Krafttak for stamceller i California

Befolkningen i California har bestemt seg for å bruke 20 milliarder kroner på stamcelleforskning de neste ti årene. Pengene skal først og fremst gå til forskning på fosterstamceller.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Californierne gjorde opprør mot Bush-administrasjonens restriktive stamcellepolitikk i forbindelse med det amerikanske president- og kongressvalget 2. november.

De stemte for den såkalte “Proposition 71”, som kan gjøre staten til et viktig globalt senter for stamcelleforskning. Hele 59 prosent stemte for forslaget.

To milliarder i året

To milliarder kroner skal altså bevilges hvert år til forskjellige typer stamcelleforskning, men først og fremst til den typen forskning som de føderale styresmaktene ikke får lov til å finansiere.

Det vil si til forskning på stamceller fra befruktede egg, såkalte embryonale stamceller, og til stamceller som avledes ved hjelp av kloning.

Initiativet spesifiserer at forskerne kan hente sine embryonale stamceller fra overflødige befruktede egg fra klinikker for assistert befruktning, eller ved å bruke kloningsteknikker - såkalt terapeutisk kloning.

Bush stoppet pengeflyten

I 2001 bestemte president George W. Bush at det ikke skulle brukes offentlige føderale midler til forskning på nye embryonale stamceller eller terapeutisk kloning.

De føderale midlene skulle kun brukes til forskning på gamle stamcellelinjer, avledet fra stamceller hentet fra et befruktet egg før 9. august 2001.

Amerikanske biomedisinske forskere har vært frustrerte over disse begrensningene, og mener de forsinker utviklingen av nye medisinske metoder for sykdommer som er uhelbredelige i dag.

Ikke noe føderalt lovverk

Det finnes så langt ikke noe felles føderalt regelverk i USA som forbyr denne typen forskning. De offentlig finansierte forskerne er altså under streng kontroll, mens privatfinansierte forskere kan gjøre mer eller mindre som de vil.

Når velgerne i California gikk til valgurnene den 2. november stemte de over et forslag om å bruke tre milliarder amerikanske dollar hovedsakelig på embryonal stamcelleforskning over ti år.

Til sammenligning brukte National Institutes of Health (NIH) 214 millioner dollar på alle typer forskning på menneskelige stamceller - både embryonale og voksne - i 2003. Bare 25 millioner dollar gikk til forskning på embryonale stamceller.

Nytt institutt

Proposition 71 innebærer opprettelsen av et nytt California Institute for Regenerative Medicine, som skal modelleres etter NIH. Det er enda ikke klart nøyaktig hvor dette instituttet skal ligge. Det skal ha 50 ansatte. Det er uklart når instituttet skal begynne å bevilge penger.

Innen 40 dager etter avstemmingen skal det velges en komité på 29 personer, kalt Independent Citizen’s Oversight Committee. Guvernør Arnold Schwarzenegger, som i siste liten ga sin støtte til forslaget, og tre andre ledere i staten California, skal velge ut fem medlemmer hver.

Fem representanter fra universiteter i California skal også være med. I januar skal styret velge arbeidsgrupper som skal ta seg av forskningsfinansiering, fasiliteter og standarder.

Vil ha forbud

På tross av seieren ved valget, er det en viss bekymring over et lovforslag fra senator Sam Brownback som vil forby alle former for kloning.

USA presser også hardt på i FN for å få til et altomfattende kloningsforbud, og går dermed i klinsj med flere europeiske land som allerede tillater dette.

Enkelte entrepenører på celleteknologi har allerede meldt fra om at de vil åpne kontor i California etter at forslaget gikk gjennom.

Lenker:

Proposition 71: The California Stem Cell Research & Cures Initiative
Science: California’s Proposition 71 Launches Stem Cell Gold Rush
Washington Times: California looks for gold rush to stem-cell research
BBC: California backs stem cell moce

Powered by Labrador CMS