Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk Polarinstitutt - les mer.

Molte er fredet på Svalbard og dermed ulovlig å plukke til privat bruk. Polarmolter i Colesdalen, september 2023.
Molte er fredet på Svalbard og dermed ulovlig å plukke til privat bruk. Polarmolter i Colesdalen, september 2023.

For første gang er det funnet moltebær på Svalbard

Men det er ikke nødvendigvis gull alt som glitrer. Molta er resultat av en rekordvarm Svalbard-sommer.

– Jeg ble overrasket. Jeg har aldri sett multebær her før. Så da en klynge med bær kom til syne foran meg, måtte jeg nesten gni meg i øynene.

Det forteller Stein Tore Pedersen. Han er bosatt i Longyearbyen på syttende året og ivrig bruker av villmarka hele året, både i jobb og privat.

Ikke som i Finnmark 

Moltefunnet skjedde en søndag i september. Pedersen var på reinsdyrjakt i Colesdalen i Isfjorden, vel en halv times båttur fra Longyearbyen. 

Det var Stein Tore Pedersen som først oppdaget de modne moltene i Colesdalen.
Det var Stein Tore Pedersen som først oppdaget de modne moltene i Colesdalen.

Han forteller at han gikk i egne tanker med blikket festet innover dalføret, da han nærmest tråkket på vekstene.

Foran ham på bakken skinte flere modne molter i all sin prakt. Pedersen anslår at han så mellom 20 til 30 bær. Han reagerte sporenstreks og ropte opp de andre i følget. De samlet seg straks rundt det som i Finnmark omtales som viddas gull.

Bærene var oransje og modne, og av høvelig størrelse.

– De så helt ok ut, sier han.

Pedersen kommer opprinnelig fra Tana, et molteeldorado i Øst-Finnmark. Der har han vært leder for et molteprosjekt i hjemfylket og kjenner molten godt.

Stein Tore Pedersen var på reinsdyrjakt da han nesten tråkket opp i moltene.
Stein Tore Pedersen var på reinsdyrjakt da han nesten tråkket opp i moltene.

– Jeg tror moltebæra er et direkte resultat av den uvanlig varme sommeren vi har hatt i år, sier Pedersen.

Varmerekord på Svalbard

Sommeren på Svalbard var både tørr og usedvanlig varm. Juli ble den varmeste måneden som noen gang er registrert på øygruppen. 

For første gang ble det målt over polarklima flere steder med middeltemperatur på ti varmegrader eller mer.

For at molteplantene skal lykkes med å få frukt, bør det være over ti varmegrader og lite regn. Alt lå derfor til rette for at molta kunne bære frukter i år.

Vegetasjonsforsker Virve Ravolainen fra Polarinstituttet er godt bevandret på Svalbards tundra. Hver sommer saumfarer hun knusktørre marker og gruslagte polarørkener på jakt etter flekker av vegetasjon i forskningens øyemed.

Vandrehistorier om moltefunn

Molteplanten i seg selv er ikke oppsiktsvekkende på Svalbard. Helt tilbake til tidlig 1900-tallet da botaniker Hanna Resvoll-Holmsen kartla plantesamfunnet på Spitsbergen, har planten vært dokumentert på Svalbard. 

Polarpioneren fotograferte molteplante i Rusanovodden, ikke langt fra der Pedersen gikk på moltene.

Virve Ravolainen har vandret mye på Svalbard, men aldri sett så mye som et moltekart. – Det går vandrehistorier om folk som har funnet moltebær på Svalbard, men at bevismaterialet er slukt på stedet, sier forskeren.
Virve Ravolainen har vandret mye på Svalbard, men aldri sett så mye som et moltekart. – Det går vandrehistorier om folk som har funnet moltebær på Svalbard, men at bevismaterialet er slukt på stedet, sier forskeren.

Men aldri tidligere er det lagt frem bevis for at det er frukt på moltene. Noen historier har likevel versert.

– Det går vandrehistorier om folk som har funnet moltebær på Svalbard, men at bevismaterialet er slukt på stedet, sier Ravolainen.

Synlige sår i terrenget 

Totalt huser Svalbard rundt 180 plantearter og mange hundre mose- og lavarter. Normalt skulle det ikke vært mye planteliv så langt nord, men Vest-Spitsbergen-strømmen som fører varmt sjøvann opp langs vestkysten, bidrar til et gunstigere klima. 

Det samme gjør varme luftstrømmer fra sør og vest. 

Botaniker Hanna Resvoll-Holmsen var den første som kartla plantesamfunnet på Svalbard. I fotosamlingen hennes finnes molteplante, fotografert i Colesbukta i 1908.
Botaniker Hanna Resvoll-Holmsen var den første som kartla plantesamfunnet på Svalbard. I fotosamlingen hennes finnes molteplante, fotografert i Colesbukta i 1908.

