Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

De komposterbare glassene Øyafestivalen i Oslo brukte tidligere, ble fullstendig brutt ned i komposteringsanlegget hos SIMAS i Sogn.
De komposterbare glassene Øyafestivalen i Oslo brukte tidligere, ble fullstendig brutt ned i komposteringsanlegget hos SIMAS i Sogn.

Nedbrytbar plast brytes ned, men bare hvis den havner der den skal

Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling, sier forsker.

Ifølge FN blir det på verdensbasis produsert mer enn 400 millioner tonn plast i året. Halvparten av denne plasten brukes kun én gang, og mindre enn 10 prosent blir gjenvunnet. 

Det blir anslått at rundt 19–23 millioner tonn av plasten havner i innsjøer, elver og hav. Dette tilsvarer vekten av mer enn to millioner afrikanske hannelefanter.

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet?

Handler om hvor plasten havner

Gjennom prosjektet DGRADE – Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer har forskere forsøkt å finne svar på disse spørsmålene.

De kan nå slå fast at plasten brytes ned, men kun hvis forholdene ligger til rette for det. Dette er basert på forsøk med bionedbrytbar plastfolie i landbruket og komposteringsforsøk med nedbrytbare ølglass fra Øyafestivalen i Oslo.

– Forskning viser at vi forsøpler mer når et produkt er stemplet som nedbrytbar. Men såkalte nedbrytbare produkter forsvinner ikke raskt nok i naturen av seg selv. Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling, sier NIBIO-forsker og prosjektleder Claire Coutris.

Hun forteller at mye handler om hvor plastproduktene havner. 

– Havner de for eksempel i industriell kompost eller i et miljø hvor mikroorganismene trives, vil nedbrytingen kunne finne sted. Det har vi nå fått bekreftelse på gjennom prosjektet. 

Vellykket kompostering av nedbrytbare ølglass 

Før koronapandemien brøt ut, opererte Øyafestivalen i Oslo med engangs-ølglass laget av bionedbrytbar plast. De var merket som komposterbare. 

Etter endt festival ble de brukte glassene sendt til avfallsselskapet SIMAS i Sogn, én av partnerne i DGRADE. Her ble det satt opp et komposteringsforsøk i stor skala, der nedbrytingen av ølglassene ble fulgt av forskerne.

Resultatene var gode.

– Glassene havnet der de skulle, altså i industriell kompost hos SIMAS. De hadde dermed gode betingelser for nedbrytning. De var fullstendig brutt ned og borte i løpet av tre måneder, forteller Coutris.

Problemet er bare at SIMAS er én av få, om ikke den eneste, som tilbyr kompostering av bionedbrytbar plast her til lands. 

– I vanlig kompost ville nok ikke glassene blitt brutt ned i samme grad, i hvert fall ikke før det hadde gått lang tid.

Basert på en rapport utført av NORSUS på vegne av Øya gikk festivalen over til et nytt glass-system i 2019. Det nye systemet innebærer bruk og oppsamling av mer holdbare plastglass som kan vaskes og gjenbrukes flere ganger før de til slutt sendes til plastgjenvinning.

Bionedbrytbar landbruksfolie

Også jordbruket bruker mye plast. I Norge regner man med at det går med mer enn 12.000 tonn plastemballasje årlig. Dette er hovedsakelig i form av rundballeplast, gjødselsekker og såkornsekker. 

I tillegg blir landbruksfolie benyttet for å dekke jorden. Det skal blant annet gi bedre overvintring, hindre vekst av ugress og holde på fuktighet.

– Som for all bionedbrytbar plast krever også nedbrytingen av nedbrytbar landbruksfolie en gitt temperatur. I tillegg må det være visse typer bakterier, sopp og andre organismer til stede i jorda, sier Coutris.

Forskerne har undersøkt hvor nedbrytbar nedbrytbar plast er i jord og avfallsstrømmer. Her ser vi bionedbrytbar plastfolie for bruk i landbruket.
Forskerne har undersøkt hvor nedbrytbar nedbrytbar plast er i jord og avfallsstrømmer. Her ser vi bionedbrytbar plastfolie for bruk i landbruket.

Hvis forholdene ikke ligger til rette for nedbrytning, kan bøndene risikere at plasten de pløyer ned, blir liggende der i lang tid.

Coutris forklarer at den da vil kunne hope seg opp i jorda, noe som er uheldig for organismene som lever der og vår øvrige natur. 

