Bier som spiste pollen fra solsikker hadde mye mindre problemer med visse sykdomer. (Foto: Jonathan Giacomini, NC State University)

Blomsten som beskytter bien

Pollen fra solsikker beskytter bier mot sykdom, ifølge en ny studie.

Det er ingen hemmelighet at biene sliter. Mange steder i verden har forskerne sett at bestandene er i nedgang.

Ingen har full oversikt over grunnene til insektenes problemer, men det ser ut til at smittsomme sykdommer og parasitter er en av faktorene som kan spille en rolle.

Derfor er det også et poeng å finne ut mer om hva som gjør insektene mer og mindre sårbare for slike problemer.

Og nå kommer altså forskning som peker mot at blomstene biene besøker kan være en del av ligninga. Flere typer undersøkelser viser at pollen fra solsikker ser ut til å gjøre insektene vesentlig mer motstandsdyktige mot viktige sykdommer.

Viktig pollen

Det er ikke så unaturlig å undersøke hvilken rolle pollen kan spille for humler, honningbier og andre biearter.

Pollen er bienes eneste kilde til fett og proteiner, og det kan være store forskjeller mellom pollenet fra ulike planter. Tidligere forskning har vist at pollen kan påvirke hvilke gener som skrus av og på i biene. Og bier som får for lite pollen er mer sårbare for sykdom.

Jonathan Giacomini og kollegaene hans gjorde flere undersøkelser for å finne ut hva pollen fra ulike planter kunne bety for bienes helse.

Mye større motstandskraft

Først undersøkte de hvordan det gikk når humler og bier på forskjellig pollendiett ble smittet av to vanlige parasittsykdommer som rammer disse insektene: Crithidia bombi, som angriper humler, og Nosema ceranae, som rammer honningbier.

Forskjellen var dramatisk, særlig for C. bombi, skriver Giacomini og co i siste utgave av Scientific Reports.

Insektene som spiste solsikkepollen hadde til dels mye større motstandskraft mot sykdommene enn de som fikk pollen fra raps eller bokhvete.

En annen undersøkelse bekreftet sammenhengen ute i felten: Det viste seg at humler slet mindre med C. bombi i områder der det var plantet solsikker.

Hva som gir solsikkepollenet disse fordelaktige egenskapene, er imidlertid ikke kjent.

Ikke bakteriedrepende

Det er lite trolig at pollenet i seg selv dreper mikroorganismene. Forsøk viste tvert imot at mikrobene grodde bedre enn vanlig i ekstrakt av solsikkepollen. Men det finnes flere andre mulige forklaringer, skriver forskerne.

Det er for eksempel kjent at solsikkepollenet er temmelig piggete. Kanskje kutter det opp parasittene inne i biebuken?

Eller kanskje har pollenet en lakserende effekt, slik at tarminnholdet til biene beveger seg fortere, og parasitter og bakterier ikke rekker å etablere seg?

Det er heller ikke umulig at pollenet virker direkte inn på immunsystemet til biene, skriver forskerne.

Og sist, men ikke minst, kan det hende at pollenet endrer tarmfloraen, og at dette igjen spiller en rolle for biens evne til å takle sykdommer.

Det kan også tenkes at flere av disse faktorene virker sammen.

Kan bli verktøy mot biedød

Forskerne mener det bør forskes videre på hvordan pollen fra ulike planter virker på insektene. Kanskje kan planter som solsikke bli viktige verktøy for å hjelpe biene?

Det kan for eksempel tenkes at bønder kan hjelpe biene ved å plante solsikker i landbrukslandskapene, spekulerer Giacomini og kollegaene. Eller kanskje er det mulig å bruke det spesielle pollenet til å lage et kosttilskudd for bier?

Hvorvidt det blir aktuelt å bruke solsikkepollen i Norge, gjenstår å se.

Kan også være problem i Norge

- N. ceranae kan være et problem hos birøktere i Norge, skriver Trond Gjessing, seniorrådgiver i Norges Birøkterlag, i en epost til forskning.no.

Han forteller at sykdommen finnes overalt hvor det er honningbier. I mange andre land holdes den i sjakk ved hjelp av antibiotika, men dette gjelder ikke i Norge. Her tyr birøkterne til tiltak som god hygiene, hyppig renhold og eddikdamp for å hindre sykdom.

- At man nå har undersøkt effekten av pollen fra solsikke er derfor veldig interessant, skriver Gjesseng.

Han påpeker imidlertid at solsikke ikke er spesielt vanlig i Norge, og det er for tidlig å si om det kan være aktuelt å bruke planten for å bekjempe sykdom hos bier her.

- Her vil man avvente nærmere undersøkelser og erfaringer.

Referanse:

J. J. Giacomini, J. Leslie, D. R. Tarpy, E. C. Palmer-Young, R. E. Irwin & L. S. Adler, Medicinal value of sunflower pollen against bee pathogens, Scientific Reports.

Powered by Labrador CMS