Knep for raske innovasjoner

For høgteknologisk tjenesteutvikling er farten på innovasjonsprosessen kritisk for om man lykkes. Produktutvikling i lag med andre er både nødvendig og effektivt for småbedrifter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Å utnytte ny teknologi krever raske utviklingsprosesser. (Foto: Morten Stene)

LBS Innovasjon

Prosjektet LBS Innovasjon er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) hvor forskerdelen er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektet har pågått i perioden 2004 til 2008 og er utført av Trøndelag Forskning og Utvikling og SINTEF. Prosjekteier er Leksvik teknologi AS.

www.lbsinnovasjon.no

Småbedrifter som lever av å utnytte ny komplisert teknologi må kunne gripe sjansen når den byr seg.

Samtidig som man sikrer at man arbeider med de riktige tingene.

Tradisjonelle arbeidsmetoder for å fremme innovasjon er ofte omstendelige.

Prosjektet LBS Innovasjon beskriver følgende knep for raskt å oppnå suksess som småbedrift:

  • Beskriv ideen tidlig
  • Lag en modell av produktet
  • Gjør en realitetsvurdering av ideen
  • Åpenhet og nettverk skaper muligheter
  • Finn en pilotkunde
  • Lag en forretningsmodell

- Vi har arbeidet sammen med en gruppe småbedrifter som driver med lokasjonsbaserte tjenester - næring basert på satellittnavigasjon - i fire år, sier seniorforsker Henning Neerland, SINTEF.

- Resultatet av prosjektet er grundig testing av nye arbeidsmetoder og sju nye bedrifter.

Få realitetene ned på papir

Å beskrive ideen er en slags første godhetstest. En tenkt ide kan bli betydelig mer alminnelig når den beskrives nøkternt og prosaisk på papir.

Realitetsvurderinger innebærer å finne ut om produktet finnes fra før og om det er et marked for det.

- En bedrift vi arbeidet med fant et tilsvarende produkt Tyskland og da ble arbeidet stoppet, sier Neerland.

- I kreative miljøer finnes det mange ideer, så det er ingen katastrofe å drepe ideer tidlig hvis de ikke er liv laga.

Må kunne fortelle nettverket

Å lage en kommuniserbar modell av produktet er absolutt nødvendig. Ved teknologisk vanskelige produkter er det viktig å få fortalt hva produktet gjør eller er.

- Videoer, animasjoner og prototyper er viktige for å kommunisere med omverdenen, understreker seniorrådgiver Stig Ørnvall, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Åpenhet rundt ideer er å skape muligheter. Det er da de verdifulle tilfeldighetene kan skje.

- Det er ikke risikofritt å blottlegge ideene sine, men det er her et tillitsfullt nettverk er gull verdt, sier Ørnvall.

- I praksis dreier dette seg om å ha noen betrodde medsammensvorne – nettverk - som man klarer å kommunisere med og tør å dele tankene med.

Nettverk er lurt

Småbedrifter er ”dømt” til å samarbeide med andre. Ressursene er små og det gjelder å finne lure samarbeidsformer. Nettverk er en slik måte å samarbeide på. Det er krevende, men effektiv når den fungerer.

- Vi har arbeidet med å lage arenaer – skape laboratorier – for produktutvikling i nettverk. Nettverk som er basert på tillit og er lite formalisert, fungerer best, sier Ørnvall.

- Samarbeid basert på tillit utvikler sosial kapital. Det gir en omforent forståelse av kjørereglene og et klima hvor man stoler på hverandre.

Markedets dom

Å skaffe seg en pilotkunde er en nøkkel. Dette er på mange måter et eksklusivt møte med markedet.

- En krevende pilotkunde gjøre at man møter så vel industrielle standarder som de reelle kundebehovene, sier Neerland.

- Pilotkunden er ofte den viktigste utviklingspartneren.

Forretningsmodellen knyttet til digitale tjenester er en stor utfordring. Dette er kanskje det svakeste punktet i LBS Innovasjon. Her gjenstår mye arbeid.

Referanser

Neerland, H. & S. Ørnvall (2008) LSB Innovasjon. Sluttrapport. SINTEF.

Neerland, H (2008) LBS Innovasjon. Praktisk metodikk og bedriftsetableringer. Foredrag på sluttkonferanse for prosjektet, Steinkjer (4.12.2008).

Powered by Labrador CMS