Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

På ungdomstrinnet har norske elever i snitt bare to timer og ti min naturfagundervisning i uken. Det er halvparten så mye som i andre nordiske land.
På ungdomstrinnet har norske elever i snitt bare to timer og ti min naturfagundervisning i uken. Det er halvparten så mye som i andre nordiske land.

– Gi norske elever mer naturfag slik de gjør det i nabolandene

Forskere og lærere mener rekrutteringen av realfagslærere nærmer seg et kritisk nivå.

«Realfagskrisen kan stoppe det grønne skiftet i Norge.» Det skrev rektorene Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og Anne Borg ved NTNU sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid i avisen Khrono nylig.

I debattinnlegget trekker de fram at stadig færre velger utdanning som gjør at de blir realfagslærere.

Samtidig nærmest roper næringslivet og skolene etter flere realister og teknologer.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) arbeider biolog Tone Gregers, geolog Merethe Frøyland og kjemiker Andreas Haraldsrud nettopp med å få unge nordmenn til å forelske seg i realfagene.

Biologi, geologi og kjemi er alle eksempler på realfag.

En time mer ville gjort en forskjell

De mener at for å utdanne framtidens realister, er det nødvendig med flere gode realfagslærere i skolen – og tid til å utforske fagene.

Men på ungdomstrinnet har norske elever i snitt bare to timer og ti minutter undervisning i naturfag i uken. Det er halvparten så mye som i andre nordiske land.

Er det nok til å stimulere nysgjerrighet og utforskertrang?

– En time naturfag ekstra i uka hadde gjort enormt for engasjement for fagene og på sikt for rekrutteringen, tror Tone Gregers.

Podcast: Om realfag i skolen

I denne episoden av podcasten Læring fra Universitetet i Oslo hører du biolog Tone Gregers, geolog Merethe Frøyland og kjemiker Andreas Haraldsrud snakke om fagene de elsker og hvordan de arbeider med å få unge nordmenn til å forelske seg i realfagene.

Hør hele episoden her.

Inspirert av sin egen naturfaglærer på ungdomsskolen

Merethe Frøyland, som er instituttleder ved Naturfagsenteret på UiO, illustrerer hva den ekstra skoletimen kan brukes til:

– Vi vet at det som skal til for å få elever til å elske realfag, er at de får utforske fagene. Hva krever så det av en lærer? Tid. Og ikke bare det. Læreren må også ha kunnskap og engasjement både i fagdisiplinen og i rollen som underviser, sier hun.

Frøyland husker godt sin gamle naturfaglærer Strøm i åttende klasse. Han busset hele klassen ut for å studere fjell, bergarter og effektene av isen som hadde ligget der ti tusener av år tidligere.

Lektor Strøm stilte noen spørsmål og antydet noen svar. Aller mest var han opptatt av å la elevene selv få undre seg, tenke og spørre.

Metoden gjorde et sterkt inntrykk på unge Frøyland.

Elsker realfag: Andreas Haraldsrud, Merethe Frøyland og Tone Gregers.
Elsker realfag: Andreas Haraldsrud, Merethe Frøyland og Tone Gregers.

Gullstandarden: tid til å utforske

– Men da jeg begynte å studere geologi på universitetet noen år senere, ble ikke vitebegjæret løftet videre. Jeg ble snarere slått i bakken av all informasjonen jeg fikk servert, forteller hun.

Kombinasjonen av Strøms metode og universitetes belæring gav næring til det som skulle bli Frøylands bane i akademia: den doble rollen som geolog og geologilærer.

Hun endte opp med en doktorgrad om hvordan vi kan lese de geologiske historiene i fjell.

– Ingenting dreper nysgjerrighet mer enn å få beskjed om alt vi skal lære. Vi må få mulighet til å finne litt ut av hva vi lurer på selv, sier Tone Gregers.

Tett på faget og forskningen

Gregers er i dag faglig leder for realfag ved Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Hun er også enig med Frøyland i at skolen trenger realfagslærere som er sterke i begge disipliner.

– Det kule med vårt lektorprogram er at studentene kommer veldig tett på fagene. Alle disiplinfagene, biologi, matematikk, kjemi, geologi og fysikk, tas ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet. Da følger lektorstudentene de ordinære emnene sammen med de ordinære displinstudentene. Profesjonsfagene tar de ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, forteller hun.

Slik får lektorstudentene det beste fra to verdener. Studentene undervises av professorer som forsker på fagene. Dermed kommer de også tett på forskningen. Av og til får de være med på studentforskningsprosjekter.

– Den faglige ballasten lektorstudentene våre får, gjør at de blir tryggere lærere i klasserommet. De slipper å bekymre seg for det faglige nivået. Og vi vet at de er populære. Våre studenter kommer seg fort i arbeid etter studiene.

Lektorkallet holder ham gående, hele livet

Men hvorfor skal realister søke seg til klasserommet når det er så mye annet spennende de kan gjøre? Hvorfor forblir for eksempel lektor Andreas Haraldsrud, kjemiker og programmeringsekspert, i yrket?

– Både kjærligheten til eget fag og de omkringliggende fagene. Og på toppen, muligheten til å møte mennesker, mange mennesker, som jeg har mulighet til å påvirke og glede med realfag. Det er veldig givende. Det holder deg gående resten av livet, sier han.

Haraldsrud mener å stimulere til undring er det aller beste med yrket. Alle de gode spørsmålene han får fra elevene, stimulerer også til egen læring.

– I tillegg er ikke samfunnsoppdraget vårt blitt mindre akutt med årene. Å bidra til at vi får flere fagfolk inn i arbeidslivet som kan løse de store utfordringene vi står overfor – klima, bærekraft, artsmangfold, sykdom, pandemier – det gir mening. Det er ekstremt viktig at noen bryr seg og har verktøy til å ta tak i disse utfordringene, sier Haraldsrud.

Hør episoden her:

Powered by Labrador CMS