Denne tigerreken oppdrettes i stor skala i Asia. Om genomikk kan forebygge hvitflekksyke, vil det bety mye økonomisk og for rekenes helse i oppdrett. (Foto: Nofima)
Denne tigerreken oppdrettes i stor skala i Asia. Om genomikk kan forebygge hvitflekksyke, vil det bety mye økonomisk og for rekenes helse i oppdrett. (Foto: Nofima)

Genfunn kan redde reker

Forskerne har funnet variasjoner i genene som bestemmer hvor motstandsdyktig den asiatiske tigerreken er mot sykdom. Det er bra for den asiatiske økonomien – og ikke minst for reka selv.

Genmarkører

En genmarkør er en variasjon i DNA-sekvensen som kan fortelle hvilken variant av et gen et individ har, fordi en spesiell gen-variant som oftest opptrer sammen med en bestemt variant av genmarkøren.

En av de mest alvorlige sykdommene i rekeoppdrett er White spot syndrome – hvitflekksyke – og det finnes i dag ingen effektiv måte å bekjempe den på.

Hvitflekksyke er en virusinfeksjon som er svært dødelig og smittsom.

Hvis produsenter tar i bruk de variasjonene, eller genmarkørene, som forskerne nå har funnet, kan de redusere sykdomsproblemet betydelig.

Skal hjelpe økonomien og reka

Viruset som forårsaker sykdommen, er i stand til å drepe alle rekene i en dam innen ti dager etter de blir infisert. 

Noen ganger setter sykdommen alt oppdrett ut av spill i hele regioner. Det finnes per i dag ingen behandling som effektivt hindrer utbrudd av sykdommen.

– Prosjektet vårt har først og fremst betydning for økonomien til asiatiske oppdrettere, med de ringvirkningene det har for samfunnet for øvrig, sier seniorforsker Nicholas Robinson ved matforskningsinstituttet Nofima.

– Men det er også et dyrevelferdsaspekt ved det når dyr blir syke og dør i fangenskap, sier han.

Løsningen finnes i genene

Indiske og norske forskere har sett etter en forebyggende løsning i genene til reka. De har samarbeidet om å finne variasjoner i arvematerialet som påvirker hvor motstandsdyktige rekene er mot sykdommen.

Robinson mener funnene vil kunne ha stor effekt hos fremtidige generasjoner av reker:

– Når disse markørene for motstandsdyktighet mot sykdommen nå er funnet i tigerreke, blir det mulig å velge reker som er immune og som kan være foreldre til neste generasjon gjennom såkalt gentesting i et avansert avlsprogram, sier Robinson.

– Vi kan forvente en klar effekt av dette avlsarbeidet i løpet av noen få generasjoner med reker, altså i løpet av få år.

Første gang i reke

Dette er det første omfattende eksperimentet hvor man har funnet markører for sykdomspåvirkende gener i reker.

I tillegg til å finne markører for sykdomsmotstand i asiatisk tigerreke, har forskerne funnet markører for gener som bestemmer kjønn. Genmarkørene for kjønn kan hjelpe rekeklekkerier med å produsere kun hunnreker for videre distribusjon til oppdrettere.

– Hannreker er små og vokser sakte, så disse funnene kan gjøre det mulig for rekeoppdrettere å produsere friskere og mer rasktvoksende reker, sier Robinson.

Powered by Labrador CMS