Død eller levende

– Fanger man 100 tonn villtorsk i april, kan man selge 200 tonn i desember dersom man setter fisken i merder. Dette er fremtidens måte å fiske på, sier seniorforsker Kjell Midling i Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Levendelagring betyr at fisken fanges og holdes levende i merder. (Illustrasjon: Trine Vallevik Håbjørg)

Levendelagring betyr at fisken fanges og holdes levende i merder. Fisken kan fôres opp, og slaktes når det er behov for det.

Da slipper man store sesongsvinginger i leveransene til kundene. For eksempel kan man levere fersk torsk året rundt. Fisken blir også mer verdt.

– Egentlig har mennesker holdt på med dette i tusenvis av år. Å ikke drepe alt man fanger har vært rettesnor i mange samfunn, sier Midling.

Han leder det nyetablerte nasjonale kompetansesenteret for levendelagring av fisk i Tromsø.

Den viktigste arten for det nye kompetansesenteret blir torsk. Men det skal også arbeides med andre arter, som for eksempel kongekrabbe, kreps og kråkeboller.

– Det er mange oppgaver å ta fatt på. Spennet er stort. Vi trenger å vite mer om alt fra fiskevelferd, fangstredskap, transport og logistikk til markedene, sier Midling.

Naturens grenser

På verdensbasis utgjør levendelagring mer enn 20 prosent av det totale oppdrettsvolumet. I Norge driver ikke så mange med det.

– Når vi høster av naturlige bestander, som villtorsken, er det en øvre grense på hvor mye vi kan fange og samtidig opprettholde balansen i havet. Skal vi tjene mer, må vi øke verdien på det vi allerede tar opp.

– Vi må utnytte det naturen gir oss på en best mulig måte slik at verdier ikke går tapt på veien, sier Midling.

Enkelte bedrifter selger også levende sjømat til sine kunder. Det gjelder foreløpig ikke torsk, men arter som kongekrabbe, kråkeboller og kreps.

I dag eksporterer rundt 20 norske bedrifter levende sjømat til en verdi av om lag 45 millioner kroner årlig.

Samarbeid

På verdensbasis utgjør levendelagring mer enn 20 prosent av det totale oppdrettsvolumet. I Norge driver ikke så mange med det.

Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur får ansvaret for å samle kunnskapen om levendelagring av sjømat i Norge. Senteret skal også være rådgiver for myndighetene når det gjelder strategi og regelverk.

Senteret skal knytte strategiske bånd til nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, blant annet Havforskningsinstituttet.

I dag hører mange forskjellige prosjekter i Nofima inn under senteret. Det er alt fra prosjekter om fartøy og redskap til marked og produkt.

– Levendelagring av sjømat er noe vi vil se mer og mer til i årene som kommer. Dette betyr både bedre kvalitet på sjømaten og høyere inntjening, avslutter Kjell Midling.

Powered by Labrador CMS