Unge menn leser bibelen mer nå enn de gjorde før. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Hvem leser bibelen i Norge?

Ny rapport om bibelbruk gir svar.

– Det norske samfunn er blitt mindre religiøst, sier Tore Witsø Rafoss ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

Han har forsket på hvem som leser bibelen, hvor mange som leser den, hvordan nordmenns bibelbruk har endret seg over tid og hvordan den henger sammen med religiøse forestillinger og tilknytning til trossamfunn. 

Det viser seg at omtrent halvparten av folk i Norge ikke tror at bibelen er Guds ord. Men betyr det at den andre halvparten av befolkningen er kristne?

– 14 prosent av Norges befolkning er såkalt bekjennende kristne, sier Rafoss.

– Det er typisk de som er personlige kristne og som ofte går på gudstjenester og menighetsmøter, forklarer han.

Så har vi de vanlige kristne, eller de som forskerne kaller kulturkristne eller tradisjonskristne. Dette er folk som ser på seg selv som kristne, men som sjelden går i kirken eller leser bibelen. I Norge er 30 prosent av befolkningen kulturkristne.

Disse tallene kommer frem i en ny rapport som KIFO har gjennomført i samarbeid med Det norske bibelselskapet.

Hvem leser bibelen mest?

Så henger det å være kristen sammen med det å lese bibelen?

Ja, ifølge rapporten. Elleve prosent av den norske befolkningen sier at de leser bibelen ukentlig, og 74 prosent av disse er bekjennende kristne. 

Folk som leser bibelen har ulike oppfatninger om den, hvor den kommer fra og hvem som har skrevet dem. For eksempel tror bare fire prosent at den er «Guds faktiske ord». De fleste som leser bibelen, tror den heller er «inspirert av Gud».

Og så finnes det de som ikke tror at på noen av delene, men som leser den som et historisk dokument eller av ren nysgjerrighet. Det er imidlertid veldig få, bare to og en halv prosent.

Unge gutter leser mer enn unge jenter

Rafoss har brukt spørreundersøkelser, inkludert KIFOs Tro- og livssynsundersøkelse, der 4000 nordmenn svarte på spørsmål om deres religion og tro. Han analyserte deretter de kvantitative dataene, som betyr at han har telt, systematisert og sammenlignet svarene. Og dermed funnet hvor mange som leser bibelen og hva de tror på.

Og det viser seg altså at nordmenn er blitt mindre religiøse. Ikke så overraskende, kanskje.

– Men det som faktisk kom som en overraskelse, var at unge menn leser mer enn unge kvinner. Faktisk dobbelt så mange menn under 25 år leser bibelen som det kvinner på samme alder gjør, sier Rafoss.

Altså leser omtrent 15 prosent av menn og sju prosent av kvinner under 25 år bibelen ukentlig.

Bibelnerding

– Sånn helt generelt har kvinner som regel vært mer religiøse enn menn og eldre personer vært mer religiøse enn unge. Dette er to tendenser som har pågått lenge i Norge, sier Rafoss.

Men nå leser altså unge menn under 25 år bibelen mer. Og forskerne kan bare spekulere i hvorfor:

– Kvinner og menn uttrykker religionen forskjellig. Kvinner er oftere med i et fellesskap og for dem er det viktigere å gå på gudstjeneste og møter. De er rett og slett mer aktive og oppsøkende, sier Rafoss.

– Menn derimot kan nerde mer på bibelen. De sitter kanskje hjemme og leser mer. De liker for eksempel å sitere, refererer og pugge bibelversene.

Møter unge muslimer

En annen hypotese er at unge kristne menn møter unge muslimer som har et mye sterkere forhold til troen sin og som har mer kunnskap om sin egen religiøse bok, Koranen.

– De kristne mennene ønsker kanskje å forstå sin egen tro i møte med et multireligiøst samfunn, sier Rafoss.

Han og kollegaene planlegger en større undersøkelse som skal gi bedre svar på hvorfor folk leser bibelen, ikke bare hvem som gjør det. Og da får vi kanskje også svar på hvorfor unge menn leser bibelen nå mer enn før.

– Selv om vi er blitt mindre religiøse i Norge, er religion mer fremtredende i media enn på lenge, sier forskeren, som gjerne skulle visst mer om hvem som leser Koranen og hva de tror på.

Leser mer enn i Sverige og Danmark

Ifølge den nye er rapporten er det de kristne med høyest utdanning som leser bibelen mest.

Norge er faktisk det landet i Skandinavia der folk leser mest i bibelen og der bibelen har størst betydning. Aller størst betydning har den i fylkene Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder der folk leser den mest.

Referanse:

Tore Witsø Rafoss: Nordmenns bibelbruk. KIFO-rapport 2017. ISBN 978-82-92972-44-1

Powered by Labrador CMS