En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Vil vite mer om unge samers psykiske helse

I prosjektet Mihá undersøker forskere hvordan det er å være ung same i Norge og hvilke utfordringer og opplevelser de har knyttet til sin samiske identitet.

Mihá er i gang med å rekruttere samiske ungdommer og unge voksne i alderen 16–31 år over hele landet til en spørreundersøkelse. Forskerne vil ha fokus på samisk identitet, psykisk helse og livskvalitet.

Gjennom både intervju og spørreundersøkelse ønsker forskerne å få svar på hvilke forhold som kan fremme og hemme unge samers psykiske helse og livskvalitet. Prosjektleder Ketil Lenert Hansen ved RKBU Nord mener prosjektet er viktig fordi det bidrar til å setter søkelys på utfordringer samiske ungdommer opplever.

– Kartleggingen vil gi oss en forståelse av hvordan samiske ungdommers psykiske helse og livskvalitet er. Det vil gi oss en tydelig pekepinn på nødvendige tiltak som bør prioriteres i psykisk helsearbeid for å sikre at samisk ungdom i Norge får likeverdige helsetjenester og at man utjevner sosiale helseforskjeller som kan finnes mellom minoritets- og majoritetsungdom, sier Lenert Hansen.

– I dag er det for eksempel lite oppdatert kunnskap om forekomsten av psykiske plager og lidelser hos samiske barn og unge, legger han til.

De kvalitative intervjuene med ungdommene er gjennomført. I tillegg har også helsearbeidere som arbeider med samisk ungdom og unge voksne og beslutningstakere blitt intervjuet.

Nå er spørreskjemaundersøkelsene i gang, og Lenert Hansen oppfordrer samisk ungdom til å delta.

– Vi håper at forskningen kan gi oss kunnskap om hvordan vi kan møte samisk ungdom i helse- og omsorgstjenestene med hensyn til kultur og helsefremming. Profesjonell og kunnskapsbasert helsehjelp kan bidra til at flere klarer å fullføre skole, stå i arbeidslivet og unngå å bli tidlig ufør, sier Lenert Hansen.

Les mer om prosjektet på nettsidene til UiT Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS