Avhengige av lemen

For å overleve hekkesesongen i arktiske strøk begrenser noen vadefugler seg til områder hvor det finnes lemen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vadefuglen polarsnipe (Calidris canutus). (Foto: Gilg & Sabard / GREA)

Arktiske områder kan være svært ugjestmilde. Likevel trekker vadefugler tusenvis av kilometer fra sydlige strøk og til disse nordlige områdene for å hekke fram sitt avkom.

Hvorfor de gjør denne anstrengende reisen er mange forskere opptatt av å finne ut av.

Plyndrer reir

En forskergruppe tilknyttet Det Internasjonale Polaråret (IPY) kom tidligere i år med et mulig svar. De hadde funnet ut at jo lenger mot nord fuglene hekket, dess færre rovdyrangrep ble de utsatt for.

Forskerne fant ut dette ved å legge ut kunstige reir i arktiske områder i Canada og deretter telle hvor mange dager det tok før reiret ble plyndret av rovdyr – i hovedsak fjellrev.

Reiret fikk være i fred lengre, dess lengre nord det var plassert.

Nettopp dette kan være forklaringa på hvorfor vadefuglene trekker til de arktiske områdene for å hekke.

Lemenår

"Lemen."

Forklaringa kan imidlertid være enda mer sammensatt, forteller biolog Nigel G. Yoccoz ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han poengterer at IPY-prosjektet ikke refererer til lemensyklusen, selv om denne er svært viktig for rovdyr:

– Hvert tredje til fjerde år er det lemenår og det gir arktiske rovdyr et enormt matfat å forsyne seg av. Når det er rikelig med lemen å spise vil det samtidig bli mindre rovdyrangrep på vadefuglenes unger.

– Å begrense hekkeområdet sitt til steder med mye lemen gir altså disse fuglene en større sjanse til å overleve. Dette er også kjent fra Sibir: gode lemenbestander gir høyt mangfold av andre arter, sier Yoccoz.

Sårbar syklus

– Enkelte typer av vadefugl er svært utsatt for rovdyr på grunn av stedet de liker å hekke. Derfor finnes de ikke i områder hvor det ikke finnes lemen. Uten lemen ville de trolig hatt vanskelig for å overleve som art.

– Det gjør dem igjen sårbare for svingninger i lemensyklusen. Ingen vet helt hvorfor det blir overflod av lemen noen år, men det betyr i alle fall mye for artene som lever i nærheten, sier Yoccoz.

Referanser:

McKinnon m.fl.: Lower Predation Risk for Migratory Birds at High Latitudes, Science 15 January 2010: Vol. 327. no. 5963, pp. 326 - 327. DOI: 10.1126/science.1183010.

Gilg & Yoccoz: Explaining Bird Migration, Science 15 January 2010: Vol. 327. no. 5963, pp. 276 - 277, DOI: 10.1126/science.1184964.

Powered by Labrador CMS