Ved hjelp av tyngdemålinger fra satellitter har forskere laget et nytt og mer detaljert kart over havbunnen. Kartet viser flere tusen ukjente undersjøiske fjell og kløfter. (Foto: Live Science/Scripps Institution of Oceanography)

Forskere oppdager tusenvis av fjell på havbunnen

Med hjelp fra nye data fra satellitter har forskere avslørt ukjente vulkaner, høye fjell og skjulte kløfter. 

Det er ikke hver dag forskere oppdager flere tusen nye fjell på vår egen planet. Spesielt ikke når flere av dem er mer enn 1500 meter høye.

Men i en ny studie i tidsskriftet Science presenterer en forskergruppe både ukjente vulkanske fjell og store kløfter hvor kontinentene har blitt revet fra hverandre.

Det nye kartet over havbunnen viser at det fortsatt er store områder på vår egen planet som er helt uutforsket.

– Det er bare en brøkdel av havbunnen som er kartlagt. Mesteparten vet vi ikke noe om, sier Jørn Bo Jensen, forsker ved maringeologisk og glasiologisk avdeling ved De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Nytt og mer nøyaktig kart

I den nye undersøkelsen har forskerne brukt data fra den europeiske satellitten CryoSat-2 og den amerikanske satellitten Jason-1.

Satellittene har målt jordens tyngdekraft, som gjør at forskerne kan lage en modell over hvor det finnes fjell og kløfter under havet.

Forskerne mener at modellen er dobbelt så nøyaktig som tidligere metoder.  

– Denne formen for målinger blir forbedret hele tiden. Det innebærer at de kartene blir mer og mer nøyaktige, forklarer Jensen.

Han har ikke deltatt i den nye studien, men forsker selv på kartlegging av havbunnen.

– Vi vet mer om Mars enn om havbunnen

En av forskerne bak studien, geofysiker Dietmar Müller fra University of Sydney, påpeker overfor avisen The Guardian at «vi vet mer om topografien på Mars enn om havbunnen på jorda».

– Malaysia Airlines MH370, som forsvant tidligere i år, har økt bevisstheten om dette, legger Müller til.

Før den nye kartleggingen kjente man omkring 5000 vulkanske undervannsfjell, men tallet har nå steget til omkring 20 000, forteller forskeren til LiveScience.

Dette er typisk kjegleformede vulkaner som ikke lenger er aktive. De tiltrekker seg et mylder av liv under vannet.

Avslører kløfter og revner

Det nye kartet fanger opp undersjøiske fjell som er mer enn 1500 meter høye.

Men det viser også strukturer som dype revner og fjellkjeder. Under Mexicogolfen har forskerne blant annet funnet en havrygg – det vil si en undersjøisk fjellkjede – som er omtrent like lang som den amerikanske staten Texas.

En annen høyderygg, som ligger vest for Angola, er rundt 800 kilometer lang. Den ble dannet like etter at Sør-Amerika ble skilt fra Afrika.

Slike høyderygger oppstår ved revner i jorden. De dannes der de tektoniske platene som jorda er bygget opp av har flyttet seg fra hverandre. Smeltet materiale – magma – kommer opp for å fylle tomrommet, forteller forskerne til The Guardian.

Slike kart over havbunnen kan fortelle oss om jordklodens historie.

– Når vi får mer nøyaktige målinger, kan vi rekonstruere jorden i fortiden og si noe om hvordan kontinentene har flyttet seg. Det har stor betydning for forståelsen vår av jorden, og hvordan planeten vil endre seg i fremtiden, sier Jørn Bo Jensen.

Satellitter dekker større områder

Jensen forklarer at tidligere har måttet bruke skip for å utforske havbunnen.

Ekkolodd og seismiske målinger fra skipet har gitt informasjon om havbunnen. Slike målinger er fortsatt mer presise enn tyngdemålinger fra satellitter.

– Men man kan ikke seile rundt og måle overalt. Satellittene kan dekke enorme områder. Og teknikken blir hele tiden forbedret, sier Jensen.

Referanser

David T. Sandwell et.al.: New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure, Science, 2014, DOI: 10.1126/science.1258213

Powered by Labrador CMS