Haster med vaksine mot fugleinfluensa

Det haster med å utvikle vaksine mot fugleinfluensaen. Influensaforskere, som denne uken er samlet i Bergen, frykter spredning som kan ramme store deler av verden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Fugleinfluensaen har spredd seg fra land til land i Asia og har nå kommet så langt som til Kashakstan, sier professor Lars Haaheim ved Universitetet i Bergen.

- Den tredje bølgen med influensa ser ikke ut til å stoppe. Det er fare for at den sprer seg over store deler av verden. Vi kan ikke utelukke at den med tiden kommer til Norge. Også norske fugler kan bli smittet, sier Haaheim.

Onsdag holdt han foredrag på konferansen om hva som kan gjøres for å være forberedt på en pandemi - en sykdom som går fra land til land og omfatter store folkegrupper. Konferansen har samlet 150 eksperter på smittsomme sykdommer.

Hastverk

Haaheim tok sterkt til orde for at det haster med å utvikle en influensavaksine som kan være klar den dagen fugleinfluensaen eventuelt rammer.

- Det tar lang tid å utvikle en vaksine. Fra viruset er identifisert og til den første dosen er ferdig, tar det et halvt år. Deretter skal den testes og godkjennes.

- Alt dette tar for lang tid. Viruset kan spre seg utrolig raskt. Vi har kanskje bare noen få måneder på oss fra den bryter ut. Derfor haster det med å utvikle en vaksine, sier han.

Haaheim sier at forskere er av den oppfatning av det offentlige må inn langt sterkere enn i dag med støtte.

- Markedet klarer ikke de kostnadene som er nødvendig. Myndighetene må inn med midler. Det vil være et dilemma at myndighetene skal støtte legemiddelindustrien, men det er et offentlig ansvar å beskytte sin egen befolkning.

Katastrofe

Forskerne frykter at fugleinfluensaen vil utvikle seg til en såkalt pandemi. Med flere ti-års mellomrom har slike katastrofer rammet verden. Spanskesyken var en pandemi som tok 50 - 100 millioner liv i 1918-19.

- Foreløpig er fugleinfluensaen begrenset i omfang. Det er et hundretall mennesker som er smittet, men dødeligheten blant dem er høy, sier Haaheim.

De første utbruddene av sykdommen skyldtes at tamme fugler var smittet. Men nå ser det ut til at også ville fugler smittes, noe som kan føre til at spredningen øker raskere. Den store frykten er at smitten går fra menneske til menneske. Så langt har det knapt vært tilfelle.

Økonomisk sjokk

Haaheim viser til at WHO har beregnet at millioner av mennesker kan bli smittet og en stor del av dem vil dø dersom influensaen sprer seg fra menneske til menneske. Økonomer har beregnet at et verdensomspennende utbrudd kan føre til sammenbrudd i verdenshandelen.

- Forrige gang vi hadde en pandemi, Hong Kong-syken i slutten av 1960-årene, hadde bedrifter store lagre. I dag har de lagre bare for kort tids produksjon.

- En slik pandemi vil lamme handelen, vi får ikke kjøpt varer. Vi kan jo også spørre oss hva som vil skje med oljefondet i en slik situasjon, sier Haaheim.

(NTB)

Powered by Labrador CMS