11 500 år gammel barnegrav

Arkeologer har funnet en 11 500 år gammel boplass med en barnegrav i Alaska. Funnet tyder på omfattende kulturell kontakt mellom Asia og Amerika.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arkeologer finner eldgamle spor for kontakt mellom kontinentene i Alaskas ødemark. Her ved Upward Sun River har de funnet et barn som er kremert og begravd for 11 500 år siden. (Foto: Ben A. Potter, University of Alaska Fairbanks/Science/AAAS)

Blant bjørketrær på en sandrygg ved en elv midt i Alaska er det gjort et funn fra steinalderen som kan fortelle om kontakt mellom kontinentene for tusener av år siden.

En grav inneholder de forbrente restene av et kremert barn. Barnet var mellom ett og tre år da det døde for 11 500 år siden.

Dette er det eldste funnet av menneskelige levninger i denne delen av Nord-Amerika. Funnstedet kalles Upward Sun River og ligger ved Tanana River, en sideelv til Yukon.

Arkeologer fra University of Alaska Fairbanks og University of Arizona rapporterer om funnet i siste utgave av tidsskriftet Science.

Slektskap

Tennene viser tegn på slektskap med nålevende folkeslag i Øst-Asia og Amerikas indianske befolkning.

Levningene av barnet er i stor grad ødelagt av ilden, men om lag tjue prosent av skjelettet er intakt. Forskerne har ikke greid å bestemme hvilket kjønn barnet hadde.

Det skal gjøres forsøk på å hente DNA fra levningene.

Utgravningene er gjort i samråd med representanter for urfolk i regionen. Barnet har fått navnet Xaasaa Cheege Ts’eniin, som i engelsk oversettelse betyr Upward Sun River Mouth Child.

Barnet ble funnet i en grop som antagelig har vært inne i en steinalderbolig.

Beringia

Amerika og Asia er i dag skilt av det smale Beringstredet. Beringstredet åpnet seg mot slutten av siste istid.

Beringstredet har spilt en viktig rolle både for menneskenes historie og for klimaet på kloden de siste hundre tusen år. Se forskning.nos artikkel her.

Går vi 14 000 år tilbake i tid vet vi at havet sto mye lavere enn i dag. Alaska hang sammen med Asia, og store deler av kontinentalsokkelen som i dag er under hav var tørt land.

Disse områdene, sammen med dagens Alaska og det som i dag er østlige deler av dagens Russland, kalles Beringia.

Kart som viser plasseringen av Upward Sun River, sentralt i Alaska. Andre steinalderfunn i Nord-Amerika er markert med hvit prikk. Ushki på Kamtsjatka er markert i venstre kant av kartet. Lys brun og mellombrun farge viser havnivået for 14 000 og 11 500 år siden. Utstrekningen av de to store iskappene som lå over Nord-Amerika er også markert. Klikk på forstørrelsesglass for større versjon. (Illustrasjon: Ben A. Potter, University of Alaska Fairbanks/Science/AAAS)


Kulturell kontakt

Det kan ha vært mye kulturell kontakt mellom menneskene i dette området. Professor Bryan Hood ved Universitetet i Tromsø sier at det nye funnet fra Upward Sun River gir ny kunnskap om menneskene som levde i Beringia.

- Denne boplassen har signifikante likheter med en viktig boplass som heter Ushki på Kamtsjatka-halvøya i dagens Russland, sier Hood til forskning.no.

Det er tidligere funnet likhetstrekk mellom steinteknologien fra Kamtsjatka og Alaska. Det nye funnet viser at også boligene og måten menneskene ble gravlagt på har fellestrekk på begge sider av havet.

Amerika ble befolket fra Asia, og de fleste mener at dette skjedde lengst nord der de to kontinentene i dag kun er skilt av det smale Beringstredet.

Ikke først

Hood sier at Upward Sun River ikke kan være knyttet til de aller første innvandrerne, siden det finnes eldre spor av mennesker lenger sør på kontinentet.

For 11 500 år siden var Nord-Amerika dominert av to store isbreer, som i perioder hadde sperret adkomsten over land sørover.

På det tidspunktet da barnet fra Upward Sun River levde hadde det imidlertid åpnet seg en korridor mellom de to isbreene.

Smeltingen av isbreene kan ha forårsaket en voldsom flom som preget klimaet i Amerika og Europa. Se forskning.nos artikkel her.

Rype og laks

I gropa der det kremerte barnet ble funnet er det også gjort funn som forteller mye om hva menneskene som bodde her hadde på menyen.

I motsetning til andre boplasser som er funnet tidligere, der storvilt dominerer, rommer Upward Sun River rester av mange mindre dyr.

Det er funnet bein av laks, ekorn, små gnagere, hare, murmeldyr, spissmus, rype og småfugl.

Forskerne har også kartlagt mer enn 350 fragmenter av steinredskaper i og rundt huset.

Særegen gravskikk

Kremering er en gravskikk som hos oss er kjent fra jernalderen, og som finnes andre steder i verden i ulike tidsperioder. Basert på bare ett funn er det imidlertid begrenset hva arkeologene kan trekke av konklusjoner.

- Vi kan ikke slå fast om dette var en utbredt gravskikk. Da trenger man et større materiale for å kunne se om det er et mønster, sier Hood.

Det er funnet rester av fargestoffet oker, som har vært knyttet til gravseremonier i andre steinalderkulturer.

Det er mulig at oker ble brukt i en begravelsesseremoni, men siden det er funnet så lite av stoffet kan ikke forskerne si noe sikkert.

Gropa der barnet ble funnet ble antagelig brukt som kombinert bålplass og et sted der man plasserte avfall fra matlaging.

Den ble antagelig fylt over etter at barnet var kremert, og ifølge artikkelen i Science kan boplassen ha blitt forlatt umiddelbart etterpå.

Referanse:
Ben A. Potter, Joel D. Irish, Joshua D. Reuther, Carol Gelvin-Reymiller og Vance T. Holliday: “A Terminal Pleistocene Child Cremation and Residential Structure from Eastern Beringia,” Science 25. februar 2011.

Powered by Labrador CMS