Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

– Det norske folk tror ikke de rike har blitt velstående ved å ta egoistiske valg i livet, sier professor Bertil Tungodden.
– Det norske folk tror ikke de rike har blitt velstående ved å ta egoistiske valg i livet, sier professor Bertil Tungodden.

Nordmenn er mer positive til rike folk enn antatt

– Det norske folk tror ikke velstående personer har slått seg opp ved å være egoister, sier professor.

Vi må parkere påstanden om at vi i Norge har spesielt negative holdninger til rikfolk, mener forskerne bak den nye studien.

Synet på de rike

– I motsetning til det mange liker å påstå, er ikke det norske folk spesielt negative til de rike. Vi tror ikke de har blitt velstående ved å ta egoistiske valg i livet, sier Bertil Tungodden.

Han er direktør ved Senter for fremragende forskning FAIR ved Norges Handelshøyskole.

Sammen med tre andre forskere har Tungodden gjennomført en studie i over 60 land med 26.000 deltakere. Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Forskerne ønsket å finne ut av hvordan folk rundt om i verden oppfatter de rike og på hvilke måter dette former synet på rettferdig fordeling.

– Økonomisk ulikhet er et opphetet politisk tema over hele verden. Det samme er omfordelings- og skattepolitikk. Derfor mener vi det er svært viktig å avdekke folks holdninger til den økonomiske eliten.

– Dersom et samfunn har et svært negativt syn på rike, kan det være skadelig for økonomisk vekst og utvikling, sier Bertil Tungoddden.
– Dersom et samfunn har et svært negativt syn på rike, kan det være skadelig for økonomisk vekst og utvikling, sier Bertil Tungoddden.

Former synet på omfordeling

Hvordan vi oppfatter rike, former vårt syn på rettferdig fordeling, viser studien.

– Det får konsekvenser for hvor vi står i debatten om skattlegging. Folk som tror at rike har blitt rike ved å være egoistiske, er mer tilbøyelige til å betrakte ulikheten i samfunnet som urettferdig. De støtter en klarere omfordelingspolitikk.

Studien viser at i mange land rundt om i verden, mener folk at de rike er rikere enn fattige fordi de har tatt mer egoistiske valg i livet.

– Dersom et samfunn har et svært negativt syn på rike, kan det være skadelig for økonomisk vekst og utvikling. Tror vi at de rike er rike fordi de er egoistiske, kan det bli vanskeligere å skape et tillitsfullt samfunn, sier professoren.

Sør-Amerika og Sør-Europa

Mens nordmenn i større grad aksepterer rike folk, finner forskerne at flertallet av mennesker rundt om i verden tror at de rike har vært egoistiske.

Den sterkeste støtten for dette synet finnes i Sør-Amerika, Sør-Europa, Afrika og deler av Asia.

Folk fra USA og Canada har minst sannsynlighet for å tro at de rike er rike fordi de har oppført seg usolidariske. Data fra India og Pakistan viser helt motsatte resultater.

Forskningen viser at det er systematisk variasjon i synet på rike folk mellom land og i befolkningen i de ulike landene.

  • Folk fra land med mer korrupsjon og svakere institusjoner enn Norge har større sannsynlighet for å tro at de rike er rike fordi de har handlet egoistisk.
  • Rikere og mer utdannede mennesker er mindre tilbøyelige til å tro det.

Referanse:

Ingvild Almås mfl.: Global evidence on the selfish rich inequality hypothesis. PNAS, 2022. Doi.org/10.1073/pnas.2109690119

Powered by Labrador CMS