Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

Her kan du rive Fosen-vindmøllene

Sammen med partnere har forskere utviklet en samisk verden i dataspillet Minecraft. Der kan du blant annet rive de omstridte vindmøllene på Fosen.

– Regjeringen har foreløpig ikke planer om å rive vindkraftverket, men du kan gå inn i Minecraft og se om du vil rive, sier Line Reichelt Føreland. Hun er universitetslektor ved Universitetet i Agder (UiA).

Føreland sier at den samiske verdenen i videospillet Minecraft kan være et godt utgangspunkt for gode diskusjoner i klasserommet.

Line Reichelt Føreland koordinerer pedagogenes arbeid med å utvikle den samiske verdenen i Minecraft.
Line Reichelt Føreland koordinerer pedagogenes arbeid med å utvikle den samiske verdenen i Minecraft.

Presenterer samisk kultur

– Det er steile fronter i den offentlige debatten om vindmøllene på Fosen. I Minecraft kan du gå inn og vurdere fordeler og ulemper med ulike løsninger, sier Føreland.

Mange skoler i Norge har verktøyet tilgjengelig gjennom Microsoft Office 365.

– Minecraft er et verktøy som gir en mulighet til å lære mer om samisk kultur. Det er et godt eksempel på hvordan UiAs fagfolk er med og utvikler nyskapende pedagogiske verktøy, sier Sunniva Whittaker. Hun er rektor på UiA.

Hun understreker at den samiske verdenen i Minecraft er utviklet gjennom flere år. Dagens versjon med muligheten til å rive vindmøllene på Fosen er med andre ord laget før de pågående aksjonene.

Den pågående samfunnsdebatten om vindmøllene på Fosen aktualiserer utviklingen av den samiske verdenen i Minecraft, mener rektor Sunniva Whittaker.
Den pågående samfunnsdebatten om vindmøllene på Fosen aktualiserer utviklingen av den samiske verdenen i Minecraft, mener rektor Sunniva Whittaker.

– Nå er den samiske verdenen i Minecraft blitt enda mer aktuell, gitt den pågående samfunnsdebatten. Som utdanningsinstitusjon skal vi bidra til at våre lærerstudenter kan løfte frem ulike perspektiver på samfunnsdebatter i undervisningen. Her representerer Minecraft en av flere innganger, sier Whittaker.

Utviklingen av den samiske verdenen i Minecraft er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Samisk høgskole, Gáisi språksenter og Skogliv.

Enkel tilrettelegging

I den samiske verdenen i Minecraft er det lagt til rette for at elever og lærere kan lære mer om samene som Norges urfolk.

Dataspillet har flere innfallsvinkler på den samiske kulturen. Du kan besøke Sametinget og utforske sentrale personer, gjenstander og hendelser knyttet til samenes historie, kultur og språk.Powered by Labrador CMS