Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

Forskere dokumenterer muralmaleriene i Oslo rådhus digitalt. Her Aage Storsteins verk Menneskerettighetene i Oslo rådhus.

Slik har du aldri før sett veggmaleriene i Oslo rådhus

– Her kan du virkelig studere verket og komme tett på prosessen til kunstneren.

Oslo rådhus har integrerte, fargerike veggmalerier i bygningen av kunstnerne Alf Rolfsen, Axel Revold, Per Krohg og Aage Storstein. Veggmalerier er også kalt muralmalerier.

Her er det slitasje på nedre del av vegg. Konservatorer fra NIKU har tidligere vært inne og jobbet på rådhusets fresker.

Disse monumentale kunstverkene ble ferdigstilt til åpningen 15. mai 1950. I 2025 feirer rådhuset 75-årsjubileum. 

Kunstverkene i rådhuset er en del av Oslo kommunes kunstsamling.

Ivaretakelse av kunst i offentlig rom

Rådhuset er åpent for allmenheten. Det gir publikum en unik mulighet til å se muralmaleriene på nært hold. 

Maleriene er i god stand, men det er ikke til å unngå at de nederste veggpartiene blir utsatt for slitasje og sprekker ved bruk av bygningen.

I 2012 var derfor konservatorer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i rådhuset for å utbedre skader. Under arbeidet ble det registrert flere sprekker og andre skader på murflaten. 

Elleve år senere har det blitt observert ytterligere slitasje på veggene. I 2023 ble NIKU invitert tilbake til rådhuset for å befare kunsten nytt.

Pilotprosjekt for digital dokumentasjon av muralmaleriene

Under befaringen ble det bestemt at konservatorene skulle dokumentere muralmalerienes motiv, teknikk og kartlegge skader i et pilotprosjekt.

Jani Causevic og Ole Fredrik Unhammer fra NIKUs avdeling for Digital Arkeologi benyttet to metoder for å innhente data: fotogrammetri og laserskanning. 

Metodene er valgt med tanke på at de er skånsomme, presise og effektive. Samtidig har de vist seg å gi gode faglige resultater.

Skanneren kartlegger geometrien i rommet og på overflaten. Høyoppløselige fotografier legger på tekstur i form av de malte overflatene. Disse to metodene ble kombinert i etterarbeidet for å gi best mulig resultat.

En skanner kartlegger geometrien i rommet.
Høyoppløselige fotografier «kler på» geometrien og sørger for tekstur og farge på overflatene som er skannet.

– Vi ser et stort behov for slik tilstandsdokumentasjon til forvaltningen av kunst i samlingen vår. Denne grundige kartleggingen viser oss kunstverkets nåværende tilstand. Den gir oss et grunnlag for å spore endringer i fremtiden, sier konservator Ingrid Skard Skomedal i Oslo kommunes kunstsamling

Hun jobber med forvaltning av monumentalkunst i Oslos offentlige bygg og rom.

Kunstverket som ble valgt for prøveprosjektet, heter Menneskerettighetene. Det befinner seg i andre etasje i vestre galleri. Maleriet er laget av Aage Storstein og forteller om hvordan den norske grunnloven av 1814 ble forankret i den franske revolusjonens idealer.

Fordelen ved å bruke akkurat dette verket er at konservatorer tidligere har jobbet med utbedringer på disse veggene.

I 2012 utbedret konservatorer fra NIKU skader som hadde oppstått på verket Menneskerettighetene av Aage Storstein. Det samme verket er nå del av et pilotprosjekt for digital dokumentasjon.

Hele rommet ble dokumentert gjennom fotogrammetri og laserskanning. En seksjon av nordveggen ble dokumentert gjentatte ganger for å teste ulike oppløsninger og fremgangsmåter.

En av problemstillingene var hvilken kvalitet som var nødvendig for at konservatorene skal kunne anvende dokumentasjonen i sitt arbeid, og for å kunne spore skader og endringer over tid.

Utsnittet i den røde firkanten ble dokumentert gjentatte ganger for å finne den mest optimale fremgangsmåten. Aage Storstein: Menneskerettighetene, 1938-50.

Nytt verktøy ved tilstandsvurdering

En digital dokumentasjon med målbare og høyoppløselige bilder gir et meget godt grunnlag for dokumentasjon av skadeomfanget, ifølge konservatorene. 

Det gjør at de lettere kan beregne arealer av eventuelle skadede områder.

Forskningsprosjektet har også vist at de digitale opptakene er ypperlige til å dokumentere kunstnerens arbeidsteknikk under utførelsen. Det er mulig å for eksempel skille mellom sprekker eller skader, og dagsverk i pussen gjennom topografiske detaljer.

Et eksempel på kartlegging av skader basert på digitale bilder. Nye bilder over tid vil vise om sprekken utvider seg eller holder seg stabil.

