Norsk klippfisk taper terreng i Brasil

De siste årene er det kommet stadig nye fiskeprodukter på markedet i Brasil, noe som utfordrer posisjonen til den norske klippfisken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Saltet Alaska pollock vinner markedsandeler i det brasilianske klippfiskmarkedet. (Foto: Finn-Arne Egeness/Nofima)

Konkurransen kommer i første rekke fra saltet og delvis tørket fisk i opprevet form, og fryst utvannet klippfisk. Importen av slike produkter øker mer enn importen av norsk klippfisk.

Det har redusert markedsandelen til norsk fisk fra 86 til 61 prosent de siste 5 årene.

Norske bedrifter eksporterer klippfisk av både sei, torsk, lange og brosme til Brasil. Klippfisk av sei og torsk er de største produktene målt i verdi.

De nye produktene som er introdusert i det brasilianske markedet har ulike fortrinn og truer ulike deler av norsk klippfiskeksport.

Fryst utvannet torsk

Portugiserne er de største produsentene av utvannet klippfisk. Produktet er et bekvemmelig alternativ til klippfisk av torsk. I 2011 kjøpte brasilianske forbrukere rundt 4 500 tonn fryst utvannet torsk.

Det tilsvarer 10 prosent av det totale klippfiskmarkedet. Ser en utelukkende på kategorien klippfisk torsk, har fryste utvannede produkter tatt 20-25 prosent av markedet.

- Det må norske bedrifter ta på alvor. Bekvemmelighet er den viktigste forklaringen til denne kraftige økningen. Fryst utvannet fisk kan tilberedes etter tining.

- En trenger dermed ikke å planlegge måltidet flere dager på forhånd, sier forsker Finn-Arne Egeness i matforskningsinstituttet Nofima.

Han har sammen med andre forskere i Nofima undersøkt det brasilianske markedet gjennom flere år.

- Forbrukerundersøkelser viser at mange synes utvanningen er krevende. Ferdig utvannet fisk gjør det lettere å lage mat og forklarer den raske markedsveksten. Brasilianerne inviterer gjerne familie og venner på klippfisk.

- For smakens skyld er det ekstra viktig at klippfisken har riktig saltinnhold. Ferdig utvannet fisk øker sannsynligheten for et vellykket måltid, sier Egeness.

Dyrt

Halvparten av den norske klippfisken i brasilianske supermarkedskjeder selges uemballert. (Foto: Finn-Arne Egeness/Nofima)

Fryst utvannet torsk er dyrt i Brasil. I supermarkedkjeden Zona Sul i Rio de Janeiro koster fryst utvannet klippfiskloins 195 kroner per kilo.

Til sammenligning koster fullsaltet klippfiskloins 150 kroner per kilo. Tar vi med at vekten på fullsaltet fisk øker etter utvanning, er den reelle prisforskjellen dermed hele 80 kroner.

- Produktkategorien vokser altså til tross for den høye prisen. Det understreker at de rikeste forbrukerne er målgruppen til fryste utvannede produkter, og at betalingsviljen er høyere enn for den tradisjonelle norske klippfisken, sier Egeness.

Alternativ fra Kina

Saltet og revet Alaska pollock produsert i Kina har blitt et svært vanlig syn i brasilianske supermarkeder. De brasilianske supermarkedkjedene Nofima har snakket med forteller at Alaska pollock er et alternativ til klippfisk av sei.

- I butikken fant vi ofte sei og Alaska pollock side om side, sier Egeness.

En forbrukerundersøkelse Nofima gjennomførte i Brasil i 2008 antyder at klippfisk av sei har flere begrensninger som i første rekke er relatert til mørk farge, liten tykkelse på fisken og en fiberaktig konsistens i kjøttet.

Forbrukerne mente derfor at seien var bedre egnet til klippfiskboller og gryteretter enn til porsjonsstykker. Skinn og bein gjorde at klippfisk av sei ble sett på som krevende å tilberede.

- Fortrinnene til seien var smak og pris. Smaken ble beskrevet som fyldig. Lav pris gjorde produktet økonomisk tilgjengelig, sier Egeness.

Pris er viktig for de som kjøper saltet Alaska pollock. Priseksempler fra Recife i Nordøst-Brasil viste at opprevet alaska pollock kostet 45 kroner per kilo.

Sei kostet 51 kroner. Prisforskjellen ble ytterligere forsterket av at pollock var pakket i mindre pakninger.

Enklere med oppskjært fisk

- Middelklassen spiser gjerne klippfisk i forbindelse med høytider eller spesielle merkedager. Billigere og mer bekvemmelige alternativer gir dem muligheter til å spise saltet og delvis tørket fisk regelmessig.

- Mange forbrukere synes det er vanskelig å skjære opp klippfisk. De kinesiske produktene er dermed enklere å tilberede, sier Egeness.

Alaska pollock har også en lysere farge enn sei, som ble særlig tydelig når den er plassert ved siden av hverandre i butikk. Fisken har dermed flere fortrinn sammenlignet med klippfisk av sei.

- De nye produktene er kommet for å bli. Og de er blitt et bekvemmelig alternativ til fullsaltet torsk fra Norge. Det betyr at norske bedrifter må ha et bevist forhold til posisjonering av eksisterende produkter og vurdere om de selv skal produsere fryste utvannede produkter. De må også jobbe for at forbrukerne skal velge klippfisk av sei framfor alaska pollock tilstrekkelig mange ganger i løpet av året, sier Egeness.

Forskningsprosjekt er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Nordea, Norges Råfisklag og Norges Sjømatråd.

Powered by Labrador CMS