Advarer mot å ta bort opsjoner

Opsjoner har flere gode egenskaper som incentivmekanisme, hevder professorene Espen R. Moen og Christian Riis ved Handelshøyskolen BI. De advarer mot å ta bort opsjonene i statsdominerte selskaper.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har gått varmt for seg i debatten om lederes lukrative opsjonsprogrammer i selskaper der staten er inne på eiersiden, der politikerne kappes om å vise sin avsky mot bruken av opsjoner.

- Ved å unnlate å gi ledelsen opsjoner i selskaper der staten er tungt inne, setter myndighetene fellesverdier i fare for å slå politisk mynt på en populistisk sak, hevder Espen R. Moen og Chirstian Riis.

Begge er professorer i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

I delprivatiserte selskaper

BI-forskerne mener bruken av opsjoner er spesielt viktig i delprivatiserte selskaper for å sikre at ikke selskapene blir administrasjonsstyrte i stedet for eierstyrte.

Problemet med administrasjonsstyring er større i delprivatiserte selskaper enn i rene private selskaper, fordi staten opptrer som en passiv eier.

"Espen R. Moen, Handelshøyskolen BI"

- Vi frykter at resultatet vil bli at selskaper der staten er inne på eiersiden vil bli administrasjonsstyrte heller enn eierstyrte, fremholder Riis og Moen, som også mener vi alle må betale for det i form av ressurssløsing, lav innovasjonstakt og lav fortjeneste i de aktuelle virksomhetene.

- På lang sikt kan dette svekke de statsdominerte selskapene, og dermed mer generelt vanskeliggjøre ordningen med statlig eierskap, mener de.

Opsjonenes gode egenskaper

Espen R. Moen og Christian Riis tar til orde for at opsjoner kan brukes som incentivmekanisme i selskaper der staten er inne på eiersiden. Forskere har utarbeidet en oversikt over hva de anser er fire gode egenskaper ved opsjoner som incentivmekanisme:

1) Opsjoner er et treffsikkert instrument ved å koble det eierne ønsker å belønne og det de faktisk belønner. Dette er essensielt poeng ved utforming av incentivsystemer, hvis denne koblingen er svak, er det risiko for at innsats som ikke fanges opp av incentivmekanismene blir nedprioritert.

"Sentralbankene bommer ofte når de skal gjøre anslag for konjunktursituasjonen."

2) Opsjoner er relativt vanskelig (men ikke umulig) å manipulere. Aksjekursen bestemmes i likvide, ofte internasjonale markeder, med profesjonelle aktører på begge sider av markedet. Det er derfor relativt vanskelig for en leder å “lure” markedet over tid, og utvilsomt vanskeligere enn å “koke bøkene” ved å manipulere regnskapstall.

3) Opsjoner er fremoverskuende i motsetning til for eksempel årsresultatet. Aksjekursen representerer markedets forventninger om fremtidig inntjening i bedriften. Dermed vil opsjoner gi lederne incentiver til å tenke langsiktig.

4) Opsjoner gir langt sterkere incentiver enn aksjer per krone man gir i bonus, ettersom verdien av en opsjon er den delen av aksjeverdien som overskyter innløsningsprisen, mens verdien på en aksje er hele aksjeverdien. For å gi tilstrekkelig sterke incentiver til innsats ved å gi lederen aksjer, må man gi mange aksjer - for store verdier. Det kan fort bli dyrt for selskapet.

Fakta: Hva er en opsjon?

  • Opsjoner gir en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe en aksje på et fremtidig tidspunkt til en på forhånd avtalt pris (innløsningsprisen).
  • Hvis aksjekursen stiger, vil verdien av opsjonene stige, og lederen få en økonomisk gevinst. Dermed er det i ledelsens interesse å avstå fra ulønnsomme prosjekter.

Referanse:

Artikkelen er basert på kronikken Opsjoner er viktig, skrevet av professorene Espen R. Moen og Christian Riis ved Handelshøyskolen BI. Kronikken er publisert i Dagens Næringsliv 5. desember 2006.

Powered by Labrador CMS