En tilstandsvurdering basert kun på digitale bilder vil aldri kunne erstatte konservatorens vurderinger ved direkte kontakt med de malte flatene. 

De digitale opptakene viser detaljer i overflaten. Ekspertene sier at det likevel er svært vanskelig å tolke alle skadetyper ut fra disse. Dessuten kan skader som bom og løs puss, samt pudrende malingslag kun bekreftes ved en direkte inspeksjon av overflaten.

En ren digital dokumentasjon av kunst vil derfor aldri kunne erstatte behovet for en fysisk undersøkelse. Det fungerer likevel som et svært nyttig tilleggsverktøy.

Nye kunsttekniske oppdagelser

En digital dokumentasjon av malte veggflater, gjennom fotogrammetri og skanning av hele rom, vil også ha en rekke flere bruksområder enn kun som et verktøy ved tilstandsvurderingen.

Metoden for dokumentasjon fanger de mikrotopografiske detaljene i overflaten til muralmaleriene. 

Ved å fjerne fargene i 3D-modellen kan man se overflaten av veggmaleriene uten farger. Det gjør både sprekker og deler av den kunstneriske prosessen mer synlig. 

Når fargene er fjernet i de digitale bildene, trer det som er under, frem.
Kombinasjonen av data som viser både underlag og overflate, resulterer i en unik fremstilling av maleriets topografi. Her kommer både sprekker i muren og ristninger gjort av kunstneren til syne. Merk forskjellen mellom maleri og ristning ved trollets øre, munn og fingre.

– Vi ser for oss at dette dokumentasjonsmaterialet kan brukes i forskning og formidling. Her kan du virkelig studere verket og komme tett på prosessen til kunstneren. Du kan for eksempel se hva som er skisset opprinnelig og hvilke endringer som er gjort seinere, forteller Terje Syversen. 

Han jobber som malerikonservator i Oslo kommunes kunstsamling.

Digital overvåkning over tid

Dokumentasjonen av billedflatene gir en digital sikkerhetskopi av muralmaleriene. Det vil si et digitalt øyeblikksbilde fra et bestemt tidspunkt.

Gjentas disse øyeblikksbildene kan man holde et øye med både kunstens og bygningens tilstand over tid.

Filmen viser hvordan pilotprosjektet har blitt utført og hva dokumentasjonen kan brukes til. (Video: Jani Causevic / NIKU)

Modellen er høyoppløselig, måleriktig og med korrekt gjengivelse av farger. Den gir grunnlag for arbeider både i 2D og 3D. 

Modellen har en rekke ulike bruksområder. For eksempel som grunnlag for uttegning av bygningen, hele vegger eller plan og snitt.

Ved tap eller skader på kunstverk kan resultatene legges til grunn for en rekonstruksjon. 

Imidlertid gir metoden ingen informasjon om materialbruk. Dette vil kreve en grundig konservator- og kunstfaglig undersøkelse for å bli en fullverdig kunst- og/eller bygningsdokumentasjon.

Fantastiske formidlingsmuligheter

Å få en helhetlig opplevelse av monumentalkunsten i rådhuset er ikke enkelt. Kunstverkene er fullstendig integrert i bygningen. I smale og høye rom vil man ikke få god nok avstand til kunsten.

Aage Storstein skrev selv i boken Rådhuset i Oslo II fra 1952 (redigert av Carl Just) følgende om kunstverket:

 «.. rommet er så smalt at det er vanskelig å få oversikt over hele langveggen på en gang.»

Noe av det som er spennende ved å skanne muralmaleriene i Rådhuset, er at kunstverkets vegger og tak kan oppleves sammen på en helt ny måte, på én hel flate. Dette kan gi en ny forståelse og perspektiver på kunsten.

Ved hjelp av denne type dokumentasjon kan vi se hele flaten på én gang. Det kan gi et nytt perspektiv på kunsten.

– Rådhuset er et viktig sted i Oslo, både for byens innbyggere og turister. Det er heller ingen steder i Norge som kan sammenligne seg når det kommer til slik muralkunst. Dette er vår felles kulturarv som vi er forpliktet til å ta vare på, sier Ingrid Skard Skomedal, konservator i Oslo kommune.

Dokumentasjonsgrunnlaget vil kunne brukes som tegninger, 3D-modeller og ulike visualiseringer i form av animasjoner og film. Slik kan kunsten formidles til et bredt publikum.

– Ved å skanne og tilgjengeliggjøre kunsten digitalt får vi mulighet til å dokumentere kunsten i Oslo kommunes kunstsamling. Det blir mye lettere å formidle disse kunstverkene til Oslos innbyggere og besøkende, men også til de som befinner seg andre steder i verden. Mulighetene for bruk av dette materialet er mange, sier Terje Syversen.

Powered by Labrador CMS