DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV prio - LES MER.

Armenske flyktninger fra Nagorno-Karabakh i byen Goris den 30. september 2023, før de blir evakuert til ulike armeniske byer. De fleste innbyggerne, over hundre tusen har flyktet fra den løsrivende regionen etter å ha tapt i opprør mot azerbajdzjansk styring.
Nær hele den armenske befolkningen i Nagorno-Karabakh drar etter at Aserbajdsjan med overlegen våpenmakt har gjort slutt på det armenske styret i området.

Den 30 år gamle «staten» forsvant i løpet av få timer: – Det var dette armenerne fryktet aller mest

100.000 armenere har flyktet fra Nagorno-Karabakh etter at Aserbajdsjans innmarsj 19. september. Forsker frykter dette bare kan være starten på noe større.

Kartet over Kaukasus må tegnes om igjen. 

Den lille, armenske utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh hadde styrt seg selv i rundt 30 år, da Aserbajdsjan angrep med stor kraft 19. september. Etter kort tid lot armenerne seg presse til en våpenhvile. Få dager senere erklærte selvstyremyndighetene at de oppløste seg selv.

Kristin M. Bakke er forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO og professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved University College London.

I løpet av få timer hadde den lille «staten» forsvunnet. Aserbajdsjan har fått seieren de har ønsket seg helt siden Sovjetunionens fall. 

100.000 etniske armenere har flyktet til Armenia.

– Vil ikke være en del av Aserbajdsjan

– Det var dette armenerne fryktet aller mest, sier Kristin M. Bakke, forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO og professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved University College London.

Bakke har i flere år forsket på hvilke ønsker og holdninger armenerne i Nagorno-Karabakh har til egen situasjon og fremtid. Et representativt utvalg av innbyggerne har blitt intervjuet i 2011, 2013 og 2020.

Hun har også delt funn fra denne forskningen på The Conversation, en nettside der forskere og journalister samarbeider om nyheter og analyser.

– Det har variert litt over tid hvorvidt flertallet ønsker å være en uavhengig stat eller om de vil være en del av Armenia, sier Bakke.

– Men det de i alle fall ikke vil, er å være en del av Aserbajdsjan. Likevel er det akkurat det som skjer nå, sier hun.

Derfor er hun ikke overrasket over at majoriteten av de rundt 120.000 innbyggere har flyktet fra Nagorno-Karabakh til Armenia. NRK Urix har en egen oppsummering av situasjonen.

Fra 1995 til krigen i 2020 kontrollerte Armenia en stor andel av Aserbajdsjans territorium. De grønne områdene ble gjenerobret av Aserbajdsjan i krigen i 2020. De turkise områdene måtte Armenia gi fra seg i den påfølgende våpenhvileavtalen, fremforhandlet av Russland. Det lille, blå området er den såkalte Latsjin-korridoren. Den forbinder Nagorno-Karabakh og Armenia og ble kontrollert av russiske fredsbevarende styrker. Området i oransje er det som frem til september 2023, ble kontrollert av de armenske utbryterne, kalt Artsakh. Den stiplede linjen er grensen for Nagorno-Karabakh.

Mange flyktet under langvarig konflikt

Allerede før krigen i 2020, da Aserbajdsjan tok kontroll over store deler av territoriet som hadde vært under Karabakhs kontroll siden 1994, svarte så mange som 44 prosent at enten de selv eller familiemedlemmer har måttet flykte eller blitt såret eller drept som følge av konflikten som har vært av og på siden oppløsningen av Sovjetunionen.

Hele 88 prosent av de spurte så på Aserbajdsjan som Nagorno-Karabakhs fremste fiende. Det viser en populærvitenskapelig artikkel fra oktober 2020 i The Conversation, der Bakke er en av forskerne.

Tidligere spørreundersøkelser Bakke og kollegaer har gjort viste også at flertallet mente at historien med krig og konflikt gjorde at Nagorno-Karabakh aldri kan underlegges Aserbajdsjan igjen (The Conversation).

Pavel Baev forsker på Russlands innblanding i konflikter i Kaukasus og Sentral-Asia.