Det øverste laget av permafrosten tiner hver forsommer ned til en dybde på 30–150 centimeter. Det gjør det mulig for planter å leve og søke næring. 

Virve Ravolainen er ikke overrasket over at det er i Isfjorden de første modne moltene dukker opp. Området er et av de frodigste på Svalbard. 

De stadig mildere vintrene har ført til større utbredelse av islagt beitemark. Det gjør det krevende for svalbardrype (bilde) og reinsdyr å finne mat. Planter tar også skade av å være dekket av is.
De stadig mildere vintrene har ført til større utbredelse av islagt beitemark. Det gjør det krevende for svalbardrype (bilde) og reinsdyr å finne mat. Planter tar også skade av å være dekket av is.

Varmest blir det i de sørvendte skråningene i sidedalene. Der finnes det kjente arter fra fastlandet som dvergbjørk, krekling og blåklokke.

Varmen skaper trøbbel

Ravolainen tror vi vil se mer til moltebær fremover dersom de varme somrene fortsetter. Og det er lite som tilsier at varmen vil avta. 

De siste femti årene har gjennomsnittstemperaturen på Svalbard økt tre til fem grader. Det er mye for et sted der kulde og is har vært selve fundamentet for økosystemene. 

– Klimaendringene er den største trusselen mot landøkosystemene på Svalbard, sier Virve Ravolainen.
– Klimaendringene er den største trusselen mot landøkosystemene på Svalbard, sier Virve Ravolainen.

Været varierer mer, både sommer og vinter, enn for bare få år siden. Somrene er varmere og våtere. Vintrene veksler i større grad mellom sprengkulde og mildvær.

Plantene har en livsviktig funksjon for økosystemet på tundraen. Uten dem ville det verken vært reinsdyr, ryper eller gås. Permafrosten ville tine fortere og erosjonen øke. 

Dyr, fugler og planter er tett koblet til hverandres eksistens på Svalbard. Svikter ett ledd, går det ut over leddet over. 

Klimaendringene er den største trusselen mot landøkosystemene på Svalbard, understreker Ravolainen. Oppvarmingen har allerede satt synlig spor i terrenget.

– Ser man moltebær på Svalbard, ber vi om at folk ikke plukker dem, sier botaniker Inger Greve Alsos. Her foran bilde av polarforskeren Hanna Resvoll-Holmsen på Svalbard Museum.
– Ser man moltebær på Svalbard, ber vi om at folk ikke plukker dem, sier botaniker Inger Greve Alsos. Her foran bilde av polarforskeren Hanna Resvoll-Holmsen på Svalbard Museum.

– Mildværet har ført til større utbredelse av islagte beitemarker på vinteren. Det skader planter og hindrer både rein og rype å grave frem maten. 

Molta på Svalbard er fredet 

Ser man moltebær på Svalbard, ber vi om at folk ikke plukker dem, opplyser botaniker Inger Greve Alsos fra Norges arktiske universitetsmuseum. 

Molte er nemlig vurdert som sårbar på Artsdatabankens rødliste.

– Vi har gjort genetiske analyser av molte på Svalbard og sammenlignet med andre steder i verden. Molte på Svalbard har bekymringsfullt lav genetisk variasjon. Den trenger bærene for å både øke bestanden og danne nye genetiske individer, sier Alsos. 

Molte på Svalbard har bekymringsverdig lav genetisk variasjon. Den er derfor fredet.
Molte på Svalbard har bekymringsverdig lav genetisk variasjon. Den er derfor fredet.

Ifølge svalbardmiljøloven er all flora fredet på Svalbard. Det er kun lov å plukke sopp, tang og tare. Innsamling av flora til forskning eller undervisning er lov dersom det ikke gjøres vesentlig inngrep i bestanden på stedet.

Det kan selvsagt være vanskelig å stå imot en fristende molte om man dumper bort i den på sine vandringer i polarørkenen. Men finnmarkingen Stein Tore Pedersen tror han vet hvordan man kan skjerme moltebæra fra å bli plukket på Svalbard.

– I Finnmark skremmer vi folk vekk fra moltemyrer med å si at det er observert bjørn i området. Det pleier å virke. Jeg tror vi kan bruke samme metode her på Svalbard, sier han.

Var det isbjørn i området der du fant molte?

– Ja!

Molte (Rubus chamaemorus L.)

  • På Svalbard er molte vurdert som sårbar av Norsk rødliste for arter 2021. 
  • Årsaken er at molte har svært liten populasjonsstørrelse eller svært begrenset areal. 

Kilde: Artsdatabanken 

Powered by Labrador CMS