– Mens prisene på flyreiser ikke har vokst særlig mye de siste ti årene har de andre transporttypene hatt en høyere prisvekst, sier Håvard Georg Jensen ved Seksjon for prisstatistikk i SSB.

Buss, taxi og båt har blitt dyrere, mens fly har blitt relativt billigere

Fly er den passasjertransporten som har hatt lavest prisvekst de siste ti årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Buss- og taxinæringen har hatt en prisøkning på hele 44 prosent siden 2008, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er nærmere dobbelt så mye som den generelle prisveksten i samme periode, som var på 23 prosent.

SSB har målt prisutviklingen på de transporttypene som er mest brukt. De har sett på så representative strekninger som mulig, og hentet inn priser for alle transporttypene, både fra internett og direkte fra bransjene, forteller Håvard Georg Jensen ved Seksjon for prisstatistikk i SSB.

Tallene viser at passasjertransport med buss- og taxi, og båt har hatt høyest prisvekst, sammenlignet med konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger og blir beregnet månedlig av SSB.

Jensen i SSB sier de skal være forsiktige om å trekke slutninger om hva som er grunnen til prisveksten, siden det er adskilte markedet med lokale, private og offentlige aktører. Derfor kan det være mange mulige årsakssammenhenger.

Han peker på at mulige årsaker er at prisene i taxinæringen har økt. Det samme har reparasjonskostnadene for busser som har krevende kjøreforhold. Fra og med 2016 har prisveksten for buss- og taxi stabilisert seg til rundt generell prisvekst.

– Sammenlikner vi undergruppene busstakster og drosjetakster, så har drosjer hatt en noe sterkere prisvekst i perioden mellom 2008 og 2018, men det er ikke dramatiske forskjeller i prisutviklingen mellom disse to transportformene, forteller Jensen.

Tallene fra SSB viser at Buss- og taxi og båttransport har hatt en svært høy prisutvikling på ti år.

Høy prisutvikling på båt

Prisveksten på båt-billetter har vært størst. Der har prisene steget med 46 prosent, altså dobbelt så høy vekst som den generelle prisveksten.

Førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen mener el- biler er en av årsakene til at båttransporten har en høy prisvekst. Foto: BI

Espen Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI. Han lurer på om en av årsakene til at båt har hatt en høy prisutvikling, kan være elbil- rabatten.

– Det er spesielt mange ferger på Vestlandet, det er gratis eller sterkt redusert pris for el-bil på ferge, forteller Andersen til forskning.no.

Det kan ha gitt fergeselskapene problemer, ifølge Andersen.

– Hvis du bor på en øy og må ta ferge til fastlandet hver dag, da kjøper du naturligvis en el-bil. Da tjener ikke selskapene penger, og må da sette opp prisene for de andre, sier Andersen.

Han tror også at Hurtigruten kan ha hatt en betydning for prisnivået.

– Hurtigruten har blitt et sted der mange rike turister vil dra, det er ikke rart at gjennomsnittsprisen har gått opp der, mener Andersen.

Fly har hatt lavest prisvekst

Tallene viser at flytransport har hatt lavest prisvekst sammenliknet med øvrig passasjertransport. Siden referanseåret 2008 har veksten ligget under generell prisvekst, målt med konsumprisindeksen. SSB peker på at prisen på innenlands flyvninger hadde en noe høyere prisvekst enn utenlands flyvninger i perioden, blant annet som følge av den mye omtalte flyseteavgiften.

SSB mener en av grunnene til den lave prisveksten er at passasjertransport med fly er i et marked med høy konkurranse, både mellom nasjonale og internasjonale aktører.

– Mens prisene på flyreiser ikke har vokst særlig mye de siste ti årene har de andre transporttypene hatt en høyere prisvekst. Den lave prisveksten skyldes blant annet at det er et marked preget av høy konkurranse, sier Håvard Georg Jensen i SSB.

Andersen på BI mener statistikken til SSB kan gi et litt uriktig bilde, siden den ikke er justert for inflasjon.

Hard konkurranse

Andersen på BI mener flyprisene har sunket fordi det er hard konkurranse og fordi økt trafikk ikke krever infrastrukturinvesteringer i samme grad som andre transportformer.

– Du trenger ikke å bygge bane eller vei i lufta. Flytransport har gått veldig ned der det er konkurranse, der hvor det ikke er konkurranse, eksempelvis der det flys på anbud er prisene relativt stabile, forteller Andersen.

Han peker videre på at når prisen går ned, så går etterspørselen opp. Dette gjelder spesielt for flybransjen

– Det er beinhard konkurranse. Det er også en gradvis teknologisk utvikling i retning av mindre og mer drivstoffeffektive fly- noe som er en av årsakene til at Norwegian har blitt så store. Nye flytyper gir også flere direkteflyvninger, som også senker kostnadene gjennom å utnytte flyplasskapasiteten bedre, mener Andersen.

For ordens skyld: Journalisten arbeider også som intervjuer i Statistisk Sentralbyrå. Det har ikke påvirket arbeidet med saken.

Powered by Labrador CMS