David Attenborough (96) har vært på skjermen i ulike naturprogrammer i snart 70 år. Her er han i 2018.

Folk som så dokumentar med Attenborough, ble mer plante-interesserte

Forskere tror tv-titting kan få folk mer interesserte i vern av artsmangfold.

Det er flere hundre tusen plantearter på kloden. Så mange som 40 prosent av dem er i fare for å dø ut, ifølge forskere fra University College Dublin i Irland.

Mennesker får mye av skylda. Blant annet ødelegger vi områdene som plantene boltrer seg på med vår infrastruktur. Slik som hus og veier.

Økt bevissthet er et steg på veien til å snu utviklingen. Men hvordan?

Fra regnskog til ørken

Du kjenner ganske sikkert til Sir David Attenborough og dokumentarene hans.

Så sent som i fjor kom 96-årige Attenborough med en ny dokumentar på BBC: Green Planet. Den ble sett av nesten fem millioner briter.

Dokumentaren fokuserte spesielt på planetens plantemangfold. Mange ulike plantearter blir omtalt, fra regnskog til ørken.

Programmet tar også for seg miljøutfordringer og hvordan de truer plantene. Det kan være plantasjer og avskoging.

Forskerne fra University College Dublin ville finne ut: Hva gjorde dokumentaren med folks interesse for planter og for å ta vare på dem i fremtiden?

Studien deres er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Annals of Botany. Den er også omtalt i en pressemelding fra universitetet.

Miconia calvescens tar opp habitatet til andre planter.

Google-søk og Wikipedia-treff

Forskerne undersøkte hva som skjedde med britenes søk på nett da dokumentaren ble sendt direkte.

De noterte når de 64 ulike planteartene ble omtalt og undersøkte søkestatistikk fra Google og sidevisninger hos Wikipedia på den samme planten før og etter at de ulike episodene ble sendt.

I tillegg tok de tiden på hvor lang skjermtid hver av planteartene fikk.

Jo mer skjermtid, jo mer interesse

Gjennom uka etter sending hadde nesten 30 prosent av søkeordene fra serien en økning i popularitet hos Google.

Det samme fant forskerne hos Wikipedia. Om lag 30 prosent av plantene som ble nevnt i dokumentaren, fikk flere visninger.

Jo mer tid plantene fikk på skjermen, jo mer sannsynlig var det at britene søkte dem opp etterpå.

Tar opp plassen til andre planter

Folk søkte både etter truede planter, og planter som dyrkes av mennesker og tar opp mye plass.

Slik som Miconia calvescens, som regnes som en av verdens mest invaderende planter. Denne arten har blitt spredd av mennesker fordi den bærer frukt. Nå truer den unike planter på Hawaii.

Forskerne påpeker i den vitenskapelige artikkelen at det ofte er dyr som blir brukt for å fronte miljøutfordringer. De tror det ligger et stort potensial i å bruke planter som ambassadører for miljøvern.

Generasjonskløft i forholdet til naturen

Forskerne syns det er spennende at dokumentarer kan få opp folks bevissthet for planter. Tv-titting kan dermed være en god måte å opplyse folk om verdien av et mangfoldig planteliv, oppsummerer forskerne.

I 2021 kom en annen dokumentar av David Attenborough: «A Life on our Planet». Denne ble produsert for Netflix.

Forskning.no publiserte en artikkel om ulike generasjoners forhold til endringer i naturmangfold. Professor i biologi Jens-Christian Svenning ved Aarhus universitet fortalte, og trakk blant annet inn Netflix-dokumentaren.

– Ser på naturen med helt andre øyne

Svenning understreket behovet for å opplyse om tap av artsmangfold. Blant annet fordi yngre generasjoner ikke kjenner utviklingen like godt som de eldre som har sett det selv.

– Attenborough ser på naturen med helt andre øyne enn yngre generasjoner fordi referansepunktet hans er annerledes, og han har sett mer av den ville naturen i sin tid på jorden. Det er han selv inne på i dokumentaren, sa Svenning.

– Det er dette som er det farlige. Hvis man ikke kjenner til hvor mye naturen er ødelagt – eller kan se det forandre seg over tiår – blir man lurt, og da ender man med å være fornøyd med tingenes tilstand, fortsatte han.

I fjor skrev forskning.no om en annen studie som undersøkte sammenhengen mellom angst og bevissthet for klimaendringer, og handlinger som er positive for å snu utviklingen.

De fant at Finland scorer høyt på både bevissthet og angst, og samtidig har størst vilje til å leve på en klimavennlig måte.

Referanse:

Kacprzyk, Joanna., Clune, Stephanie., Clark, Clare og Kane, Adam. (2023). Making a greener planet: nature documentaries promote plant awareness. Annals of Botany.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS