En notis fra NTNU - les mer.

Kollektivselskapet AtB i Tronheim innførte 36 elbusser i høst. Forskere skal blant annet samle inn data og analysere data fra dette selskapet, men også fra lignende satsinger på transport i Bejing i Kina.
Kollektivselskapet AtB i Tronheim innførte 36 elbusser i høst. Forskere skal blant annet samle inn data og analysere data fra dette selskapet, men også fra lignende satsinger på transport i Bejing i Kina.

Forsker på klimasmart transport

NTNU og Sintef har fått gjennomslag for to store EU-prosjekt knyttet til transport i samarbeid med kinesiske og europeiske universiteter.

Det ene prosjektet handler om å redusere klimaskader ved bruk av asfalt. Sintef leder forskningsprosjktet HERMES der forskere fra Norge, Kina og Østerrik skal studere og analysere infrastruktur og livssyklusen til asfalt på utvalgte steder i de tre landene. Målet er metoder for mer miljøvennlig vedlikehold av asfaltveier. Bare i Europa produseres det mer enn 275 millioner tonn asfalt hvert år for vedlikehold og rehabilitering av veier.

Det andre prosjektet handler om bærekraftig og mer klimavennlig busstransport. NTNU leder forskningsprosjektet SMUrTS skal hjelpe myndigheter i ulike land med å utvikle en fremgangsmåte for å forbedre elektrifiseringsprosessen av kollektivtrafikken og gjøre overgangen fra konvensjonelle busser til elbusser best mulig. SMUrTS står for Sustainable Mixed Urban Transit System with electric and conventional Buses.

Forskerne vil blant annet samle inn trafikkdata fra byer i Norge og Kina for å analysere overgangen fra konvensjonelle busser til elbusser.

– Det er utfordrende å både legge til rette for mer transport og å skulle redusere klimautslipp, men transport og handel vil nok uansett komme til å øke i tiden framover. Det som er viktig nå, er at transportsystemene gjøres smarte og så klimavennlige som mulig, sier Carl Christian Thodesen. Han har vært leder ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU de seks siste årene. I høst gikk han over til en stilling som dekan ved Oslo Met.

Thodesen har vært sentral i samarbeidet med kinesiske forskningsmiljøer og utviklingen av de to store EU-prosjektene som har fått støtte.

– Vi ser at verdens infrastruktur vil vokse ekstremt fort, og at vi må tenke smart og klimasmart. Bygg- og transportsektoren står for 40 prosent av co2-utslipp og energiforbruk i dag. Dette må drastisk ned. Det å tenke bærekraftig er også et konkurransefortrinn. Klimasmarte løsninger vil bli prioritert og foretrukket fremover, sier Carl Christian Thodesen.

Les mer om forskningsprosjektene i Gemini.

Powered by Labrador CMS