Hvorfor tror vi automatisk at det er mest sannsynlig at en skruppelløs seriemorder er en ateist? (Foto: Skyward Kick Productions, Shutterstock, NTB scanpix)

Ikke-troende kobler grov umoral til ateister

Ateister skiller seg lite fra religiøse når det gjelder fordommer om ekstrem umoral. Også de tror det er mest sannsynlig at en seriemorder ikke tror på noen gud.

Det er neppe særlig overraskende at religiøse mennesker tror ateister er mindre moralske. De har jo ingen guder å frykte.

Men at de gudløse selv har den samme intuitive mistanken er kanskje mer overraskende.

Amerikanske forskere konkluderer i hvert fall med at folk tror det er mer sannsynlig at en seriemorder er ateist enn troende. Både i sterkt religiøse og i langt mer troløse land. Og både blant troende og ikke-troende.

Troende eller ikke-troende lærer?

Mer enn 3000 personer fra 13 ulike land ble presentert for det forskerne kaller ekstrem umoral. Nærmere bestemt en person som i barndommen torturerer dyr og vokser opp til å bli svært voldelig, og som ender med å drepe og lemleste fem hjemløse.

Deretter ble de spurt om hva de trodde var den mest sannsynlige beskrivelsen av ugjerningsmannen: Noen fikk velge mellom A) en lærer eller B) en troende lærer. Andre fikk valget mellom A) en lærer eller B) en ikke-troende lærer.

Det logisk riktige her vil alltid være svar A. Det vil aldri være mer sannsynlig at personen er både lærer og religiøs eller både lærer og ateist enn at personen er lærer. (For all del, ikke tolk dette som at det er mer sannsynlig at seriemorderen er lærer enn en hvilken som helst annen yrkesgruppe.)

På denne måten mener forskerne at de kan se om folk umiddelbart oppfatter en seriemorder som representant for enten religiøse eller for ateister.

Hva er det med finnene?

– Resultatene våre gir sterke beviser for at det finnes ekstreme intuitive moralske fordommer mot ateister, skriver Will M. Gervais og kollegaene i tidsskriftet Nature Human Behaviour.

Med unntak av Finland og delvis New Zealand gjelder dette alle landene som ble undersøkt. Også lite religiøse land som Kina, Australia, Tsjekkia, Nederland og Storbritannia.

Og, ikke minst, selv ateister ser ut til å ha en iboende skepsis til sine ikke-trosfeller når det gjelder ekstrem mangel på moral.

– Selv ateister forbinder intuitivt umoral mer med ateister enn med troende, skriver forskerne.

Mer enn en ateist

I samme utgave av Nature Human Behaviour kommenterer to andre forsker funnene.

– Studien bekrefter den nærmest universelle læren om at ateister vil handle umoralsk fordi de ikke frykter straff fra noen gud, skriver Adam B. Cohen og Jordan W. Moon.

De to er enige i at denne metoden kan fungere for å avsløre denne type fordommer, men de understreker at det fortsatt er uklart hvordan folk vil reagere i en mer naturlig setting. Ateisme er sjelden den eneste informasjonen folk har om hverandre.

Referanser:

Will M. Gervais: Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists. Nature Human Behaviour, august 2017, doi: 10.1038/s41562-017-0151. Sammendrag

Adam B. Cohen og Jordan W. Moon: Atheism and moral intuitions. Nature Human Behaviour, august 2017, doi: 10.1038/s41562-017-0157. Sammendrag

Powered by Labrador CMS