En notis fra Nord universitet - les mer.

– Dette forskningsprosjektet er et viktig bidrag for å styrke vår regionale og nasjonale beredskap og krisehåndtering, sier forskeren Trond Lekang.
– Dette forskningsprosjektet er et viktig bidrag for å styrke vår regionale og nasjonale beredskap og krisehåndtering, sier forskeren Trond Lekang.

Alle grunnskoler i Nordland får spørsmål om digitaliseringen

Over natta ble norsk skole heldigitalisert som følge av koronaviruset. Forskere ved Nord universitet skal nå sende ut et spørreskjema til alle grunnskoler i Nordland for å se på hvordan skolene løser digitaliseringen og hvilken effekten denne har.

– Det er stor variasjon i hvor forberedt elever, foreldre, lærere og skoleledere er på en slik situasjon. Akkurat nå står vi midt oppe i denne helt særegne situasjonen, og det er en unik mulighet for oss til å hente inn informasjon og utvikle kunnskap, sier Trond Lekang, dosent og leder for faggruppen tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og logopedi ved Nord universitet.

Gjennom et samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, skal Lekang og professor Ellen Sæthre-McGuirk ved Nord universitet, lede arbeidet og innhente informasjon fra grunnskolene i Nordland om hvordan de løser den nye digitale skolehverdagen.

Les mer om forskningen på nettsidene til Nord universitet

Powered by Labrador CMS