Vitenskapsakademiet tviler i kloningssaken

Paraplyorganisasjonen for nasjonale vitenskapsakademier oppfordrer medlemmene til å støtte et internasjonalt forbud mot reproduktiv kloning av mennesker, som samtidig lar landene bestemme om de skal tillate terapeutisk kloning. Det norske vitenskapsakademiet tviler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

reproduktiv vs terapeutisk

Reproduktiv kloning av mennesker har som formål å skape et menneskebarn som er genetisk identisk med et annet menneske. 

Dette må ikke forveksles med terapeutisk kloning.

Ved terapeutisk kloning av menneskeceller er målet å lage stamceller som kan gi opphav til forskjellige typer cellevev og kanskje helbrede mange alvorlige sykdommer.

Fordelen er at cellevevet kan bli genetisk likt pasientens, og problemer med avstøtning unngås.

Teknologien som brukes ved terapeutisk kloning er lik den man ville bruke ved reproduktiv kloning av mennesker.

Den store forskjellen er at ved terapeutisk kloning vil det befruktede egget aldri bli satt inn i en livmor for så å kunne utvikle seg til et nytt individ.

Kilde: Bioteknologinemnda
 

Forrige uke skrev Inter Academy Panel (IAP) til sine medlemmer for å få dem til å støtte et internasjonalt forbud mot reproduktiv kloning. Forslaget lar det være opp til hvert enkelt land om terapeutisk kloning skal tillates eller ikke.

Hele 67 vitenskapsakademier rundt om i verden støttet IAPs uttalelse i denne saken i fjor, inkludert Det norske vitenskapsakademiet.

Blir bedt om å kontakte myndighetene

Nå blir de nasjonale vitenskapsakademiene bedt av IAP om å sende en kopi av fjorårets uttalelse til sine respektive regjeringer og informere dem om hvilket standpunkt den globale forsamlingen av vitenskapsakademier har i denne saken.

Bakteppet for uttalelsene og oppfordringene fra IAP er FNs utdratte forhandlinger om menneskekloning, som startet for rundt tre år siden. FN skal diskutere saken på nytt på generalforsamlingen i oktober.

Det norske vitenskapsakademiet skal behandle henvendelsen fra IAP på et styremøte den 9. september. Også i fjor var Vitenskapsakademiet i tvil om hvorvidt de skulle uttale seg i saken.

- Ikke noe å tjene på å gå ut sterkt

- Vitenskapsakademiets styre er ikke valgt på noe politisk program, så styret er generelt litt tilbakeholdent med å gå ut med uttalelser i konkrete faglige og politiske saker, sier professor Lars Walløe, president i Vitenskapsakademiet.

Det er heller ikke sikkert om Vitenskapsakademiet kommer til å følge oppfordringen som nå er kommet fra IAP.

- Du kjenner jo den norske politiske situasjonen. Gitt den regjeringen vi har for tiden, er det lite å tjene på å gå ut sterkt i denne saken, sier Walløe.

Britene bærer fanen

Royal Society, som er Storbritannias vitenskapsakademi, har i motsetning til Vitenskapsakademiet valgt å bære fanen høyt i denne saken, og gikk den 30. august ut med en pressemelding hvor de oppfordrer FN til å innføre forbudet mot reproduktiv kloning.

- I motsetning til Royal Society har vi en medlemsmasse som ikke bare kommer fra naturvitenskapen. Royal Society har for eksempel ikke medlemmer fra humaniora og teologi. Vitenskapsakademiet har hatt en linje på at vi skal være forsiktige med å gå ut i politisk sensitive saker, sier Walløe.

Totalforbud i Norge

I Storbritannia føres også en helt annen politikk på dette området, sammenlignet med Norge.

Her hjemme har Bondevik-regjeringen innført et totalforbud mot terapeutisk kloning og forskning på befruktede egg.

Denne avgjørelsen har vært omstridt, og forskning.no har tidligere presentert flere artikler om temaet. Du finner alle under temaene stamceller og kloning.