– Mikroplast, det vil si plast som er under fem millimeter, kan lett havne på avveie ved at den blir med avrenningen fra jorda ut i bekker og videre til havet, sier hun.

Høyere moldinnhold ga raskere nedbrytning

I 2020 gravde forskerne i DGRADE ned biter av bionedbrytbar plastfolie i jord på seks gårder med ulike jord- og klimaforhold. Det var i Rogaland, Agder og Viken. 

Claire Coutris og Martin Haarr fra Landfiks AS på ett av flere jorder der nedbrytbar plast ble gravd ned og overvåket i to år.
Claire Coutris og Martin Haarr fra Landfiks AS på ett av flere jorder der nedbrytbar plast ble gravd ned og overvåket i to år.

Plasten var lagt i nylonposer for å forhindre at den kom på avveie. Den ble deretter overvåket i to år.

Resultatene viste store variasjoner fra gård til gård. Det var mellom 8 og 44 prosent vekttap av den nedgravde bionedbrytbare landbruksfolien i løpet av perioden. 

Jo høyere temperaturen var i jorda, og jo høyere moldinnholdet var, desto raskere skjedde nedbrytingen.

– Etter to år i jorda var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast. Vi kaller det kortvarig fordi jo mindre den nedbrytbare plasten er, desto fortere vil den brytes ned videre, forteller Coutris.

Gitt at mikroorganismene i jorda får god nok tid til å bryte ned plasten, kan forskerne altså bekrefte at bionedbrytbar landbruksfolie er det navnet tilsier. Også i Norge med relativt lave temperaturer. 

Etter to år i jorda, var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast.
Etter to år i jorda, var samtlige nylonposer fylt med kortvarig mikroplast.

– Vi anbefaler likevel ikke å bruke slik folie oftere enn hvert tredje til fjerde år. Det er for å forsikre at plasten er tilstrekkelig brutt ned før ny plast tilføres.

Plastfunn i biorest

I tillegg til nedbrytningsforsøkene i jord og industriell kompost har forskerne undersøkt hva som skjer med bionedbrytbar og komposterbar plast i biorest etter biogassproduksjon. 

En god del av matavfallsposene vi bruker, er nemlig laget av og merket som komposterbar plast. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser imidlertid at kun 20 prosent av matavfallet fra husholdninger går til kompostering. 80 prosent går til biogassproduksjon.

Forskerne i DGRADE fant ut at mesteparten av plasten i matavfallet vårt blir fjernet gjennom forbehandlingsprosesser og at bioresten ligger innenfor kravet til gjødselvareforskriften. 

Claire Coutris og Ingrid Rimeslåtten Østensen graver ned biter av bionedbrytbar landbruksfolie på en gård i Viken.
Claire Coutris og Ingrid Rimeslåtten Østensen graver ned biter av bionedbrytbar landbruksfolie på en gård i Viken.

Det vil si at innholdet av plast, glass og metallbiter større enn fire millimeter, ikke overstiger fem gram per kilogram tørrstoff.

– Likevel fant vi mikroplast av både vanlig og nedbrytbar plast i bioresten, dog i lave konsentrasjoner på rundt et halvt gram mikroplast per kilogram biorest, forteller Coutris.

Om gjødsling med plastholdig biorest kan ha en negativ påvirkning på jordlivet, er foreløpig ikke kjent. Dette vil forskerne undersøke nærmere i tiden som kommer.

– Uansett er ikke grønne plastposebiter i jorda et syn bøndene ønsker seg. Det hadde derfor vært bedre om matavfall til biogassproduksjon ble innsamlet i papirposer, sier Coutris.

Forskningsprosjektet DGRADE

DGRADE - Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer startet opp i januar 2020 og pågår til september 2023.

Prosjektet blir ledet av NIBIO ved Claire Coutris. Øvrige samarbeidspartnere er Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), Grønt punkt Norge, SIMAS IKS, Norsk landbruksrådgivning og AgriRåd, i tillegg til en rekke forsøksverter i Rogaland, Viken og Agder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Handelens miljøfond.

Verdens miljødag 2023: «Solutions to plastic pollution»

5. juni er utnevnt som Verdens miljødag av FN. Den skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt. Årets miljødag markeres under temaet «Solutions to plastic pollution». Det handler om å finne en løsning på forsøpling og forurensing av plast.

 Powered by Labrador CMS