Forskerne ble overrasket over hvilket personlighetstrekk som hadde sterkest sammenheng med det å se på andre som sex-objekter.

Forskere mener de kan forutsi hvem som ser på andre som sex-objekter

De som vurderer andre personer bare ut fra om de er seksuelt attraktive, har også andre negative personlighetstrekk som går igjen. Et nøkkeltrekk er at de ofte er i opposisjon til andre. ifølge ny forskning.

Tenk deg at du går på et jobbintervju og terper på hva du kan tilføre bedriften. Så merker du at intervjueren ikke hører på hva du sier, men lar blikket gli over kroppen din.

Kan du risikere at hvem som helst ser på deg som et mulig sex-objekt, og at det du presterer faglig virker underordnet?

Neppe, mener amerikanske forskere. De som har en tendens til å betrakte andre personer som et objekt, har også en rekke andre, mindre tiltalende egenskaper. De har mer av såkalte mørke personlighetstrekk.

Lette etter personlighetstrekk

Metoo-bevegelsen skapte oppmerksomhet rundt problemet med seksuell trakassering, maktmisbruk og overgrep.

- Men det er lite kunnskap om hva som ellers kjennetegner de som har en tendens til å vurdere andre bare som sex-objekter, sier Thomas Costello, som er doktorgradsstipendiat i psykologi ved Emory University i USA, i en pressemelding.

Costello og hans kolleger samlet derfor data fra 800 deltakere om deres holdninger og atferd.

Viser ofte opposisjon mot andre

Forskerne ville finne ut om visse personlighetstrekk kunne forutsi holdninger om seksuell objektivisering.

De målte en rekke personlighetstrekk som er relatert til å ha psykopatiske trekk, som seksuell aggressivitet, trakassering og vold.

Så koblet de dette til hvorvidt deltakerne har en tendens til å se på andre som et mulig sex-objekt.

Forskere fant ut at noen personlighetstrekk var mer utbredt hos de som ser på andre som mulige seksuelle forbruksvarer.

Tidligere forskning har også vist at dersom du har ett usympatisk personlighetstrekk, som for eksempel egoisme, ondskapsfullhet eller psykopati, så er det stor risiko for at du har flere av dem.

– I prinsippet betyr det at folk som lyver, også har tendens til å snyte, skryte og være sadistiske, sier Ingo Zettler, professor ved institutt for psykologi ved Københavns Universitet, i denne saken fra videnskab.dk.

Fiendtlig, dristig, risikovillig, hemningsløs

Personer som ofte var i opposisjon til andre, var ondsinnede eller ofte viste fiendtlighet til andre, hadde oftest også sexistiske holdninger til andre, viser den nye studien.

Dette var tett fulgt av andre egenskaper som å ha mangel på hemninger.

Å være dristig og risikovillig gikk også igjen, samt å ha lite omsorg og medfølelse med andre.

Forskerne var selv overrasket over at det å vise motstand mot andre hadde sterkere sammenheng enn det å være følelsesmessig kald eller frakoblet sosialt.

Flere menn enn kvinner

Studien ble utført ved en spørreundersøkelse på nett, hvor deltagerne skulle svare på spørsmål om holdninger og atferd, samt i hvor stor eller liten grad de så på andre som seksuelle objekter.

Deltagerne besto av både kvinner og menn. Som forskerne forventet, var det flere menn enn kvinner som scoret høyere på skalaen over seksuell objektivisering.

Men blant kvinner hadde de med holdninger om seksuell objektivisering av andre enda sterkere sammenheng med typiske psykopatiske personlighetstrekk .

Forskerne tror sosiale normer er mye sterkere mot kvinner som ser på andre som sex-objekter. Derfor vil disse holdningene i mindre grad uttrykkes, bortsett fra blant kvinner som har større grader av mørke personlighetstrekk.

Psykopatiske trekk

Psykopati er en sekkebetegnelse som omfatter en rekke karakteristikker i personligheten, som dristighet, impulsivitet, narsissisme, mangel på empati, hemningsløshet, sadisme og ondskap.

- De fleste personer som har noen slike personlighetstrekk, fyller ikke kriteriene for å være psykopat, påpeker Scott Lilienfeld, som også var med på studien. Han er professor i psykologi ved Emory University i Atlanta, Georgia.

Disse personlighetstrekkene blir kalt mørke personlighetstrekk.

Mange personer kan ha enkelte av disse personlighetstrekkene i større eller mindre grad, mens andre ikke har noen av dem i noen særlig grad, sier Lilienfeld.

Lettere å forebygge

Costello håper at metoo-bevegelsen kan øke det sosiale presset mot menn som oppfatter andre personer som sex-objekter.

Han mener den voksende oppmerksomheten om problemet er en fin mulighet for å finne ut hvorfor seksuell objektivisering oppstår.

Forskerne tror dette er første gang noen har prøv å identifisere personlighetstrekk som har sammenheng med å behandle andre som sex-objekt.

Han mener det å kartlegge andre personlighetstrekk kan identifisere hvilke personer som risikerer å ha potensielt trakasserende atferd. Dermed kan man lettere forebygge uønsket atferd, sier Costello i pressemeldingen.

Referanse:

T. Costello mf: Extending the nomological network of sexual objectification to psychopathic and allied personality traits. Sammendrag. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment.

Powered by Labrador CMS