Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mottok torsdag utredningen til Universitets- og høyskolelovutvalget. Her er han i Stortingets vandrehall.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mottok torsdag utredningen til Universitets- og høyskolelovutvalget. Her er han i Stortingets vandrehall.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng og innføre ny karakterskala ved universiteter og høyskoler

Det regjeringsoppnevnte Universitets- og høyskolelovutvalget foreslår å fjerne blind sensur, kjønnspoeng ved opptak og innføre en ny, valgfri karakterskala.

Det regjeringsoppnevnte Universitets- og høyskolelovutvalget foreslår å fjerne blind sensur, kjønnspoeng ved opptak og innføre en ny, valgfri karakterskala.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mottok torsdag formiddag forslagene fra utvalget, som har gjennomgått universitets- og høyskoleloven.

Utvalget, ledet av Helga Aune, foreslår blant annet å fjerne kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanningsinstitusjoner. I dag får kvinner ekstra poeng ved opptak til flere ingeniørstudier ved NTNU, mens universitetene i Oslo og Bergen gir kjønnspoeng til menn som vil studere psykologi.

Usikre på likestillingseffekt

Utvalget begrunner forslaget med at de er usikre på om tilleggspoeng basert på kjønn er et tiltak som faktisk er egnet til å fremme likestilling.

– Det kan også stilles spørsmål ved om tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn er i overensstemmelse med forholdsmessighetsvilkåret i likestillings- og diskrimineringsloven. Å ikke komme inn på et studium til tross for at man er best kvalifisert, er inngripende, heter det i forslaget.

Utvalget foreslår også krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver, å fjerne blind sensur og en ny, valgfri karakterskala bestående av «utmerket, bestått eller ikke bestått».

– Mer brukervennlig

Videre mener de at skolene selv bør kunne velge om de vil ha valgt eller ansatt rektor, og at styrelederen skal være ekstern.

Ifølge utvalgslederen vil de nye forslagene gi en mer brukervennlig universitets- og høyskolelov. I forslaget er temaer som bærekraft, akademisk frihet og styrking av studentenes rettssikkerhet, samt institusjonenes autonomi og organisering, viet stor oppmerksomhet.

– Vi foreslår blant annet endringer i ledelsesmodellen for statlige institusjoner for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar, sier Aune i en pressemelding.

Asheim: – Vil skape debatt

Asheim mener at utvalget har kommet med mange spennende forslag som garantert vil skape debatt.

– Mitt tydelige mål er at loven skal bli enklere å forstå. Så skal jeg senere komme mer inn på forslagene om kjønnspoeng, sensur og ny, alternativ karakterskala. Men først skal alt ut på høring, sier statsråden.

Dagens universitets- og høyskolelov ble vedtatt i 2005, men mange av bestemmelsene i loven er langt eldre.

Powered by Labrador CMS