En notis fra OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

Maleri av et influensavirus.
Maleri av et influensavirus.

Hvem risikerer å dø av influensa?

Forskere skal nå finne ut hvem i Norge som har størst sannsynlighet for å dø av influensa. Målet er å kartlegge de mest sårbare gruppene i Norge. Verdens helseorganisasjon har en ny influensapandemi på sin ti på topp-liste over de mest alvorlige truslene for global helse.

Svenn-Erik Mamelund, forsker Arbeidsforskningsinstituttet,har fått støtte fra Norges forskningsråd til prosjektet «Sosioøkonomiske risikogrupper, vaksinasjon og pandemisk influensa». I tillegg deltar forskere fra Folkehelseinstituttet.

Mamelund har forsket på influensa og pandemier i 25 år, og kjenner feltet godt. Han forklarer at internasjonal forskning viser at de med lav inntekt og utdanning er de som har mest alvorlige utfall under influensaepidemier og pandemier. De har høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus og dø. Det er også færre som tar influensavaksinen blant de med lavest utdanning og inntekt. Dekningsgraden øker hvis du har høyere utdanning og inntekt.

- Vi vet lite om hvem menneskene i risikogruppene for alvorlig influensasykdom er, særlig dem med kroniske sykdommer. Vi vil finne ut av hvilken sosial status og inntekt disse gruppene har i Norge. Både pandemier og epidemier slår ulikt ut sosialt sett, men dette tas ikke opp i beredskapsplaner eller i vaksinasjonspolitikken, sier Mamelund.

Internasjonalt tyder forskningen altså på at personer med lav inntekt og utdanning er mest sårbare for sykehusinnleggelser og dødelighet, men denne forskningen har ikke blitt systematisert.

Les også denne artikkelen på forskning.no fra november 2019:

Powered by Labrador CMS