DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV prio - LES MER.

– Voldsbruken i verden er på et rekordnivå etter den kalde krigen, sier forsker. Bildet viser israelsk politi i Lod, Israel.

Nye tall viser rekordmange væpnede konflikter

I fjor var antallet konflikter der stater var innblandet det høyeste siden 1946. De siste tre årene var også de mest voldelige på 30 år, ifølge nye konfliktdata.

2023 var et av de mest voldelige årene siden slutten av den kalde krigen. Et rekordtall på 59 konflikter ble registrert. 

Året bød likevel ikke bare på dårlige nyheter ettersom antallet land som opplevde konflikt, falt fra 39 til 34.

– Voldsbruken i verden er på et rekordnivå etter den kalde krigen. Tallene viser også at konfliktbildet har blitt stadig mer komplekst med flere konfliktaktører som opererer innenfor samme land, sier Siri Aas Rustad. 

Hun er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og hovedforfatter av PRIO-rapporten Conflict Trends: A Global Overview.

Rapporten analyserer de globale konflikttrendene i perioden 1946 til 2023. 

– Dette gjør det stadig vanskeligere for for eksempel hjelpeorganisasjoner og andre sivile grupper å manøvrere i konfliktlandskapet, sier Siri Rustad.

Vanskeligere for hjelpeorganisasjoner

Den skal gi beslutningstakere og organisasjoner bedre forståelse og oversikt. Forskerne har brukt data som er innsamlet av Uppsala Conflict Data Program ved Uppsala Universitet.

– Økningen i konflikter der stater er involvert skyldes delvis at Den islamske staten (IS) ekspanderer i Asia, Afrika og Midtøsten. Det er også en økning i andre ikke-statlige aktører som involverer seg i konflikter i flere ulike land, som Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin-gruppen, sier Siri Rustad. 

Hun forklarer at dette gjør det stadig vanskeligere for for eksempel hjelpeorganisasjoner og andre sivile grupper å manøvrere i konfliktlandskapet. 

Økning i dødsfall

Tallene viser at antallet dødsfall som følge av kamphandlinger, isolert sett falt i fjor. Men de siste tre årene er det sammenlagt flere konfliktrelaterte dødsfall enn noen gang de siste tre tiårene. 

Denne dramatiske økningen i dødsfall som følge av kamphandlinger, er drevet av tre konflikter: borgerkrigen i Tigray-regionen i Etiopia, den russiske invasjonen av Ukraina og bombingen av Gaza. 

I 2023 ble det registrert totalt 122.000 kampdødsfall med over 71.000 mennesker drept i Ukraina og rundt 23.000 drept i Gaza på mindre enn tre måneder.

Afrika var fortsatt regionen med flest statsbaserte konflikter per år (28), etterfulgt av Asia (17), Midtøsten (10), Europa (3) og Amerika (1). 

Antallet konflikter i Afrika var nesten fordoblet sammenlignet med for ti år siden, fra 15 i 2013. De siste tre årene har Afrika blitt rammet av mer enn 330.000 dødsfall som følge av kamphandlinger.

Grafen viser antall konflikter og dødsfall som følge av kamphandlinger fra 1945 til 2023.

Midtøsten snudde 

Den tidligere nedgangen i antall konflikter i Midtøsten snudde med en økning fra åtte til ti fra 2022 til 2023. 

I 2022 ble det registrert litt over 5.000 dødsfall som følge av kamphandlinger i Midtøsten, det laveste siden 2011. I 2023 var antallet nesten 26.000. Det er verdt å merke seg at nesten 23.000 av disse var i Israel og Palestina. Dette viser at selv om voldensnivået i Midtøsten fortsatt er høyt, er det nå drevet av en spesifikk konflikt.

– Tallene fra Midtøsten gir håp om at voldsbruken i komplekse konflikter som den i Syria avtar. På den annen side er det en stadig bekymring at nye ekstremt voldelige konflikter ser ut til å oppstå oftere enn tidligere, sier Siri Aas Rustad.

Referanser:

Siri Aas Rustad: Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2023PRIO Paper, 2024.

Statistikken fra 2023 fra Uppsala Universitet vil bli publisert i juliutgaven av Journal of Peace Research.

Powered by Labrador CMS