Verdens regnskoger blir ryddet med rasende fart. Det truer nå over halvparten av alle treslagene. (Foto: Reuters)

Så ille står det til med trærne i Amazonas

Opp mot 57 prosent av alle trær i Amazonas holder på å bli utryddet. – Vi må gjøre noe nå, sier dansk forsker.

Fakta

Amazonas har mistet omkring tolv prosent av sin opprinnelige størrelse, og forskere anslår at nye 9 til 28 prosent vil gå tapt før 2050.

Siden 1970 har et areal på 18 ganger Danmarks størrelse blitt felt.

Fakta

I Amazonas finnes det ifølge den nye studien 4953 relativt vanlige trearter og 10 247 som er sjeldne.

Det står verre til med verdens regnskoger enn forskerne hadde fryktet. Det viser en ny internasjonal studie.

Forskningen viser at minst 36 prosent – og kanskje opp mot 57 prosent – av treartene i Amazonas holder på å bli utryddet. Hvis man skal følge kriteriene til rødlistene til IUCN (International Union for Conservation of Nature), er de nå globalt truet.

Årsaken er at mennesker feller trærne og gjør om millioner av hektar med regnskog til landbruksområder.

Fortsetter vi slik, vil det ifølge en av forskerne bak den nye studien ikke være mye regnskog igjen om 50 til 100 år.

– 57 prosent er et utrolig høyt tall. Det står verre til i Amazonas enn vi hadde fryktet, og i Afrika og Sørøst-Asia ser det enda verre ut. Avskoging, hvor store områder av regnskog felles og blir til for eksempel palmeplantasjer, er den helt store synderen. Det må vi stoppet hvis ikke regnskogen og det biologisk mangfoldet der skal forsvinne helt, forteller professor Henrik Balslev fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Må begrense skadene

Seniorforsker Jens-Peter Barnekow Lillesø forsker på naturforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Han har ikke deltatt i den nye studien, men han mener den er veldig interessant.

Blant annet påpeker Lillesø at det er første gang trusselnivået for tropiske trær er kartlagt, og han er enig i at det ser mørkt ut.

– Dessverre kan vi se at arter forsvinner enormt raskt. Men vi kan også se at mange arter forsvinner fordi de bare finnes lokalt. Det innebærer at vi må se på naturforvaltning på en annen måte hvis vi vil beskytte disse trærne. I tillegg til å beskytte store områder av Amazonas må vi også skape lokale nasjonalparker. Vi må kartlegge hvilke arter som er truet i ulike områder og hvordan vi kan beskytte disse truede artene, sier Lillesø.

Nesten 9000 trearter er truet

Den nye forskningen har foregått ved at forskere fra Nederland har samlet inn data fra en lang rekke mindre studier av utbredelsen av trær i Amazonas – inkludert studier av Henrik Balslev, som har studert trær i Ecuador.

I alt har forskerne kartlagt utbredelsen av mer enn 15 000 forskjellige arter, og resultatene er ikke oppmuntrende.

Opp mot 9000 arter er så alvorlig truet at de står i fare å forsvinne hvis vi ikke gjør noe med det.

Hvis trærne forsvinner, kan det dessuten skape store hull i regnskogens samlede økosystem, siden både dyr og trær er gjensidig avhengige av hverandre.

– Når vi fjerner 100 000 hektar skog, vil vi også fjerne noen arter som ikke finnes andre steder. I en regnskog er det en komplisert næringskjede hvor forskjellige arter er avhengige av hverandre. Hvis noen typer trær forsvinner, blir også matgrunnlaget for noen dyrearter borte. Det skaper en dominoeffekt hvor det nødvendige samspillet får ting til å falle helt sammen. Vi kommer til å miste mye biologisk mangfold på dette, sier Balslev.

Regnskogen blir erstattet av landbruk

Den største synderen er mennesker og fellingen av skog. Skogen blir felt av flere forskjellige årsaker:

  • For å dyrke mat. Dessverre er jorden i regnskogen ofte så næringsfattig at bøndene bare kan bruke den i 3–4 år. Deretter må de felle et nytt skogsområde.
  • For å ha husdyr. I den næringsfattige jorda vokser gresset langsomt, og det kreves et mye større areal per ku enn for eksempel i Danmark.
  • For å plante mer kommersielt interessante treslag. Det gjelder blant annet oljepalmer. Mange steder er regnskog felt for å gjøre plass til gigantiske plantasjer som er mellom 10 000 og 20 000 hektar store (en hektar er 100 ganger 100 meter).

Ulovlig tømmerhogst. Selv om noen regnskogsområder er beskyttet, blir dette sjelden håndhevet. Folk kan dermed drive illegal hogst.

– Det er flere trusler mot regnskogen. Vi må få gjort noe med alle sammen. Hvis ikke vil regnskogen miste store deler av sitt biologiske mangfold. Noen områder bør bli til nasjonalparker, som må beskyttes av det nødvendige personalet, sier Henrik Balslev.

Studerte trær i Ecuador

Sammen med kollegene sine har Henrik Balslev etablert mange prøvefelt på 100 ganger 100 meter. Senere har forskerne artsbestemt og telt trær som var mer enn 10 centimeter i diameter 130 centimeter høye.

Andre forskergrupper har samlet inn informasjon fra Amazonas i Brasil, Peru, Colombia, Bolivia, Guyana, Surinam og Fransk Guyana

Resultatene ble til slutt samlet i én stor studie. Dermed kunne forskerne se hvilket trær det har forsvunnet for mange av.

Referanse:

Hans ter Steege m.fl: Estimating the global conservation status of more than 15,000 Amazonian tree species. Science Advances, november 2015. DOI: 10.1126/sciadv.1500936. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS