Lassbæreren frakter tømmeret fra hogstplassen og ut til nærmeste vei. Det blir mange turer inn og ut av skogen. Et av målene med OnTrack-prosjektet er å gi minst mulig kjøreskader etter hogst. (Foto: Ponsse)

Mer skånsomt med beltegående skogsmaskiner

Forskere skal teste de nye skogsmaskinene, som forhåpentligvis gjør mindre skade i skogen.

Artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - Les mer

Fact: Click to add text

Fakta om prosjektet:

OnTrack-prosjektet består av ni selskaper og forskningsinstitusjoner fra i alt seks land: finske Ponsse og italienske Prinoth, Konstholmen og Skogforsk fra Sverige, Metsäteho fra Finland, LSFRI fra Latvia, KWF fra Tyskland, i tillegg til Owren og NIBIO fra Norge.

Konseptkjøretøyet som blir utviklet i OnTrack kommer til å bli testet i samtlige deltakerland. 

OnTrack er et Horizon 2020 innovasjonsprosjekt med oppstart høsten 2016 og med to års prosjektperiode.

En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløt jord. For eksempel om vinteren, når temperaturen går over null grader og bakken begynner å tine, eller etter lange perioder med regn. Da kan kjøreskadene bli omfattende.

Jorda pakkes hardt og gjør det vanskelig for nye skogplanter å vokse opp. Dype kjørespor kan også gi varige skader på skogsjorda.

Sammen med ni europeiske skogforskningsinstitusjoner og private bedrifter skal forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) delta i utviklingen og testingen av en beltegående skogsmaskin som vil kunne gi mindre kjøreskader etter hogst.

Beltegående skogsmaskiner gir mindre såkalt marktrykk og slitasje på skogbunnen.

– Lykkes vi med denne forskningen vil skogsmaskinene gi mindre skade på skogsjorda, samtidig som lønnsomheten opprettholdes, eller kanskje til og med bedres, forteller forskningssjef ved NIBIO Rasmus Astrup.

– Å redusere kjøreskadene i skogen er viktig for skogbruket, ikke minst når jorda er fuktig, slik som etter regn.

Lavere marktrykk vil gi bedre utnyttelse

Forskerne har kalt prosjektet OnTrack og målet er et mer skånsomt skogbruk.

– Sett med miljøvernøyne, og med tanke på drivstofføkonomi, så er OnTrack et potensielt viktig prosjekt. I tillegg til det lave marktrykket, som betyr at beltegående understell på skogsmaskiner gir mindre kjøreskader i terrenget, vil det også kunne gi mindre vibrasjon og dermed et bedre arbeidsmiljø for føreren, sier Astrup, som også koordinerer det toårige EU-finansierte forskningsprosjektet.

De nye skogsmaskinene kan også bevege seg godt i terrenget i relativt høy hastighet.

– OnTrack-prosjektet vil dessuten kunne forenkle skogplanleggingen og gi skogsentreprenørene bedre utnyttelse av skogsmaskinene. Dette er noe som vil gi reduserte kostnader samtidig næringens miljøprofil blir forbedret, forteller forskeren.

Lassbæreren frakter tømmeret fra hogstplassen og ut til nærmeste vei. En av de største utfordringene ved skogsdrift er bløte grunnforhold som kan gi dype kjørespor etter hogstmaskinene. Om marktrykket fra hogstmaskiner kan reduseres med belter vil det kunne redusere skadene på skogsjorda. Tegningen er en konseptskisse av OnTrack lassbærer, tegnet av svenske Skogforsk. (Foto: Skogforsk, Sverige)

Utvikler beltegående skogsmaskiner

De andre norske deltakerne i OnTrack-prosjektet er Owren AS, som samarbeider med italienske og finske produsenter om å utvikle en beltegående lassbærer.

Det er lassbæreren som frakter tømmeret ut av skogen til lagringsplass ved veier i Norge.

Firmaet Owren AS på Vingrom, sør for Lillehammer, har lang erfaring i ombygging og vedlikehold av beltegående kjøretøy – også til skognæringen.

I OnTrack-prosjektet er det Owrens AS som i samarbeid med forskerne ved NIBIO skal utføre de norske testene av den beltegående lassbærer-prototypen fra de italienske og finske produsentene.

Powered by Labrador CMS