Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Slutter du å røyke før du er 40 år, får du i gjennomsnitt tolv flere leveår.

Du får flere leveår ved røykeslutt uansett hvor lenge du har røkt

En ny studie på 1, 5 millioner mennesker viser at både «nye» røykere og storrøykere har stor gevinst av røykeslutt. – Oppløftende, sier røykeforsker Inger Torhild Gram.

Norske og kanadiske forskere har undersøkt virkningen av røykeslutt på levealder. Det har de gjort på grunnlag av befolkningsundersøkelser med totalt 1,5 millioner personer i USA, Storbritannia, Canada og Norge.

Gevinst etter tre år

Professor og røykeforsker ved UiT, Inger Torhild Gram.

Resultatene viser at allerede tre år etter røykeslutt kan du få en gevinst sammenlignet med de som fortsetter å røyke – og som derfor dør langt tidligere. 

– Dette er oppløftende resultater. Mange røykere tror at å slutte ikke vil hjelpe dem i stor grad fordi de har røykt hele livet eller vært storrøykere. Dette er heldigvis feil, forteller Inger Torhild Gram.

Hun er lege og professor i forebyggende medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Gram er en av forfatterne av den vitenskapelige artikkelen Smoking Cessation and Short- and Longer-Term Mortality, som nylig ble publisert i tidsskriftet NEMJ Evidence.

Forlenger levealderen med mange år

Dersom du slutter før 40 års alder, kan du forlenge levealderen din i gjennomsnitt med hele 12 år. Dersom du slutter når du er mellom 40 og 49 år, kan du forlenge levealderen med i gjennomsnitt 6 år. 

Selv de som sluttet å røyke i aldersgruppen 50 til 59 år, kunne få gevinst på så mye som 2,5 ekstra leveår sammenlignet med hvis de fortsatte å røyke.

Resultatene var like hos kvinner og menn. 

– Det er veldig viktig at resultatene våre brukes til å informere de mer enn en milliard røykerne over hele verden om de store fordelene ved å slutte å røyke, og å få ut budskapet «Det er aldri for seint å slutte å røyke», sier Gram.

Referanse:

Eo Rin Cho,  Inger T. Gram mfl.: Smoking Cessation and Short- and Longer-Term Mortality. NEJM Evid, 2024. (Sammendrag) DOI: 10.1056/EVIDoa2300272

Powered by Labrador CMS