Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

I lista over søvntriks deltagerne kunne velge mellom, var blant annet å telle sauer, følge en bestemt tankerekke, lese i en bok og høre musikk eller podkast.

Telle sauer? – Slike søvntriks er sjelden effektive

En ny undersøkelse viser at om lag en av tre av oss bruker søvntriks for å sovne. Kvinner bruker det mer enn menn, og de som lider av søvnløshet, bruker det mest.

– Vi har alle hørt råd som å telle sauer for å sovne. Men gjør folk faktisk det? spør søvnforsker og professor Bjørn Bjorvatn ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Han og kollegene hans ønsket å undersøke dette. De gjennomførte derfor en nettbasert spørreundersøkelse blant over tusen norske voksne deltagere. Deltagerne ble spurt om søvnløshet (insomni) etter standardiserte kriterier, om de brukte søvntriks og hvilke søvntriks de brukte.

I lista over søvntriks deltagerne kunne velge mellom, var blant annet å telle sauer, følge en bestemt tankerekke, lese i en bok og høre musikk, podkast eller lignende.

– 34 prosent rapporterte å bruke triks og metoder for å få sove. I tillegg fant vi at personer som har søvnproblemer, oftere bruker slike triks enn personer uten søvnproblemer: 54 prosent mot 28 prosent, sier Bjorvatn.

Lite effektive, men også ufarlige

Så mange som en fjerdedel av deltagerne led av insomni i henhold til de kriteriene som ble satt. Kriterier inkluderer blant annet problemer med innsovning, oppvåkning i løpet av natten, misnøye med egen søvnkvalitet eller veldig tidlig oppvåkning.

En grunn til at forskerne tok med spørsmål om søvnproblemer, var for å komme nærmere et svar på om søvntriksene hjelper.

– Slike søvntriks er sjelden effektive. Studien vår kan gjerne underbygge dette, i og med at mange med insomnisymptomer benyttet seg av slike triks, sier Bjorvatn.

Samtidig viser andelen av mennesker med god søvn som bruker triks, at de neppe heller er så skadelige.

– At om lag 30 prosent av dem uten insomni og 13 prosent av dem med veldig god søvn bruker søvntriks for å sovne, viser at de kan være nyttige, og i alle fall ikke skadelige for søvnen, sier søvnforskeren.

Sju prosent teller sauer

Blant de mest brukte søvntriksene var puste- og avslapningsøvelser. De ble brukt av 37 prosent av de som brukte søvntriks. Dette ble fulgt av «følge en bestemt tankerekke» (24,3 prosent), «høre på podkast/musikk eller lignende» (23,8 prosent), «lese en bok» (22,9 prosent) og «aktiv bruk av telefon/nettbrett» (13,4 prosent). Bare sju prosent telte sauer for å sovne.

– Å lese en bok for å sovne var mer vanlig hos de uten søvnproblemer enn hos de med, og det er heller ikke noe vi anbefaler som råd i søvnklinikken, sier Bjorvatn.

Ikke et sted for grublerier

Det søvntrikset han helst vil anbefale, er å stå opp, vente til du blir trøtt igjen, og deretter legge deg. Det er det søvntrikset som anbefales til de som lider av innsovningsproblemer og insomni.

– De som hadde insomni, brukte dette søvntrikset mer enn de øvrige (20 prosent mot 7 prosent). Det som tyder på at de hadde god kjennskap til rådet om at senga skal være et sted for søvn, og ikke grubling, sier Bjorvatn.

Flere kvinner enn menn bruker søvntriks

Mange flere kvinner enn menn brukte triks (40 prosent kvinner mot 29 prosent menn). En av fem krysset av for «andre søvntriks», noe som viser forskerne at eventuelle oppfølgingsstudier bør inkludere flere søvntriks.

– I videre studier anbefaler vi å inkludere flere svaralternativer og kvalitative intervjuer av personer både med og uten insomni, for å få en bredere forståelse av hvordan folk sovner, konkluderer Bjorvatn.

Referanse:

Bjørn Bjorvatn mfl.: Do people use methods or tricks to fall asleep? A comparison between people with and without chronic insomniaJ Sleep Res.. 2023. Doi: 10.1111/jsr.13763. Epub 2022 Oct 31.

 

Powered by Labrador CMS