføres fysiske inspeksjoner av geologer langs og i veibanen samtidig som trafikken dirigeres. I inspeksjonene kartlegger vi stabiliteten til berget og risiko for skred, forklarer geolog Halgeir Dahle.

Sparer tid og penger med billige droner

Dronene inspiserer og henter data for å dokumentere tilstanden til bergskjæringene. Samtidig er dronene såpass små at de ikke sjenerer trafikantene. 

– Dronene veier like lite som en potetgullpose. De flyr ti meter over veibanen mens trafikken går under. Erfaringene våre hittil er svært gode, sier han. 

Inspeksjonen kan foregå mens trafikken går som normalt. Ved fysiske inspeksjoner må Vegvesenet i enkelte tilfeller omdirigere trafikken. Det er tid- og kostnadskrevende for både Vegvesenet og for trafikantene. 

Digital inspeksjon sparer Vegvesenet for mange millioner kroner, ifølge byggelder Mohamed Mazumder.

– Dermed sparer både vi og trafikantene tid og penger, sier Dahle.

Høye vegger må inspiseres

Prosjektet ble utløst av behovet for en mer effektiv inspeksjon av bergskjæringene langs veier med mye trafikk rundt Oslo, som E6 og E18.

Hvis bergskjæringene er høyere enn ti meter er det krav om en såkalt hovedinspeksjon. Slike inspeksjoner langs veier med mye trafikk må utføres som nattarbeid. Nattarbeid og omlegging av trafikken er dyrt og krevende, sier byggeleder Mohamed Mazumder.

– Det at vi slipper å sette opp bevegelige sperringer på veien betyr at trafikken kan flyte som normalt. Det reduserer også risikoen for påkjørsler eller andre ulykker. I sum er dette et godt HMS-tiltak, både for våre geologer og for trafikantene, sier han.

I tillegg er det billigere. En inspeksjon av en 200 meter lang bergskjæring koster normalt rundt 30.000 kroner. En digital inspeksjon koster rundt en fjerdedel av det.

– For digital inspeksjon av 100 bergskjæringer blir innsparingen for Vegvesenet på minst 2 millioner kroner. Det er penger som kan brukes til økt vedlikehold av veinettet, sier Mazumder.

Se hvordan Statens vegvesen utfører inspeksjon av bergskjæringer langs E6 ved Høybråten i Oslo ved hjelp av drone. (Video: Ingvild Ryengen-Bjerke / Statens vegvesen)

Minidronene gir presise data og dermed økt sikkerhet

Vegvesenets håndbøker legger føringer for hvordan bergskjæringer skal bygges, inspiseres og vedlikeholdes. Grundige risiko- og sikkerhetsanalyser ligger til grunn for arbeidet som er godkjent av Luftfartstilsynet.

Dahle forteller at de benytter teknikken fotogrammetri til å lage 3D-modeller av bergskjæringene. Slik får geologene en god visuell fremstilling.

Resultatene dokumenteres i et egenutviklet kart-verktøy. Der kan alle i prosjektet se tilstand og 3D-modeller av bergskjæringene. Slik kan vedlikeholdet prioriteres der behovet for bergsikring er størst.

– Erfaringene våre er at dataene innhentet av dronene er presise og pålitelige, og derfor kan vi si at dronene bidrar til økt sikkerhet, sier han.

Digital hovedinspeksjon av bergskjæringer viser så gode resultater at dette kommer til å bli benyttet der fysisk inspeksjon i dagslys ikke lar seg gjennomføre på grunn av høy trafikk.

Se eksempel på dronefoto av bergskjæring ved Mortensrud fra prosjektet E6 Oslo-Kolbotn (For å bevege deg rundt i modellen kan du holde inne høyre mustast og panorere for å rotere modellen. Zoom ved å rulle med hjulet på musa.)

Powered by Labrador CMS