Fortsatt velger en fjerdedel av norske menn å ikke tar ut fedrekvoten i det hele tatt, eller bare ta ut en del av den. (Foto: wavebreakmedia / Shutterstock / NTB scanpix)

Menn med høy utdanning og inntekt er lengst hjemme med barn

Leger og jurister tar ut dobbelt så lang foreldrepermisjon som mindre ressurssterke fedre i Sverige.

Det kan umiddelbart virke litt rart. Hvorfor er det de fedrene som har mest å tape på å ta ut permisjon, både med tanke på inntekt og karriere, som i størst grad blir hjemme når de får barn?

Men slik er det altså, ifølge ny, svensk forskning.

Helen Eriksson, forsker i demografi ved Stockholms universitet, har studert alle foreldre i Sverige som fikk sitt første barn i 2009 og som har tatt ut foreldrepermisjon.

Studien bygger på ulike registerdata.

Ressurssterke tar i gjennomsnitt ut 14 uker

Når forskeren studerer tallene ser hun at det er store forskjeller på hvilke grupper av menn som velger å ta pappaperm.

Leger, jurister og andre med høy utdanning og inntekt tar for eksempel ut i gjennomsnitt 14 uker foreldrepermisjon.

Fedre som har yrker som krever lav utdanning og gir lav inntekt, for eksempel rengjøringspersonale eller maskinoperatører, tar i gjennomsnitt ut sju uker permisjon.

Motsatt for mødrene

For mødre er mønsteret det motsatte. De nybakte mødrene som har et yrke som krever høy kvalifikasjon har i snitt seks uker kortere permisjon enn mødre som er lavt kvalifisert på arbeidsmarkedet.

Jo høyere inntekt hun har, jo kortere tid er hun hjemme med barna.

Mange tar ikke full pappaperm i Norge

Andelen fedre som tar ut fedrekvoten i Norge, er økende. Dette viser en studie fra 2017.

Men også her er det fortsatt en del som ikke tar ut pappaperm eller som bare tar en del av den.

24 prosent av fedrene som fikk barn i Norge i 2014 tok ikke ut pappaperm i det hele tatt eller tok bare ut deler av den, viser forskerne fra Institutt for samfunnsforskning. De har sett både på registerdata og gjort intervjuer.

Også her i landet er de med kort utdanning og lav inntekt overrepresentert blant de som ikke tar ut pappaperm eller bare tar litt av kvoten, finner forskerne.

Men forskerne finner også noe annet interessant: Her i Norge er det også fedre med veldig høy inntekt som dropper pappapermen.

Det samme gjelder også fedre født utenfor Norge.

Tøffere på toppen?

En studie gjort av forskerne ved Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for samfunnsforskning viser at pappapermens lengde påvirker karriereløpet for fedre i eliteprofesjoner.

Noen fedre tør rett og slett ikke ta sjansen på full pappapermisjon.

– Selv kort permisjon reduserer sannsynligheten for å bli toppleder blant disse fedrene, sa Selma Therese Lyng til Dagens Næringsliv.

Referanser:

Helen Eriksson: Fathers and Mothers Taking Leave from Paid Work to Care for a Child. Economic Considerations and Occupational Conditions of Work, Stockholms universitet 2018

Powered by Labrador CMS