– De har liten tillit til Aserbajdsjan og ingen tro på at de kan leve et godt og trygt liv under de nye makthaverne, sier Bakke.

Sviktet av Russland

Russland har lenge vært en nær alliert med Armenia. De har hatt et par tusen fredsbevarende soldater utplassert i Nagorno-Karabakh siden den forrige krigen i 2020. 

Men nå er Russland både tynget av krigen i Ukraina og har kommet på kant med Armenias statsminister, som har vist tegn til å vende seg mer mot Vesten. 

Da Aserbajdsjan angrep 19. september, forble de russiske soldatene passive tilskuere.

– I en undersøkelse i Armenia i 2020 ble folk spurt om de trodde Russland ville hjelpe Nagorno-Karabakh dersom det ble en ny krig. Det trodde de fleste. Skuffelsen er nok stor over Russland akkurat nå, sier Bakke.

Frykter Aserbajdsjan vil angripe Armenia

PRIO-kollega Pavel Baev frykter imidlertid at Aserbajdsjan ikke vil nøye seg med Nagorno-Karabakh. Baev forsker blant annet på Russlands innblanding i konflikter i Kaukasus og Sentral-Asia.

– Masseflukten av armenere fra Nagorno-Karabakh er det ikke noe å gjøre med. Deres skjebne er dessverre forseglet, sier Baev.

– Det viktige nå er å unngå at Aserbajdsjan tar krigen videre til Armenias territorium.

Aserbajdsjan føler seg sterke etter det relativt enkle oppgjøret om Nagorno-Karabakh, mener Baev. Nå frykter han at de vil forsøke å utnytte situasjonen til å erobre den sørlige Siunik-provinsen i Armenia. Den skiller selve Aserbajdsjan fra eksklaven Nakhitsjevan.

– Det har lenge vært snakk om en korridor gjennom Armenia, og Aserbajdsjan har presset hardt på for å få til dette, uten resultat. Nå kan det hende de vil gjøre det med makt, sier Baev.

– Fortsatt mulig å stanse

I så fall vil det skje med velsignelse fra Aserbajdsjans viktigste allierte, Tyrkia. En slik korridor vil nemlig knytte Tyrkia sammen med resten av den tyrkisk-talende verden rundt og øst for Det kaspiske hav.

En slik videreføring av krigen mener Baev det internasjonale samfunnet må sørge for å stoppe.

– Aserbajdsjans angrep på Nagorno-Karabakh har mye legitimitet. Det er tross alt en del av deres internasjonalt anerkjente territorium, sier Baev.

– Et angrep på selve Armenia vil imidlertid være noe helt annet. Det er fortsatt mulig å stanse, men da må det internasjonale samfunnet vise handlekraft, sier han.

Referanse:

John O’Loughlin, Kristin Bakke mfl.: Territorial Ambitions in Nagorno-Karabakh: Survey Results Before the 2020 WarCaucasus Analytical Digest, 2021.  DOI: 10.3929/ethz-b-000489488

Nagorno-Karabakh

  • Da Sovjetunionen begynte å falle fra hverandre på slutten av 1980-tallet innså de etniske armenerne i Nagorno-Karabakh at de var omsluttet av det som ville bli Aserbajdsjan. De startet derfor en blodig frigjøringskrig. Flere hundre tusen etniske aserier ble fordrevet.
  • Nagorno-Karabakh har siden eksistert som et selvstyrt område innenfor Aserbajdsjans grenser. Konflikten har aldri blitt løst, til tross for flere forsøk på forhandlinger.
  • Nagorno-Karabakh ble kraftig svekket i en 44 dager lang krig i 2020, hvor Aserbajdsjan tok i bruk tyrkiske droner.
  • Etter flere måneders blokade, fullførte Aserbajdsjan 19. september i år sitt angrep på Nagorno-Karabakh og tok raskt kontroll.
  • 28. september kunngjorde myndighetene i Nagorno-Karabakh sin egen oppløsning.
  • 2. oktober meldte Armenias myndigheter at mer enn 100.000 mennesker, eller over 80 prosent av Nagorno-Karabakhs befolkning, hadde flyktet til Armenia.

 

Powered by Labrador CMS