Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Høyreekstreme og Trump-tilhengeres storming av Kongressen 6. januar viser hva som kan skje når konspirasjonsteorier og voldelig ideologi får næring, mener ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson.
Høyreekstreme og Trump-tilhengeres storming av Kongressen 6. januar viser hva som kan skje når konspirasjonsteorier og voldelig ideologi får næring, mener ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson.

Høyreekstreme grupper i USA utnytter krisen til å fremme voldelig ideologi

Ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson har forska på flere av dem som sto bak angrepet på Kongressen i USA.

– Akkurat som opptøyene i Charlottesville i 2017 var «Stop the Steal»-markeringa 6. januar ved den amerikanske kongressen, en anledning for de ulike hat- og militsgruppene i USA til å komme sammen, sier Cathrine Thorleifsson.

Ifølge forskeren ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo finnes det i dag 940 aktive hatgrupper i USA, iberegna 200 militsgrupperinger.

Gjennom utstrakt digitalt feltarbeid har Thorleifsson forska på hvordan Proud Boys og den mer løst definerte Boogaloo-bevegelsen, begge med tilhørighet på ytre høyre flanke i det amerikanske politiske landskapet, har gått fra å mobilisere på sosiale medier til å bli nasjonal sikkerhetstrussel.

Høyreekstreme fraksjoner har utnytta pandemien, sier Cathrine Throrleifsson.
Høyreekstreme fraksjoner har utnytta pandemien, sier Cathrine Throrleifsson.

– Vi ser nå en fysisk tilstedeværelse av grupper og memes med opphav i internettkultur i de amerikanske gatene, sier Thorleifsson.

Meme er ifølge Store norske leksikon et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering og utvikler seg gjennom utvelgelse – i dag særlig bilder, video eller tekst som spres digitalt og utvikles underveis.

Konspirasjonsteori i krisetid

Et ansikt som fikk mye oppmerksomhet etter demonstrasjonen på Capitol Hill, var malt i rødt og blått og iført pelslue med horn. Jake Angeli, også kjent som «Q-sjamanen», har i intervjuer erklært at han er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon.

Teorien, som også er et ektefødt barn av internett, påstår at Trump kjemper en hemmelig krig mot en kriminelt nettverk – en djup stat kjennetegnet av satanisme, pedofili og kannibalisme.

– QAnon er en kognitiv forenkling av verden, forklarer Thorleifsson.

Forskning viser at konspirasjonsteorier får grobunn i krisetider, fordi teoriene gir eksistensiell sikkerhet og klare fiendebilder.

– At også visepresident Michael Pence nå portretteres som forræder av mange, er en del av dette narrativet, sier Thorleifsson.

Den reelle støtten for QAnon og de andre grupperingene som hun har studert, er ifølge forskeren vanskelig å tallfeste. Men 45 prosent av de spurte republikanerne i en undersøkelse gjort av YouGov, sier de støtter angrepet på den amerikanske kongressen 6. januar.

Konspirasjonsteoriens utbredelse på internett har vært massiv i løpet av det siste året.

– Tidligere i fjor fjerna Facebook tusenvis av QAnon-sider. Og Donald Trump rakk å spre QAnon-relatert innhold over to hundre ganger på Twitter, før kontoen hans blei stengt ned 9. januar, sier Thorleifsson.

Stor betydning i radikaliseringsprosesser

Cathrine Thorleifsson forteller at de store teknologiselskapene lenge har vært klar over at deres plattformer blir brukt til spredning av ekstremistisk propaganda.

Etter moskéangrepet i Christchurch i Australia i 2019 begynte Facebook å kriminalisere innhold med hvit overmakt-ideologi og holocaustfornektelse.

Et liknende redigeringsarbeid har i det samme tidsrommet pågått på YouTube og Twitter. Personer som er blitt knytta til grupper som Proud Boys og Boogaloo, har fått sine kontoer stengt ned.

Spørsmålet er om den digitale, høyreekstreme aktiviteten lar seg stagge.

– Det blir en slags en katt og mus-lek på internett, sier Thorleifsson.

Gruppene går fra Parler til Telegram, fra Twitter til Gab. Eller så åpner de nye kontoer og bruker skjulte symboler og terminologi for å gå under radaren, sier Thorleifsson.

Hun tror likevel tiltakene har en viktig funksjon fordi alternative kanaler har mye mindre rekkevidde.

– Når Proud Boys flytter fra Facebook til eksempelvis Telegram, er det langt fra alle aktivistene som følger med på lasset. Forskning viser at ekstremistisk propaganda har stor betydning i radikaliseringsprosesser. Derfor er det effektivt å regulere disse kontoene, sier Thorleifsson.

– På den andre siden blir det vanskeligere å følge utviklinga av ideologien når den går til krypterte plattformer og det mørke nettet, slår forskeren fast.

Hvit overmakt

I kjølvannet av hendelsene 6. januar har president Trump lovet en fredelig maktovertakelse 20. januar. Like fullt advarer FBI mot væpnede protester i alle femti delstater.

– Lenge før valget var vi mange som varsla om risiko for voldelig eskalering hvis Trump tapte. Nå brukes symboleffekten fra storminga av Kongressen, til mobilisering av flere høyreekstreme før innsettelsen 20. januar, sier Thorleifsson.

Hun sier det er å forvente at enkelte høyreekstreme aktivister vil aksjonere rundt denne merkedagen og utnytte anledninga til å fremme egen ideologi.

– For mange handler denne «Stop the Steal»-kampanjen ikke bare om å beskytte Trump, men også om hvit overmakt i USA, sier Thorleifsson.

Med sine visjoner om forsoning og verdighet står Joe Biden, ifølge forskeren, overfor en formidabel oppgave når han overtar presidentstolen: Å gå i rette med konspirasjonsteorier, vinne tilbake troa på det amerikanske demokratiet og helbrede en djupt splitta nasjon.

– Biden må balansere mellom å bygge bro til de 70 millionene som stemte på Trump, samtidig som han må ta et oppgjør med strukturell rasisme og høyreekstreme strømninger i det amerikanske samfunnet. Dette vil blant annet kreve mer digital dannelse i det amerikanske folk, større grad av regulering av internett, også må Biden gjenoppbygge tilliten til demokrati og vitenskap, sier Cathrine Thorleifsson.

QAnon-bevegelsen

QAnon-bevegelsens forestillingsverden kretser rundt en overbevisning om at en elite av djeveldyrkende pedofile som bedriver rituelle overgrep mot barn, styrer verden i det skjulte.

De tror også at USAs president Donald Trump har blitt utpekt til å bekjempe den satanistiske og pedofile eliten.

Kilde: faktisk.no

Powered by Labrador CMS