Første tillatelse

I Storbritannia ga derimot The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) den første tillatelsen til terapeutisk kloning i august i år, for at forskere skal kunne hente ut stamceller.

Forskerne ved University of Newcastle, som fikk tillatelsen, skal undersøke nye behandlingsformer for blant annet diabetes, parkinsons og alzheimers. Du kan lese mer om dette i saken Britene gir grønt lys for terapeutisk kloning.

Ville ha raskt forbud

Forslaget om et forbud mot å klone menneskebarn ble først lagt frem for rundt tre år siden av Frankrike og Tyskland, etter at den italienske legen Severino Antinori annonserte at han ville begynne å klone mennesker.

Forslaget innebar et raskt forbud mot reproduktiv kloning - altså kloning av menneskebarn. Det utsatte et eventuelt forbud mot terapeutisk kloning.

I terapeutisk kloning klones menneskeceller til bruk i medisinsk forskning, for å skaffe stamceller som kan være hovedingrediensen i en ny generasjon av medisinske behandlingsformer - disse cellene kan vokse til alle typer celler og vev i kroppen.

Vil ha forbud mot alt

Forslaget om et begrenset forbud har hatt støtte fra de fleste av verdens vitenskapelige institusjoner.

I FN har forslaget imidlertid blitt trenert fordi flere land, inkludert Norge, og med USA i spissen, ikke vil gå med på et forbud som kun omfatter reproduktiv kloning.

Disse landene vil ha et forbud som også omfatter terapeutisk kloning. Du kan lese mer om forhandlingene i sakene FN utsatte kloningsforbud igjen og Stoppet internasjonalt forbud mot menneskeklonging.

Kommer aldri inn i en livmor

Både reproduktiv og terapeutisk kloning begynner med den samme prosedyren. Det genetiske materialet fra kjernen i en menneskecelle overføres til et egg som har fått sin cellekjerne fjernet. Dette egget kan man så få til å vokse til et tidlig embryo.

Dersom embryoet ble satt inn i en kvinnes livmor, ville det i teorien være mulig at det vokste til en baby. I terapeutisk kloning kommer egget aldri inn i en livmor. Stamcellene i embryoet høstes til terapeutisk bruk, og embryoet dør, mens stamcellelinjene kan dyrkes videre i uendelige linjer.

- Kommer ikke til å skrive under

- Det er klart at dersom konvensjonen forbyr alle former for menneskelig kloning, kommer ikke Storbritannia og andre land som i dag tillater strengt regulert terapeutisk kloning til å skrive under, sier professor Richard Gardner, styreformann i Royal Societys arbeidsgruppe på stamcelleforskning og kloning.

- For effektivt å kunne stoppe cowboyer som hevder at deres arbeid på reproduktiv menneskelig kloning er akseptabelt, fordi det ikke er forbudt rundt om i verden, må det vedtas en FN-konvensjon som alle land er villige til å slutte seg til, sier Gardner.

Viktig å skille

- For land som ennå ikke har innført et forbud, vil en FN-konvensjon som trekker en klar skillelinje mellom reproduktiv og terapeutisk kloning gi verdifull rettledning til å vedta effektiv lovgivning. Det bør bemerkes at USA, i motsetning til Storbritannia, ikke har forbudt reproduktiv kloning enda - på grunn av forsøk på å inkludere terapeutisk kloning i forbudet, fortsetter Gardner.

- På styremøtet 9. september skal vi diskutere om dette er en sak vi bør lage en uttalelse på, som vi sender på en høringsrunde blant medlemmene - for så å kunne gå ut med autoritet. Fordi vår medlemsmasse er annerledes enn Royal Societys, er det ikke sikkert at vi får godkjent en slik uttalelse, sier Walløe.

Lenker:

IAP (pdf): Statement on human cloning
IAP: Call for a ban on human reproductive cloning
BBC: Britons attack US cloning ban bid
The Royal Society: Royal Society urges United Nations to ban human reproductive cloning
The Royal Society: Stem cells and cloning
Bioteknologinemnda: Reproduktiv kloning
Bioteknologinemnda: Terapeutisk kloning og stamceller

Powered by Labrador CMS